Меню

Поділитись

Загальна кількість освітніх програм, за якими можна навчатися в ПДТУ отримуючи ступінь бакалавра чи магістра – 214. Нижче можна ознайомитися зі спеціальностями (наповнення триває…)

Освіта / Педагогіка

Освіта / Педагогіка

014.04 Середня освіта. Математика

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

Математика та статистика

Математика та статистика

113 Прикладна математика

Інформаційні технології

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Хімічна та біоінженерія

Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Виробництво та технології

Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

Архітектура та будівництво

Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Соціальна робота

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Сфера обслуговування

Сфера обслуговування

242 Туризм і рекреація