Меню

Поділитись

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

035.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

Інформаційні технології

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Механічна інженерія

Механічна інженерія

131 Прикладна механіка ❗ (особлива підтримка)

132 Матеріалознавство ❗ (особлива підтримка)

133 Галузеве машинобудування ❗ (особлива підтримка)

136 Металургія ❗ (особлива підтримка)

Електрична інженерія

Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ❗ (особлива підтримка)

144 Теплоенергетика ❗ (особлива підтримка)

Хімічна та біоінженерія

Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка ❗ (особлива підтримка)

Виробництво та технології

Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища ❗ (особлива підтримка)

Архітектура та будівництво

Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія ❗(особлива підтримка)

Соціальна робота

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Сфера обслуговування

Сфера обслуговування

242 Туризм і рекреація

Транспорт

Транспорт

275.02 Транспортні технології. На залізничному транспорті ❗ (особлива підтримка)

275.03 Транспортні технології. На автомобільному транспорті ❗ (особлива підтримка)