Меню

Поділитись

Правила прийому 2022

Питання-відповіді


Коли почнеться прийом заяв у паперовій формі для вступників пільгових категорій?

З 22 червня і закінчується 10 липня 2022р.

Коли почнеться прийом документів в електронній формі для вступників 2022 року?

Відкрити електронний кабінет можна з 1 липня, подати документи – з 14 липня.

Скільки заяв можна подати при вступі на 1 курс на базі ПЗСО (свідоцтва про повну загальну середню освіту)?

На держбюджет – до 5 заяв, на контракт – до 20 заяв.

Чи мають право учасники бойових дій при вступі до закладу вищої освіти проходити вступні випробування замість ЗНО?

Так.

Коли починається реєстрація електронних кабінетів вступників 1 курсу?

З 1 липня 2022 року.

Як подати документи вступникам, які мають диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра?

Цього року документи приймаються в електронній формі.

Чи можна у 2022 році під час вступу на 1 курс комбінувати сертифікати ЗНО за різні роки?

Так. Приймаються сертифікати 2019–2022 років.

На які спеціальності цього року треба складати творчий конкурс до вашого університету?

На спеціальність 191 «Архітектура та містобудування».

Чи встановлюється цього року у вашому університеті мінімальний конкурсний бал для участі у конкурсі абітурієнтів, які вступають на базі повної загальної середньої освіти?

Так. Для абітурієнтів, які поступають на конкурсні пропозиції для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за рахунок бюджетних коштів мінімальне значення конкурсного балу становить 125 балів.

Чи можна змінити пріоритетність заяв?

Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву разом з її пріоритетністю.

Якщо я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи буде наступна заява рахуватися як перша пріоритетність?

У такому випадку наступна за пріоритетністю заява буде оброблятися системою на рівні з першою пріоритетністю заяв інших вступників.

На який курс я можу вступити з дипломом кваліфікованого робітника?

На 1 курс, але якщо Ви склали ЗНО з усіх необхідних предметів.

Чи можна у 2022 році вступити на 2 курс заочної форми здобуття вищої освіти на базі молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра без ЗНО?

Ні, якщо Ви не маєте права на спеціальні умови участі в конкурсному відборі, тобто вступаєте до закладу вищої освіти на загальних засадах.

Які пільги передбачені для дітей з багатодітної родини?

Якщо в родині п’ятеро та більше дітей, то діти з таких сімей можуть претендувати на переведення на вакантні держбюджетні місця за умови наявності таких місць.

Чи зможу я з дипломом вашого університету працевлаштуватися в Європі?

Ви отримаєте диплом європейського зразка. Після проходження відповідних процедур певної країни ви зможете працевлаштуватися.

Чи зможу я повторно вступати на бюджет, якщо був відрахований за неуспішність?

Так, але за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців.

Чи можуть особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, навчатися в закладах вищої освіти за кошти держбюджету?

Так, можуть. Вони повинні мати ЗНО з усіх необхідних предметів.

Коли почнеться реєстрація на Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) для вступу до магістратури?

Реєстрація на ЄВІ буде здійснюватись в період з 26 квітня по 17 травня 2022 р.

Якого року можна використовувати результати ЄВІ?

2020-2022 років.

Я маю диплом спеціаліста. Можу я вступити до магістратури за кошти держбюджету України і чи треба мені складати ЄВІ?

Ні. Другу вищу освіту можна отримати тільки за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. Ви можете скласти Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ); але також Ви маєте право замість ЄВІ складати вступний іспит з іноземної мови в університеті .

Як мені дізнатися, який прохідний бал на держбюджет на обрану мною спеціальність?

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів.

Чи можу я одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями в різні заклади вищої освіти?

Так, Ви можете навчатися за кількома спеціальностями та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти, але за умови, що тільки одна з них буде за державним замовленням.

Чи повинні вступники за неспорідненою спеціальністю проходити додаткове вступне випробування у формі фахової співбесіди?

Форма такого випробування встановлюється закладами вищої освіти. У 2022 році в нашому університеті додаткове вступне випробування не передбачено.

Коли та де перевірити, чи вступив я до магістратури?

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення рішення на стендах Приймальної комісії. Рішення також розміщується на сайті університету, а також в особистому електронному кабінеті вступника.

Вступ до магістратури у 2022 році буде на спеціальність чи на освітню програму?

Вступники подають заяву для вступу на конкурсну пропозицію.

Де і коли відбуватиметься Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)?

Основна сесія ЄВІ відбудеться 22 червня. Пункти тестування створюватимуться на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має самостійно обрати місто, в якому він проходитиме тестування.

Де отримати екзаменаційний лист, необхідний для складання ЄВІ при вступі до магістратури?

Екзаменаційний лист Ви отримаєте у тому закладі вищої освіти, де будете реєструватися для проходження ЄВІ.

На які спеціальності діє система нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів вашого університету?

На спеціальності, які мають особливу підтримку держави. Більш детальну інформацію можна побачити у Додатку 3 до Правил прийому, завантажених на офіційному сайті нашого університету.

Чи забезпечують при вступі до вашого університету проживання у гуртожитку на термін складання вступних іспитів?

Так.

Чи мають студенти відстрочку від армії, якщо вони навчаються на денній формі навчання?

Так. Протягом навчання.

На першому курсі я маю право перевестися на іншу спеціальність?

Ні. Тільки з другого курсу.

Чи можна поєднувати навчання у ДВНЗ «ПДТУ» з роботою?

Так, у нашому університеті є дуальна форма здобуття вищої освіти, яка передбачає таке поєднання.

Чи працевлаштовує Ваш заклад вищої освіти на роботу?

Так. Це стосується випускникiв певних спецiальностей, якi навчалися за освітніми проєктами, сумісними з підприємствами, а також тих випускників, які навчалися за дуальною формою здобуття вищої освіти.

Чи обов’язково дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа складати ЗНО при вступі на основі повної загальної середньої освіти?

Так, але такі вступники, виходячи з Правил прийому, мають значно більші шанси вступити на навчання за рахунок держбюджету, однак їх конкурсний бал при цьому не повинний бути меншим за 125 балів.