Меню

Поділитись

Загальна кількість освітніх програм, за якими можна навчатися в ПДТУ отримуючи ступінь бакалавра чи магістра – 216. Нижче можна ознайомитися зі спеціальностями (наповнення триває…)

Освіта / Педагогіка

Освіта / Педагогіка

014.04 Середня освіта. Математика

Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Соціальні та поведінкові науки

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Математика та статистика

Математика та статистика

113 Прикладна математика

Інформаційні технології

Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Механічна інженерія

Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

Автоматизація та приладобудування

Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології

Хімічна та біоінженерія

Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

Виробництво та технології

Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

Архітектура та будівництво

Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Соціальна робота

Соціальна робота

23 Соціальна робота

Сфера обслуговування

Сфера обслуговування

242 Туризм