Меню

Поділитись


Склад Вченої ради

 1. Волошин В. С. – голова вченої ради, ректор університету, д.т.н., професор;
 2. Євченко В. М. – заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент;
 3. Федосова І. В. – вчений секретар, завідувач кафедри комп’ютерних наук, професор; д.пед.н, професор;
 4. Греков С. С. – проректор із забезпечення науково-педагогічної діяльності та адміністративно-господарської роботи;
 5. Дмитрієв В. Ю. – проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, к.пед.н.;
 6. Ленцов І. А. – проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент;
 7. Чейлях О. П. – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор;
 8. Чигарьов В. В. – голова профспілкового комітету, завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 9. Азархов О. Ю. – завідувач, кафедри біомедичної інженерії, професор; д.м.н.;
 10. Анділахай О. О. – завідувач кафедри технології машинобудування; д.т.н., професор;
 11. Бежан В. А. завідувач кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, доцент; к.т.н.
 12. Бурко В. А. – директор Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання, к.т.н., доцент;
 13. Верескун М. В. – декан факультету інформаційних технологій, д.е.н., доцент;
 14. Висоцька Г. В. – завідувач кафедри перекладу, доцент; к.ф.н.;
 15. Гаращенко І. Л. – студентський декан соціально-гуманітарного факультету, студентка групи РП-17-2;
 16. Гібаленко О. М. – завідувач кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, професор; д.т.н., доцент;
 17. Голі-Оглу Т. В. – завідувач кафедри української мови та слов’янської філології, доцент; к.ф.н., доцент;
 18. Голяк А. М. – голова профбюро факультету транспортних технологій, студентка групи ТТ-17;
 19. Гончар В. В. – завідувач кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування, професор; д.е.н.;
 20. Губенко В. К. – професор кафедри технології міжнародних перевезень і логістики; д.т.н., професор;
 21. Гулаков С. В. – в.о. завідувача кафедри систем автоматизації та електроприводу; д.т.н., професор;
 22. Гусєв Ю. В. – завідувач навчального відділу, к.т.н., доцент;
 23. Єфременко В. Г. – в.о. завідувача кафедри фізики, професор; д.т.н., професор;
 24. Жежеленко І. В. – професор кафедри електротехнічних комплексів та систем; д.т.н., професор;
 25. Захаренко Т. О. – начальник загального відділу;
 26. Зімін В. Г. – в.о. завідувача кафедри військової підготовки
 27. Зубарєв О. А. – голова студентського сенату, студент групи ВТ-15;
 28. Зусін В. Я. – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, д.т.н., професор;
 29. Зюзь В. М. – в.о. завідувача кафедри фізичного виховання та спорту, доцент; к.н.ф.в. та с., доцент;
 30. Іщенко А. О. – професор кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії; д.т.н., професор;
 31. Капранова Л. Г. – завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент; к.е.н., доцент;
 32. Капустін О. Є. – завідувач кафедри хімічної технології та інженерії, доцент; к.х.н., доцент;
 33. Каргін Б. С. – професор кафедри обробки металів тиском, к.т.н., професор;
 34. Колосок В. М. – завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор; д.е.н., доцент;
 35. Кривошеєнко Є. І. – директор Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 36. Крилова Н. І. – завідувач кафедри філософських наук та історії України, доцент; к.і.н., доцент;
 37. Курутіна Н. І. – начальник юридичного відділу;
 38. Кухар В. В. – завідувач кафедри обробки металів тиском, професор; д.т.н., професор;
 39. Лазаренко Л. М. – завідувач кафедри іноземних мов, доцент; к.пед.н., доцент;
 40. Ларіонова С. В. – начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи;
 41. Логутова Т. Г. – завідувач кафедри інноватики та управління, професор; д.е.н., професор;
 42. Любчук О. К. – завідувач кафедри туризму, професор; докт. наук з державного управління, професор;
 43. Лямзін А. О. завідувач кафедри технології міжнародних перевезень і логістики, доцент; к.т.н., доцент;
 44. Макуров С.Л. – завідувач кафедри теорії металургійних процесів і ливарного виробництва, професор; д.т.н., професор;
 45. Малахова В. Є. – студентка групи ПГС-16, голова профбюро факультету машинобудування та зварювання;
 46. Маргуліс М. В. – професор кафедри технології машино-будування, д.т.н., професор;
 47. Марченко І. Ф. – декан соціально-гуманітарного факультету, к.т.н., доцент;
 48. Маслак Г. В. завідувач кафедри транспортних технологій підприємств, к.т.н., доцент
 49. Маслов В. О. – професор кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, д.т.н., професор;
 50. Матвієнко В. М. – завідувач кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва, професор; д.т.н., професор;
 51. Меліхов А. А. – завідувач кафедри економіки підприємств, професор; д.е.н., доцент;
 52. Мовчан Г. В. – студентка групи СР-15, голова комісії соціального захисту прав студентів студентської секції профкому;
 53. Моісеєва А. Д. – студентський декан факультету інформаційних технологій, студентка групи БМІ-15;
  54. Омельченко Л. С. – завідувач кафедри фінансів і банківської справи, доцент; к.е.н., доцент;
 54. Пасинкова О. В. – директор науково-технічної бібліотеки;
 55. Пінчук О. К. – начальник відділу дистанційного навчання;
 56. Пірч І. І. – в.о. декана факультету транспортних технологій, к.т.н., доцент;
 57. Роянов В. О. – директор Навчально-наукового інституту металів, д.т.н., професор;
 58. Руських В. П. – в.о. завідувача кафедри металургії чорних металів, доцент; к.т.н., доцент;
 59. Савчук А. В. – голова житлово-побутової комісії студентської секції профкому, студент групи МТ-17;
 60. Сагіров Ю. Г. – декан факультету інженерної та мовної підготовки, к.т.н., доцент;
 61. Саєнко Ю. Л. – декан енергетичного факультету, д.т.н., професор;
 62. Самотугін С. С. – завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів, професор; д.т.н., професор;
 63. Саравас В. Є. – в.о. завідувача кафедри електротехнічних комплексів та систем; к.т.н.;
 64. Сахно С. В. помічник ректора, доцент кафедри соціології та соціальної роботи; к.псих.н.;
 65. Святний О. І. – директор Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 66. Сідоров С. С. – голова комісії корпоративного розвитку студентської секції профкому, студент групи У-Тіуз-16
 67. Сімкін О. І. – завідувач кафедри автоматизації і комп’ютер-них технологій, доцент; к.т.н., доцент;
 68. Солошенко П. В. – директор Інституту підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент;
 69. Степанов В. В. – директор Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»;
 70. Суглобов В. В. – в.о. декана факультету машинобудування та зварювання, д.т.н., професор;
 71. Тарасюк Л. І. – декан металургійного факультету, к.т.н., доцент;
 72. Ташкінова О. А. завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, доцент; к.соц.н.;
 73. Тетерєва С. С. – сенатор енергетичного факультету, студент групи ПТЕ-15;
 74. Хаджинова О. В. – декан економічного факультету, д.е.н., доцент;
 75. Харлашин П. С. – професор кафедри металургії чорних металів, д.т.н., професор;
 76. Холькін О. М. – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, професор; д.ф-м.н., професор;
 77. Черненко С. О. – начальник відділу інтелектуальної власності НДЧ;
 78. Чуть І. Ф. – начальник планово-фінансового відділу;
 79. Шабаліна І. Ю. – головний бухгалтер;
 80. Шишкін В. В. – доцент кафедри підйомно-транспортних машин та деталей машин; начальник НДЧ; к.т.н., доцент;
 81. Щепка О. А. – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, доцент; к.ф.н., доцент;
 82. Щетинін С. В. – професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва; д.т.н., с.н.с.

Список почесних членів вченої ради

 1. Белопольський М. Г. – завідувач кафедри обліку та аудиту, професор; д.е.н.
 2. Корольов В. П. – професор кафедри будівництва, технічної експлуатації і реконструкції, д.т.н., професор;
 3. Малінов Л. С. – професор кафедри матеріалознавства та перспективних технологій, д.т.н.
 4. Парунакян В. Е. – професор кафедри транспортних технологій підприємств, д.т.н., професор
 5. Троцан А. І. -професор кафедри теорії металургійних процесів та ливарного виробництва; д.т.н., професор

Нормативні докумени Вченої ради

Перелік документів

Зразки службових записок

Оприлюднення рішень вченої ради

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015