Меню

Поділитись


Склад вченої ради

 1. Хаджинова О. В.          – голова вченої ради, в.о. ректора, д.е.н., професор;
 2. Ленцов І. А.        – заступник голови, проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент;
 3. Федосова І. В.     – вчений секретар, завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор; д.пед.н, професор;
 4. Саєнко Ю. Л.      – перший проректор; д.т.н., професор;
 5. Азархов О. Ю.    – завідувач кафедри біомедичної інженерії, професор; д.м.н., доцент;
 6. Акімова О. Б.     – студентка факультету інформаційних технологій, група БМІ-22;
 7. Амельницька О. В.      завідувач кафедри інноватики та управління, к.е.н., доцент;
 8. Балалаєва О. Ю.          декан факультету інформаційних технологій, к.т.н., доцент;
 9. Бараненко Т. К. – в.о. завідувача відділу аспірантури та докторантури, к.т.н., доцент;
 10. Бессонова С. І.   – професор кафедри обліку та аудиту; к.е.н., професор;
 11. Бурко В. А.         – директор Інституту підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент;
 12. Бутенко Е. О.     – завідувач кафедри хімічної технології та інженерії, доцент; к.т.н., доцент;
 13. Верескун М. В.   – директор Навчально-наукового інституту сучасних технологій, д.е.н., професор;
 14. Голі-Оглу Т. В.   – завідувач кафедри перекладу, доцент; к.філол.н., доцент;
 15. Горохова Т. В.    – завідувач кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, доцент; к.е.н., доцент;
 16. Дорошенко І. Ю.         – студент факультету транспортних технологій, група ОМП-23-М;
 17. Єфременко В. Г. – завідувач кафедри фізики, професор; д.т.н., професор;
 18. Захарова І. В.     – завідувач кафедри зварювання та споріднених технологій, професор; д.т.н., доцент;
 19. Іщенко А. О.       – професор кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії; д.т.н., професор;
 20. Капранова Л. Г. – завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент; к.е.н., доцент;
 21. Колосок В. М.    – в.о. директора ННІЕМ, завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор; д.е.н., доцент;
 22. Кравченко М. С.          – в.о. завідувача загального відділу, к.е.н., доцент;
 23. Лаврик В. П.       – завідувач кафедри підйомно-транспортних машин і деталей машин, к.т.н., доцент;
 24. Ларіонова С. В.  – начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи;
 25. Любчук О. К.     – завідувач кафедри туризму, професор; докт. наук з державного управління, професор;
 26. Лічман О.В.        – начальник юридичного відділу;
 27. Марченко І. Ф.   – декан соціально-гуманітарного факультету, к.т.н., доцент;
 28. Маслак Г. В.       – декан факультету транспортних технологій; к.т.н., доцент;
 29. Медведєва О. О. – студентка Науково-навчального інституту економіки та менеджменту, група МТЛ-20;
 30. Мінц О. Ю.         – завідувач кафедри фінансів та банківської справи, професор; д.е.н., професор;
 31. Міщенко С. О.    – керівник відділу забезпечення якості освіти, ліцензування та акредитацій, к.е.н.;
 32. Мутерко Г. М.    – завідувач кафедри економіки підприємств. к.е.н.. доцент;
 33. Півень О. А.       – в.о. директора ВСП «Маріупольський машинобудівний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»;
 34. Пономарьова Л. В.      – голова методичної ради ДВНЗ «ПДТУ», доцент кафедри української мови та слов’янської філології, к. філол. н., доцент;
 35. П’ятикоп О. Є.   – в.о. завідувача навчального відділу,  доцент кафедри комп’ютерних наук, к.т.н., доцент;
 36. Ремез О. В. – головний бухгалтер;
 37. Родін М. Г.          – студент Науково-навчального інституту сучасних технологій, група М-22;
 38. Сергієнко А. В.   – завідувач кафедри інформатики, к.т.н;
 39. Сімонов С. І.      – завідувач кафедри архітектури, доцент; к.т.н., доцент;
 40. Суглобов В. В.    – декан факультету машинобудування та зварювання, д.т.н., професор;
 41. Ташкінова О. А. – завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, доцент; к.соц.н., доцент;
 42. Фалендиш А. П. – завідувач кафедри автомобільного транспорту, професор; д.т.н., професор;
 43. Федишин О. О.  – директор ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»;
 44. Хамбур К .О.      – студентка Навчально-наукового інституту сучасних технологій, група МВП-22-М;
 45. Хлєстова О. А.   – в.о. завідувача кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання; к.т.н., доцент;
 46. Холодинська С. М.      – завідувач кафедри філософських наук та історії України, професор; доктор з культурології, доцент;
 47. Холькін О. М.    – професор кафедри вищої та прикладної математики; д.ф-м.н., професор;
 48. Шишкін В. В.     – начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент;
 49. Щепка О. А.       – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, доцент; к.ф.н., доцент;
 50. Щетінін С. В.      – професор кафедри зварювання та споріднених технологій; д.т.н., професор.

Зразки доповідних записок

Зразки доповідних записок

Перелік документів для кандидатів на посади

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Витяг із засідання кафедри.
 3. Витяг із засідання вченої ради факультету (інституту, підрозділу).
 4. Список наукових та навчально-методичних праць, які опубліковані протягом останніх 5 років з посиланнями.
 5. Висновок комісії з педагогічної майстерності (для завідувачів кафедрами, доц.; якщо зав. каф. має вчене звання професора, цей висновок не є обов’язковим).
 6. Документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (має бути загалом не менше 6 кредитів ЄКТС).

Цей пакет документів надсилається секретарю вченої ради не пізніше ніж за тиждень до проведення засідання вченої ради з конкурсного питання.


Постійні комісії вченої ради

Комісія з навчальної роботи

 1. Бараненко Т. К.
 2. Марченко І. Ф. (голова)
 3. Міщенко С. О.
 4. П’ятикоп О. Є.
 5. Ташкінова О. А.
 6. Холькін О. М.

Комісія з навчально-методичної роботи

 1. Верескун М. В. (голова)
 2. Голі-Оглу Т. В.
 3. Капранова Л. Г.
 4. Маслак А. В.
 5. Пономарьова Л. В.

Комісія з міжнародної співпраці

 1. Акімова О. Б.
 2. Бутенко Е. О.
 3. Горохова Т. В. (голова)
 4. Мінц О. Ю.
 5. Хлєстова О. А.

Комісія з науки

 1. Єфременко В. Г. (голова)
 2. Іщенко А. О.
 3. Суглобов В. В.
 4. Фалендиш А. П.
 5. Шишкін В. В.

Комісія з кадрових питань

 1. Бурко В. А.
 2. Кравченко М. С. (голова)
 3. Лічман О. М.
 4. Любчук О. К.
 5. Сімонов С. І.

Комісія по роботі структурних підрозділів та регламенту

 1. Амельницька О. В.
 2. Мєдвєдєва  О. О.
 3. Півень О. А.
 4. Щепка О. А. (голова)

Комісія з економіки та перспективного розвитку

 1. Азархов О. Ю.
 2. Бессонова С. І.
 3. Колосок В. М. (голова)
 4. Ремез О. В.
 5. Федишин О. О.

Комісія з питань студентського самоврядування та профспілкової діяльності

 1. Балалаєва О. Ю.
 2. Захарова І.В.
 3. Ларіонова С. В. (голова)
 4. Хамбур К. О.

Комісія з виховної роботи та етики

 1. Дорошенко І. Ю.
 2. Мутерко А. М.
 3. Холодинська С. М. (голова)
 4. Щетінін С. В.

Комісія з адміністративно-господарської діяльності

 1. Лаврік В. П. (голова)
 2. Родін М. Г. 
 3. Сергієнко А. В.