Меню

Поділитись


Склад вченої ради

 1. Євченко В. М. – голова вченої ради, в.о. ректора, к.т.н., доцент;
 2. Ленцов І. А. – заступник голови, проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент;
 3. Федосова І. В. – вчений секретар, завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор; д.пед.н, професор;
 4. Дмитрієв В. Ю. – проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, к.пед.н.;
 5. Хаджинова О. В. – в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту; д.е.н., професор;
 6. Азархов О. Ю. – завідувач кафедри біомедичної інженерії, професор; д.м.н.;
 7. Аввакумов Д. М. – студент 4 курсу Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, група МН-19;
 8. Балалаєва О. Ю. – декан факультету інформаційних технологій, к.т.н., доцент;
 9. Бежан В. А. – завідувач кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, доцент; к.т.н., доцент;
 10. Бессонова С. І. – завідувач кафедри обліку та аудиту, професор; к.е.н., професор;
 11. Бурко В. А. – в.о. директора Інституту підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент;
 12. Бутенко Е. О. – завідувач кафедри хімічної технології та інженерії, доцент; к.т.н., доцент;
 13. Верескун М. В. – в.о. директора Навчально-наукового інституту сучасних технологій, д.е.н., професор;
 14. Вовк К. В. – студентка 1 курсу навчання магістратури соціально гуманітарного факультету, група ТУР-22-М;
 15. Голі-Оглу Т. В. – завідувач кафедри української мови та слов’янської філології, доцент; к.ф.н., доцент;
 16. Горохова Т. В. – в.о. завідувача кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, доцент; к.е.н., доцент;
 17. Гудим О. О. – студент 1 курсу навчання магістратури факультету машинобудування та зварювання, група МЗ-22-М;
 18. Дорошенко І. Ю. – студент 4 курсу факультету транспортних технологій, група ОМП-19;
 19. Єфременко В. Г. – завідувач кафедри фізики, професор; д.т.н., професор;
 20. Захарова І. В. – в.о. завідувача кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва, професор; д.т.н., доцент;
 21. Ільїна О. В. – в.о. завідувача навчального відділу;
 22. Іщенко А. О. – професор кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії; д.т.н., професор;
 23. Капранова Л. Г. – завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент; к.е.н., доцент;
 24. Карцелюба У. М. – студентка 3 курсу факультету інформаційних технологій, група МА-20;
 25. Ковалевський І .А. – в.о. завідувача кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій, доцент; к.т.н., доцент;
 26. Колосок В. М. – завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор; д.е.н., професор;
 27. Костиць К .О. – студентка 1 курсу навчання магістратури Навчально-наукового інституту сучасних технологій, група МВП-22-М;
 28. Кравченко М. С. – в.о. завідувача загального відділу, к.е.н., доцент;
 29. Ларіонова С. В. – начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи;
 30. Любчук О. К. – завідувач кафедри туризму, професор; докт. наук з державного управління, професор;
 31. Марченко І. Ф. – декан соціально-гуманітарного факультету, к.т.н., доцент;
 32. Маслак Г. В. – завідувач кафедри транспортних технологій підприємств, доцент; к.т.н., доцент;
 33. Маслов В. О. – професор кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання; д.т.н., професор;
 34. Мінц О. Ю. – завідувач кафедри фінансів та банківської справи, професор; д.е.н., професор;
 35. Півень О. А. – в.о. директора ВСП «Маріупольський машинобудівний фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»;
 36. Пінчук О. К. – начальник відділу дистанційного навчання;
 37. Рассохін Д. О. – декан факультету інженерної та мовної підготовки; в.о. завідувача кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії, доцент; к.т.н., доцент;
 38. Руських В. П. – завідувач кафедри металургії чавуну, доцент; к.т.н., доцент;
 39. Саєнко Ю. Л. – завідувач кафедри електроенергетичних комплексів та систем, професор; д.т.н., професор;
 40. Сімонов С. І. – в.о. завідувача кафедри архітектури, доцент; к.т.н., доцент;
 41. Суглобов В. В. – декан факультету машинобудування та зварювання, д.т.н., професор;
 42. Ташкінова О. А. – завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, доцент; к.соц.н., доцент;
 43. Тузенко О. О. – в.о. завідувача кафедри інформатики, доцент; к.т.н., доцент;
 44. Фалендиш А. П. – завідувач кафедри рухомого складу транспортних систем, професор; д.т.н., професор;
 45. Федишин О. О. – в. о. директора ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»;
 46. Хлєстова О. А. – завідувач кафедри охорони праці й навколишнього середовища доцент; к.т.н., доцент;
 47. Холодинська С. М. – завідувач кафедри філософських наук та історії України, професор; доктор з культурології, доцент;
 48. Холькін О. М. – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, професор; д.ф-м.н., професор;
 49. Шишкін В. В. – начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент;
 50. Щепка О. А. – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, доцент; к.ф.н., доцент;
 51. Щетінін С. В. – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва; д.т.н., професор.

Нормативні докумени вченої ради

Зразки доповідних записок

Зразки доповідних записок

Перелік документів для кандидатів на посади

Оприлюднення рішень вченої ради