Меню

Поділитись


Склад Вченої ради

 1. Волошин В’ячеслав Степанович – голова вченої ради, ректор університету, д.т.н., професор;
 2. Євченко Віталій Миколайович – заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент;
 3. Федосова Ірина Василівна – вчений секретар, завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор; д.пед.н, професор;
 4. Грєков Сергій Семенович – проректор із забезпечення науково-педагогічної діяльності та адміністративно-господарської роботи;
 5. Дмитрієв Валерій Юрійович – проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку; к.пед.н.;
 6. Ленцов Ігор Альбертович – проректор з наукової роботи; к.т.н., доцент;
 7. Сагіров Юрій Георгійович – проректор з науково-педагогічної роботи; к.т.н., доцент;
 8. Чигарьов Валерій Васильович – голова профспілкового комітету, завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 9. Азархов Олександр Юрійович – завідувач, кафедри біомедичної інженерії, професор; д.м.н. доцент;
 10. Анділахай Олександр Олександрович – завідувач кафедри технології машинобудування, професор; д.т.н., професор;
 11. Бежан Володимир Андрійович – завідувач кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, доцент; к.т.н.;
 12. Бессонова Світлана Івановна – професор кафедри обліку та аудиту, к.е.н., професор;
 13. Білик Олександр Григорович – декан факультету машинобудування та зварювання, д.т.н., доцент;
 14. Булгакова Діана Сергіївна – сенатор соціально-гуманітарного факультету, студентка групи РП-19-1ж
 15. Бурлакова Галина Юріївна – завідувач кафедри автомобільного транспорту, доцент, к.т.н., доцент
 16. Бутенко Елеонора Олегівна – завідувач кафедри хімічної технології і інженерії, к.т.н., доцент;
 17. Верескун Михайло Вікторович – професор кафедри економіки підприємств; д.е.н., професор;
 18. Висоцька Ганна Віталіївна – завідувач кафедри перекладу, доцент; к.ф.н., доцент;
 19. Голі-Оглу Тамара Войцехівна – завідувач кафедри української мови та слов’янської філології, доцент; к.ф.н., доцент;
 20. Гончар Вікторія Василівна – завідувач кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, професор; д.е.н., професор;
 21. Гудим Олександр Олександрович – голова комісії студентського контролю студентської секції профкому, студент групи МЗ-19-П;
 22. Гусєв Юрій В’ячеславович – завідувач навчального відділу; к.т.н., доцент;
 23. Дорошенко Ілля Юрійович – голова студентського сенату, студент групи ОМП-19;
 24. Єфременко Василь Георгійович – завідувач кафедри фізики, професор; д.т.н., професор;
 25. Жежеленко Ігор Володимирович – професор кафедри електроенергетичних комплексів та систем; д.т.н., професор;
 26. Захаренко Наталя Сергіївна – декан факультету транспортних технологій, к.е.н., доцент;
 27. Захаренко Тетяна Олександрівна – начальник загального відділу;
 28. Зусін Володимир Якович – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;
 29. Зюзь Володимир Миколайович – завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доцент; к.н.ф.в. та с., доцент;
 30. Іщенко Анатолій Олексійович – завідувач кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії, професор; д.т.н., професор;
 31. Капранова Лариса Григорівна – завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент; к.е.н., доцент;
 32. Карцелюба Уляна Максимівна – студентський декан факультету інформаційних технологій, студентка групи МА-20;
 33. Кіор Олександр Сергійович – голова інформаційної комісії студентської секції профкому, студент групи ВТ-19;
 34. Колосок Валерія Михайлівна – завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор; д.е.н., професор;
 35. Костиць Катерина Олександрівна – голова профбюро металургійного факультету, студентка групи МТ-18;
 36. Кривошеєнко Євген Іванович – директор ВСП «Маріупольський машинобудівний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»;
 37. Курутіна Наталя Іванівна – начальник юридичного відділу;
 38. Лазаренко Лариса Миколаївна – завідувач кафедри іноземних мов, доцент; к.пед.н., доцент;
 39. Ларіонова Світлана Василівна – начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи;
 40. Логутова Тамара Григорівна – завідувач кафедри інноватики та управління, професор; д.е.н., професор;
 41. Любчук Ольга Костянтинівна – завідувач кафедри туризму, професор; докт. наук з державного управління, професор;
 42. Лямзін Андрій Олександрович – завідувач кафедри технології міжнародних перевезень і логістики, доцент; д.т.н., доцент;
 43. Макуров Сергій Леонідович – професор кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва; д.т.н., професор;
 44. Маргуліс Михайло Володимирович – професор кафедри технології машино-будування; д.т.н., професор;
 45. Марченко Ірина Федорівна – декан соціально-гуманітарного факультету; к.т.н., доцент;
 46. Маслак Ганна Вікторівна – завідувач кафедри транспортних технологій підприємств, доцент; к.т.н., доцент;
 47. Маслов Володимир Олександрович – професор кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання; д.т.н., професор;
 48. Матвієнко Володимир Миколайович – професор кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 49. Меліхов Андрій Анатолійович – завідувач кафедри економіки підприємств, професор; д.е.н., професор;
 50. Мінц Олексій Юрійович – завідувач кафедри фінансів та банківської справи, професор; д.е.н., доцент;
 51. Міроненко Дмитро Сергійович – завідувач кафедри інформатики, доцент; к.т.н., доцент;
 52. Мовчан Володимир Олександрович – голова орг. масової комісії студентської секції профкому, студент групи ІРТ-21-М;
 53. Пасинкова Олена Валеріївна – директор науково-технічної бібліотеки;
 54. Півень Наталя Миколаївна – директор Інституту підвищення кваліфікації; к.пед.н., доцент;
 55. Пінчук Ольга Кирилівна – начальник відділу дистанційного навчання;
 56. Поднебенна Світлана Костянтинівна – завідувач кафедри систем автоматизації та електроприводу, професор; д.т.н., доцент;
 57. Присяжний Андрій Григорович – відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри обробки металів тиском; к.т.н.
 58. Рассохін Дмитро Олександрович – декан факультету інженерної та мовної підготовки іноземних громадян, к.т.н.;
 59. Роянов В’ячеслав Олександрович – завідувач кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва ; д.т.н., професор;
 60. Руських Володимир Петрович – завідувач кафедри металургії чорних металів, доцент; к.т.н., доцент;
 61. Саєнко Юрій Леонідович – завідувач кафедри електроенергетичних комплексів та систем, професор; д.т.н., професор;
 62. Самотугін Сергій Савелійович – завідувач кафедри наноінженерії в галузевому машинобудуванні, професор; д.т.н., професор;
 63. Сорочан Олена Миколаївна – в.о. завідувача кафедри архітектури, доцента, к.т.н.;
 64. Святний Олександр Іванович – директор ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»;
 65. Суглобов Володимир Васильович – завідувач кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин; д.т.н., професор;
 66. Тарасюк Леонід Іванович – завідувач кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва доцент; к.т.н., доцент;
 67. Ташкінова Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри соціології та соціальної роботи; к.соц.н., доцент;
 68. Федоркін Артем Андрійович – голова житлово-побутової комісії студ.секції профкому, студент групи ПГС-19;
 69. Хаджинова Олена Вікторівна – директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, д.е.н., професор;
 70. Халецька Анастасія Юріївна – сенатор економічного факультету, студентка групи ОА-19;
 71. Хлєстова Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри охорони праці й навколишнього середовища, доцент; к.т.н.;
 72. Холодинська Світлана Миколаївна – завідувач кафедри філософських наук та історії України, професор; доктор культурології, доцент;
 73. Холькін Олександр Михайлович – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, професор; д.ф-м.н., доцент;
 74. Чабак Юлія Геннадіївна – голова ради молодих вчених, доцент кафедри фізики, к.т.н., доцент;
 75. Чуть Ірина Федорівна – начальник планово-фінансового відділу;
 76. Шабаліна Ірина Юріївна – головний бухгалтер;
 77. Шишкін Володимир Вікторович – доцент кафедри підйомно-транспортних машин та деталей машин, начальник НДЧ; к.т.н., доцент;
 78. Щепка Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, доцент; к.ф.н., доцент;
 79. Щетінін Сергій Вікторович – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва; д.т.н., доцент.

Список почесних членів вченої ради

 • Белопольський Микола Григорович – завідувач кафедри обліку та аудиту, професор; д.е.н., професор;
 • Гулаков Сергій Володимирович – професор кафедри матеріалознавства та перспективних технологій; д.т.н., професор;
 • Малінов Леонід Соломонович – професор кафедри транспортних технологій підприємств, д.т.н., професор;
 • Парунакян Ваагн Емілійович – професор кафедри транспортних технологій підприємств, д.т.н., професор;
 • Тарута Сергій Олексійович – голова наглядової ради ДВНЗ «ПДТУ».

Нормативні докумени Вченої ради