Меню

Поділитись

Для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін можуть здавати в закладі вищої освіти лише абітурієнти, які мають спеціальні умови для участі в конкурсному відборі (відповідно до розділу VІІІ правил прийому). Вступні іспити проводяться у формі тестування відповідно до програм, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України.

Програма творчого конкурсу, ОКР «бакалавр» галузь знань:  19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 – Архітектура та містобудування» для абітурієнтів очної форми навчання (2020р.)

Вступ на основі вищої освіти або ОКР молодшого спеціаліста

Програми фахових вступних випробувань за спеціальностями при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.


Для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА

Вступний іспит з іноземної мови

При вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступники мають право складати вступний іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти замість Єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Фахові вступні випробування за спеціальностями(спеціалізаціями)

Програми фахових вступних випробувань за спеціальностями при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.