Меню

Поділитись

Для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та ОКР молодшого спеціаліста (НРК5)

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):

  • НМТ 2023 року,
  • або НМТ 2022 року,
  • або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,
  • або ЗНО 2020-2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня бакалавра) на основі НРК5;
  • або творчого конкурсу зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування.

У випадках, передбачених Правилами прийому замість НМТ або ЗНО зараховуються результати  співбесіди з трьох предметів: української мови, математики та на вибір вступника: історії України, іноземної мови, фізики, хімії, біології.

Співбесіду замість НМТ можуть проходити лише абітурієнти, які мають спеціальні умови для участі в конкурсному відборі (відповідно до розділу VІІІ Правил прийому).

ПРОГРАМИ СПІВБЕСІД

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на спеціальність 191 Архітектура та містобудування згідно з Правилами прийому зараховуються результати творчого конкурсу.

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови

Фахові іспити за спеціальностями(спеціалізаціями)

Програми фахових вступних випробувань за спеціальностями при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.