ОКР «Бакалавр»

Вступ на базі повної середньої освіти

Іспит у виші можуть здавати лише абітурієнти, що вступають за спеціальними умовами. Іспит проводиться у вигляді тестування у відповідності до шкільної програми.

Програма творчого конкурсу, ОКР «бакалавр» галузь знань:  19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 – Архітектура та містобудування» для абітурієнтів очної форми навчання

Вступ на базі ОКР молодший спеціаліст для продовження навчання

Код Спеціальність / спеціалізація Освітні програми Посилання Дата завантаження
014.04 Середня освіта / Математика Математика
015.01 Професійна освіта / Будівництво Професійна освіта (Будівництво) Переглянути серпень 2017
035.034 Філологія / Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська Філологія (переклад з російської, польської мов на українську) Переглянути серпень 2017
035.041 Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Англійська та німецька мови (переклад включно) Переглянути серпень 2017
051 Економіка Економіка підприємства Переглянути серпень 2017
071 Облік і оподаткування Облік і аудит Переглянути серпень 2017
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит Переглянути серпень 2017
73 Менеджмент Менеджмент Переглянути серпень 2017
073 Менеджмент Менеджмент транспорту та логістики Переглянути серпень 2017
075 Маркетинг Маркетинг Переглянути серпень 2017
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Переглянути липень 2017
113 Прикладна математика Комп’ютерне моделювання
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Переглянути серпень 2017
122 Комп’ютерні науки Інформатика Переглянути серпень 2017
131 Прикладна механіка Зварювання Переглянути серпень 2017
131 Прикладна механіка Інженерна механіка Переглянути серпень 2017
132 Матеріалознавство Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Переглянути серпень 2017
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи Переглянути серпень 2017
133 Галузеве машинобудування Металургійне обладнання Переглянути серпень 2017
136 Металургія Металургія Переглянути серпень 2017
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Переглянути серпень 2017
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехніка та електротехнології Переглянути серпень 2017
144 Теплоенергетика Теплоенергетика Переглянути серпень 2017
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Переглянути серпень 2017
163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія
191 Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд Переглянути березень 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво Переглянути
231 Соціальна робота Соціальна робота Переглянути березень 2019
242 Туризм Туризм
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) Організація перевезень і управління на промисловому транспорті Переглянути серпень 2017
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Організація міжнародних перевезень Переглянути серпень 2017
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Логістика транспортних систем Переглянути серпень 2017
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті Переглянути серпень 2017


ОКР «Магістр»

Програми фахової співбесіди / фахового іспиту

Шифр Освітня програма Програма фахової співбесіди Дата завантаження Програма фахового іспиту Дата завантаження
015 Професійна освіта (Будівництво) Переглянути червень 2018
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно) Переглянути січень 2017
035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)
051 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) Переглянути лютий 2019 Переглянути червень 2020
051 Економіка довкілля і природних ресурсів Переглянути червень 2020
071 Облік і аудит Переглянути серпень 2017
072 Фінанси, банківська справа та страхування Переглянути липень 2018 Переглянути серпень 2017
073 Менеджмент організацій і адміністрування Переглянути лютий 2019 Переглянути червень 2020
073 Логістичний менеджмент Переглянути червень 2018
073 Бізнес-адміністрування Переглянути лютий 2019
073 Управління проектами Переглянути лютий 2019 Переглянути червень 2020
075 Маркетинг Переглянути лютий 2019 Переглянути червень 2019
076 Інтелектуальна власність Переглянути лютий 2019 Переглянути серпень 2017
076 Якість, стандартизація та сертифікація Переглянути травень 2019
113 Прикладна математика Переглянути серпень 2017
113 Комп’ютерне моделювання Переглянути серпень 2017
122 Інформатика Переглянути серпень 2017
122 Консолідована інформація Переглянути серпень 2017
122 Інформаційні системи та технології Переглянути серпень 2017
131 Технології машинобудування
131 Обробка металів за спецтехнологіями
131 Технології та устаткування зварювання Переглянути червень 2018
131 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132 Матеріалознавство Переглянути червень 2018
133 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Переглянути серпень 2017
133 Металорізальні верстати та системи Переглянути серпень 2017
133 Металургійне обладнання Переглянути липень 2018 Переглянути липень 2018
133 Інструментальне виробництво
136 Металургія чорних металів
136 Обробка метілів тиском
141 Електротехнічні системи електроспоживання Переглянути серпень 2017
141 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії Переглянути серпень 2017
141 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
144 Теплоенергетика Переглянути серпень 2017
144 Енергетичний менеджмент Переглянути серпень 2017
151 Автоматизоване управління технологічними процессами Переглянути серпень 2017
151 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія Переглянути червень 2018
231 Соціальна робота Переглянути березень 2019
275.02 Організація перевезень і управління на промисловому транспорті Переглянути серпень 2017
275.02 Транспортні системи Переглянути серпень 2017
275.03 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті Переглянути серпень 2017
275.03 Організація міжнародних перевезень Переглянути серпень 2017

Переводы:
Опубликовано:
03.08.2017
Обновлено:
23.04.2019
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України