Меню

Поділитись

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ НА ОСНОВІ ДИПЛОМА БАКАЛАВРА

Вступ до магістратури на основі диплома бакалавра відбувається

– НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво та торгівля
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 242 Туризм і рекреація

за результатами:

 • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023 або 2024 року
 • єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2024 року

НА ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, за якими здійснюється підготовка магістрів у ПДТУ, за результатами:

 • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023 або 2024 року
 • фахового іспиту

Також разом із заявою кожен вступник повинен подати мотиваційний лист.
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ НА ОСНОВІ ДИПЛОМА СПЕЦІАЛІСТА / МАГІСТРА

Вступ до магістратури на основі диплома спеціаліста /магістра відбувається

– НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво та торгівля
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 242 Туризм і рекреація

за результатами:

 • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023 або 2024 року
 • єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2024 року

НА ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, за якими здійснюється підготовка магістрів у ПДТУ, за результатами

 • співбесіди з іноземної мови (дистанційної, на базі ДВНЗ «ПДТУ»)
 • фахового іспиту

Також разом із заявою кожен вступник повинен подати мотиваційний лист.
Мотиваційний лист – викладена вступником письмово інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

УСЕ ПРО ЄВІ /ЄФВВ

ЄВІ (єдиний вступний іспит) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). Детальніше за посиланням.

Для успішного складання ЄВІ потрібно виконати завдання двох блоків: іноземної мови і тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Завдання з іноземних мов  – відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов. Приклади тестів з іноземної мови минулих років можна знайти за посиланням.

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності. Приклади тестових завдань минулих років можна знайти за посиланням.


ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Під час реєстраціє на ЄФВВ необхідно обрати відповідний предметний тест.

051 Економіка – предметний тест з економіки та міжнародної економіки
071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – предметний тест з обліку та фінансів
073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво та торгівля – предметний тест з управління та адміністрування
122 Комп’ютерні науки – предметний тест з інформаційних технологій
242 Туризм і рекреація – на вибір вступника один із восьми тестів: предметний тест з економіки та міжнародної економіки, предметний тест з обліку та фінансів, предметний тест з управління та адміністрування, предметний тест з інформаційних технологій, предметний тест з психології та соціології, предметний тест з права та міжнародного права, предметний тест з педагогіки та психології, предметний тест з політології та міжнародних відносин.

Якщо вступник планує подати документи для вступу на кілька різних магістерських програм, то йому потрібно буде вибрати з переліку відповідні предметні тести, необхідні для вступу на кожну з них. Проте варто пам’ятати, що для охочих проходити ЄФВВ діятиме правило: не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.


Для участі в ЄВІ та ЄФВВ необхідно пройти реєстрацію.
Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 7 до 29 травня включно. Реєстрацію здійснює приймальна комісія ПДТУ.
Про процедуру реєстрації на ЄВІ /ЄФВВ читайте в наступному розділі

РЕЄСТРАЦІЯ на ЄВІ /ЄФВВ

Шановні вступники до магістратури!
У 2024 році реєстрація на єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине вступне фахове випробування (ЄФВВ) триватиме з 07 травня до 29 травня включно (додатковий період реєстрації 17 – 21 червня).

ЄВІ – складають вступники на всі спеціальності

ЄФВВ складатимуть охочі вступити до магістратури на спеціальності:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво та торгівля
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 242 Туризм і рекреація

Реєстрацію здійснює Приймальна комісія ДВНЗ «ПДТУ».
Взаємодія вступників із Приймальною комісією для виконання реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ відбуватиметься в дистанційній формі з використанням електронної пошти або вступник може особисто звернутись до Приймальної комісії.

АЛГОРИТМ ДИСТАНЦІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

 1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:
 • заповніть заяву-анкету (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2024/04/Zayava-anketa-YEVIYEFVV_2024.pdf) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом (КЕПом);
 • зробіть скановану копію (фотокопію) всіх сторінок (сторін) документа, що посвідчує особу (паспорта), на яких є інформація;
 • зробіть скановану копію (фотокопію) облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • зробіть скановану копію (фотокопію) документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках); або довідки (https://ips.ligazakon.net/document/view/re39802?an=878&ed=2024_03_01#:~:text=4%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20V)-,%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0,-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83) виданої за місцем навчання щодо планового завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • зробіть скановану копію (фотокопію) медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);
 • фото 3х4 у форматі jpg або png, розмір якого не більше 1 мб.

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ, та назву(-и) ЄФВВ. Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.
Наголошуємо, що за кордоном є обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору.

Увага! Всі скановані копії (фотокопії), окрім заяви-анкети, об’єднайте в один файл формату MSWord або PDF. Комплект реєстраційних документів повинен складатися з двох файлів: фотокопії документів і заява-анкета.

 1. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Електронна адреса приймальної комісії для листування щодо реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ: reg_evi@pstu.edu.

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).
Прикріпіть до листа файли з заявою-анкетою та сканованими копіями (фотокопіями) та надішліть на адресу приймальної комісії.

 1. Отримайте скановану копію бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) документів, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії повинен надіслати повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

Тому не забудьте зазначити поштову адресу / номер відділення Нової пошти, куди представник приймальної комісії зможе надіслати Вам оригінал екзаменаційного листка.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісі для отримання відповідних роз’яснень.

Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Контактна інформація Приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ»:
м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, каб. 101
тел.: +(38) 068-15-70-711,
e-mail: reg_evi@pstu.edu (для реєстрації на ЄВІ, ЄФВВ)

«Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури»: https://zno.testportal.com.ua/master/login

Календар вступу до магістратури

Етапи вступної кампанії

Основний набір денна/заочна форма навчання Додатковий набір денна/заочна форма навчання
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

1 сесія

2 сесія

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників

з 01 липня

   

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

01–27 липня

   

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ

17–28 липня

Реєстрація заяв на участь у фаховому іспиті для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт

до 15 серпня

02–10

вересня

16–24

вересня

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт

до 16 серпня

05–12 вересня

19-25

вересня

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

01–22 серпня

02–14 вересня

16–26

вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет

не пізніше

24 серпня

   

Виконання вимог до зарахування на бюджет (підписання власної заяви, договору про навчання)

до 18:00

26 серпня

   

Зарахування вступників за державним замовленням

27 серпня

   

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт

не раніше

28 серпня

   

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 серпня

не пізніше

30 вересня

не пізніше

30 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

31 серпня