Меню

Поділитись

Мета і напрям роботи Методичної ради ПДТУ

Методична рада ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» є постійно діючим колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів університету, який визначає головні напрями методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти, наукових основ організації та керівництва навчально-виховним процесом, сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету.

Метою діяльності Методичної ради є організація, координація і контроль методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки фахівців в університеті відповідно до вимог нормативно-правових документів.

Основними напрямами діяльностями Методичної ради є:

 • розробка стратегії методичної діяльності університету в контексті входження до європейського освітнього простору;
 • визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в університеті, удосконалення змісту вищої освіти з урахуванням тенденцій розвитку національної системи освіти, узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;
 • управління роботою з удосконалення організації та методики викладання навчальних дисциплін;
 • узагальнення та поширення досвіду організації навчально-методичної роботи факультетів, кафедр та провідних викладачів ДВНЗ «ПДТУ»;
 • впровадження інноваційних методів навчання, новітніх освітніх методик та технологій, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;
 • сприяння безперервному розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

До роботи в навчально-методичній раді залучаються провідні фахівці та науковці, які працюють на кафедрах та інших структурних підрозділах університету.
Робота ради здійснюється на основі річного плану.

Періодичність засідань ради – остання середа місяця.


Склад Методичної ради

СКЛАД Президії та членів Методичної ради ДВНЗ «ПДТУ»

 1. Роянов В.О. – д.т.н., професор, науковий керівник кафедри автоматизація та механізація зварювального виробництва; голова Президії Методичної ради;
 2. Гусєв Ю.В. – к.т.н., доцент, завідувач навчального відділу університету; заступник голови Методичної ради; член комісії з менеджменту якості навчання;
 3. Ковалевський І.А. – к.т.н., доцент, заступник голови методичної ради; голова напрямку – комп’ютерна техніка та технологічні засоби у навчальному процесі;
 4. Пономарьова Л.В. – к.філол.н., доцент кафедри української мови і слав’янської філології; заступник голови Методичної ради; голова комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів; член методичної комісії «Гуманізація та гуманітаризація навчального процесу»

Члени Президії Методичної ради:

 1. Балалаєва О.Ю. – к.т.н., доцент, заступник декана факультету Інформаційних технологій; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 2. Буцукін В.В. – к.т.н., доцент, заступник декана факультету Машинобудування та зварювання, голова методичної комісії факультету; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 3. Бурко В.А. – к.т.н., доцент кафедри охорони праці й навколишнього середовища, напрямок – комп’ютерна техніка та технологічні засоби у навчальному процесі;
 4. Верескун М.В . – д.е.н., доцент, декан факультету Інформаційних технологій, напрямок – комп’ютерна техніка та технологічні засоби у навчальному процесі;
 5. Голі-Оглу Т.В . – к.філ.н., зав. кафедри української мови і слав’янської філології, голова методичної комісії Соціально-гуманітарного факультету, голова комісії «Гуманізація та гуманітаризація навчального процесу»; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 6. Григор’єва М.О. – к.т.н., доцент, заступник декана Металургійного факультету, голова методичної комісії факультету; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 7. Гулаков С.В. – д.т.н., професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, напрямок – комп’ютерна техніка та технологічні засоби у навчальному процесі;
 8. Дмитрієв В.Ю. – проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку; голова напрямку – системи менеджменту якості навчання у ДВНЗ «ПДТУ»;
 9. Жук В.І. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри загальноосвітних дисциплін; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 10. Захаренко Н.С. – к.є.н., доцент, заступник декана Енергетичного факультету, член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 11. Захарова І.В. – к.т.н., доцент кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 12. Зусін В.Я. – д.т.н., професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 13. Ільїна О.В. – керівник відділу виробничої практики, голова комісії «Виробнича практика»;
 14. Коляда Л.І. – к.т.н., доцент кафедри електрифікації промислових Підприємств; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 15. Крилова Н.І. – к.і.н., завідувач кафедри філософських наук та історії України; голова методичної комісії з впровадження державної мови в навчальний процес;
 16. Лупаренко О.В. – к.т.н, доцент кафедри вищої та прикладної математики; голова методичної комісії факультету; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 17. Назюта Л.Ю. – д.т.н., професор кафедри металургії сталі, член комісії «Якість навчально-організаційної роботи кафедр, викладачів, допоміжного персоналу»;
 18. Пасинкова О.В. – директор науково-технічної бібліотеки; член комісії «Менеджмент якості»;
 19. Пінчук О.К. – начальник відділу дистанційного навчання, голова комісії «Дистанційне навчання»;
 20. Сагіров Ю.Г. – к.т.н., доцент, декан факультету Інженерної та мовної підготовки; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 21. Семакова В.Б. – к.т.н., доцент кафедри металургії чорних металів; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 22. Сімкін О.І. – к.т.н., доцент, завідувач кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій, напрямок – комп’ютерна техніка та технологічні засоби у навчальному процесі;
 23. Сорочан О.М. – ст. викладач кафедри будівництва, технічної експлуатації та реконструкції; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 24. Солідор Н.А. – к.т.н., доцент кафедри інноватики та управління; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 25. Ташкінова О.А. – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, член комісії «Гуманізація та гуманітаризація навчального процесу», член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 26. Хара М.В. – к.т.н., доцент, заступник декана факультету Транспортних технологій, голова методичної комісії факультету, член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 27. Чичкарьов Є.А. – д.т.н., доцент, завідувач кафедри інформатики, напрямок – комп’ютерна техніка та технологічні засоби у навчальному процесі;
 28. Черната Т.М. – к.е.н., доцент, заступник декана Економічного факультету, голова методичної комісії факультету, член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 29. Шаламов Ю.М. – к.т.н., доцент кафедри промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання, голова комісії «Якість навчально-організаційної роботи кафедр, викладачів, допоміжного персоналу»;
 30. Шлапак Н.С. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, член комісії з «Гуманізації та гуманітаризації навчального процесу»;

Члени Методичної ради:

 1. Волошин В.С. – ректор ДВНЗ «ПДТУ»;
 2. Євченко В.М. – перший проректор;
 3. Чейлях О.П. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 4. Солошенко П.В. – директор Інституту підвищення кваліфікації;
 5. Марченко І.Ф. – декан Соціально-гуманітарного факультету;
 6. Пірч І.І. – декан факультету Транспортних технологій;
 7. Саєнко Ю.Л. – декан Енергетичного факультету;
 8. Суглобов В.В. – декан факультету Машинобудування та зварювання;
 9. Хаджинова О.В. – декан Економічного факультету;
 10. Тарасюк Л.І. – декан Металургійного факультету;

Завідувачі кафедр:

 • Азархов О. Ю., Анділахай О. О., Білопольський М. Г., Бежан В. А., Бессонова Г. П., Бурлакова Г. Ю., Висоцька Г. В., Гаврилова В. Г., Гончар В. В., Гібаленко О. М., Єфременко В. Г., Жежеленко І. В., Зюзь В. В., Капранова Л.Г., Капустін О. Є., Колосок В. М., Кухар В. В., Лаврик В. П., Лазаренко Л. М., Логутова Т. Г., Любчук О. К., Лямзін А. О., Макуров С. Л., Маслак Г. В., Матвієнко В. М., Меліхов А. А., Монін В. Л., Омельченко Л. С., Руських В. П., Самотугін С. С., Саравас В. Є., Федосова І. В., Холькін О. М., Чигарьов В. В., Щепка О. А.

Виконання технічної роботи, пов’язаної з функціонуванням Методичної ради покласти на Рижик Світлану Анатоліївну – секретаря.

Діяльність Методичної ради регламентована «Положенням про організацію методичної роботи в університеті», а також новими інструктивно-інформаційними документами, що надходять до університету.

Презентації для Методичних семінарів

Презентації MS PowerPoint


Відеопрезентації з www.youtube.com

Нормативні докумени Методичної ради

Інформаційно-методичні матеріали

Ухвали та рішення


Редакційно-видавнича рада при Методичній раді ДВНЗ «ПДТУ»

Редакційно-видавнича рада при Методичній раді ДВНЗ «ПДТУ» створено з метою організації експертизи друкованих та електронних видань щодо надання грифа «Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою ДВНЗ «ПДТУ». Редакційна комісія взаємодіє з вченою радою університету, деканатами, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.

Функції редакційної комісії:

Для надання грифа «Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою ДВНЗ «ПДТУ» редакційна комісія проводить експертизу представлених матеріалів з дисциплін, що викладаються в університеті.

Склад Редакційно-видавничОї комісії

Голова редакційно-видавничої ради

 • Роянов В’ячеслав Олександрович – директор Навчально-наукового інституту металів, д.т.н., професор

Секретар редакційно-видавничої ради

 • Пасинкова Олена Валеріївна – директор науково-технічної бібліотеки

Члени редакційно-видавничої ради

 • Дмитрієв В.Ю. проректор з науково-педагогічної роботи, управління та розвитку, к.пед.н.;
 • Помазкова Н.М. – зав. поліграфічною лабораторією
 • Черненко С.Є. – нач. відділу інтелектуальної власності

Секція технічних наук

 • Жежеленко І.В. – професор кафедри електротехнічних комплексів та систем; д.т.н., професор;
 • Бараненко Т.К. – доцент кафедри ЕПП
 • Бурлакова Г.Ю.– доцент. кафедри автомобільного транспорту
 • Буцукін В.В. – доцент кафедри «Механічного обладнання заводів чорної металургії»
 • Размишляєв А.Д – професор кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва

Секція природничих наук

 • Капустін О.Є. – доцент кафедри хімічної технології та інженерії
 • Холькін О.М.– професор кафедри вищої та прикладної математики
 • Цвєткова О.В – доцент кафедри фізики

Секція гуманітарних наук

 • Голі-Оглу Т.В. – доцент кафедри української мови та слов’янської філології
 • Коротич Г.В – доцент кафедри філософських наук та історії України

Секція економічних наук

 • Камишнікова Е.В. – доцент кафедри економіки підприємств
 • Солідор Н.А. – доцент кафедр «Інноватики та управління» і «Матеріалознавства»

Нормативні документи


Комісія з оцінювання якості педагогічної майстерності при Методичній раді ДВНЗ «ПДТУ»

Комісію з оцінювання якості педагогічної майстерності при Методичній раді ДВНЗ «ПДТУ» створено з метою перевірки забезпечення якості освітніх послуг та створення безперервного процесу покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті.

Політика забезпечення якості освітніх послуг – це діяльність Університету, спрямована на якнайкращу реалізацію місії ДВНЗ «ПДТУ» та виконання завдань, передбачених стратегією розвитку, прагнення університету досягти рівня діяльності без жодних зауважень щодо її якості та якості освіти.

Мета роботи комісії з оцінювання якості педагогічної майстерності – надання якісних освітніх послуг за всіма напрямками провадження освітньої діяльності для здобувачів вищої освіти в Університеті. Ця мета передбачає, що всі результати й рекомендації будуть враховуватися в подальшій діяльності. За результатами роботи комісії особі, що відвідується, надається «Висновок комісії про рівень викладання»

Склад комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів

 • Пономарьова Л.В. — к.філол.н., доцент кафедри української мови і слав’янської філології; заступник голови Методичної ради; голова комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів; член методичної комісії «Гуманізація та гуманітаризація навчального процесу»
 • Балалаєва О.Ю. — к.т.н., доцент, заступник декана факультету Інформаційних технологій; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Буцукін В.В. — к.т.н., доцент, заступник декана факультету Машинобудування та зварювання, голова методичної комісії факультету; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Голі-Оглу Т.В. — к.філ.н., зав. кафедри української мови і слав’янської філології, голова методичної комісії Соціально-гуманітарного факультету, голова комісії «Гуманізація та гуманітаризація навчального процесу»; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Григор’єва М.О. — к.т.н., доцент, заступник декана Металургійного факультету, голова методичної комісії факультету; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Жук В.І. — к.т.н., доцент, завідувач кафедри загальноосвітних дисциплін; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Захаренко Н.С. — к.є.н., доцент, заступник декана Енергетичного факультету, член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Захарова І.В. — к.т.н., доцент кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Зусін В.Я. — д.т.н., професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Коляда Л.І. — к.т.н., доцент кафедри електрифікації промислових Підприємств; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Лупаренко О.В. – к.т.н, доцент кафедри вищої та прикладної математики; голова методичної комісії факультету; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Сагіров Ю.Г. — к.т.н., доцент, декан факультету Інженерної та мовної підготовки; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Семакова В.Б. — к.т.н., доцент кафедри металургії чорних металів; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Сорочан О.М. — ст. викладач кафедри будівництва, технічної експлуатації та реконструкції; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Солідор Н.А. — к.т.н., доцент кафедри інноватики та управління; член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Хара М.В. — к.т.н., доцент, заступник декана факультету Транспортних технологій, голова методичної комісії факультету, член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Черната Т.М. — к.е.н., доцент, заступник декана Економічного факультету, голова методичної комісії факультету, член комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів;
 • Черевко О.О. — к.т.н., доцент кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій

Нормативні документи