Меню

Поділитись

Для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються: бали національного мультипредметного тесту з української мови , математики та історії України.

У випадках, передбачених Правилами прийому замість національного мультипредметного тесту зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів.

Індивідуальну усну співбесіду можуть проходити лише абітурієнти, які мають спеціальні умови для участі в конкурсному відборі (відповідно до розділу VІІІ правил прийому).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на спеціальність 191 – Архітектура та містобудування згідно з правилами прийому зараховуються результати творчого конкурсу.

Вступ на основі вищої освіти або ОКР молодшого спеціаліста

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали національного мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років) з української мови (та літератури) та національного мультипредметного тесту з математики.

У випадках, передбачених Правилами прийому замість національного мультипредметного тесту зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів.

Індивідуальну усну співбесіду можуть проходити лише абітурієнти, які мають спеціальні умови для участі в конкурсному відборі (відповідно до розділу VІІІ правил прийому).


Для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються

для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування” результати магістерського тесту навчальної компетентності та фахового іспиту

для вступу на інші спеціальності: результати фахового іспиту

У випадках, передбачених Правилами прийому, замість результатів магістерського комплексного тесту використовуються результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови.

Індивідуальну усну співбесіду можуть проходити лише абітурієнти, які мають спеціальні умови для участі в конкурсному відборі (відповідно до розділу VІІІ правил прийому).

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови

Фахові іспити за спеціальностями(спеціалізаціями)

Програми фахових вступних випробувань за спеціальностями при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.