Контактна інформація

E-mail:
mmmk.pstu@ukr.net
Адміністрація коледжу:
Сайт:
http://www.mmk-pdty.org/


Степанов В’ячеслав Володимирович

Степанов
В’ячеслав Володимирович

директор

Механіко-металургійний коледж є державним вищим навчальним закладом I рівня акредитації, який дозволяє молоді отримати базову вищу освіту і кваліфікацію «Молодший спеціаліст». Коледж здійснює підготовку на базі повної середньої освіти за наступними напрямами і спеціальностями: спеціальність «Менеджмент» (напрям «Управління та адміністрування»), спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» (напрям «Інформаційні технології»), спеціальність «Теплоенергетика», спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (напрям «Електрична інженерія»), спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» (напрям «Архітектура та будівництво»), спеціальності «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та «Залізничний транспорт» (напрям «Транспорт»), спеціальність «Галузеве машинобудування» (напрям «Механічна інженерія»), спеціальності «Металургія» та «Матеріалознавство» (напрям «Механічна інженерія»).

На базі коледжу працюють курси підготовки школярів для вступу до вищих навчальних закладів, є гуртожиток для проживання усіх студентів, які мешкають поза межами міста. Для розвитку різноманітних творчих здібностей студентів працює клуб художньої самодіяльності.Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» заснований у 1966 році як Маріупольський промислово-економічний технікум, у 1969 році був перейменований на Маріупольський механіко-металургійний технікум.

На підставі Положення кабінету міністрів № 526 від 27 травня 1997 року № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» і наказу Міністерства освіти «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти», Маріупольський механіко-металургійний технікум увійшов до складу Приазовського державного технічного університету як структурний підрозділ без права юридичної особи, а у 2010 р. наказом ДВНЗ «ПДТУ» технікум було перейменовано на Маріупольський механіко-металургійний коледж.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 26 серпня 1997 р. № 316 Маріупольський філіал Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму за заочною формою навчання був переданий до Приазовського державного технічного університету і увійшов до структури механіко-металургійного коледжу як заочне відділення, де підвищують свою кваліфікацію працівники металургійних та інших підприємств і фірм міста.073 «Менеджмент»

Кваліфікація – організатор виробництва.

Здійснює оперативне управління виробничим підрозділом (бригада, зміна, дільниця) і повинен бути готовим до первинних видів діяльності, які визначаються у відповідності до їх призначення і місця в системі управління (планування, організація, аналіз і контроль, маркетинг, мотивація) і на первинних посадах низового управлінського персоналу, вирішує конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих і соціально-побутових задач.

Місце роботи: менеджер; диспетчер виробництва; помічник керівника виробничого підрозділу; майстер виробничої дільниці; помічник керівника основного підрозділу; технік з праці, інспектор з кадрів; організатор з персоналу; помічник керівника малого підприємства; диспетчер з випуску готової продукції; технік з підготовки виробництва; агент з постачання; диспетчер з відпуску готової продукції.

121 «Інженерія програмного забезпечення»

Кваліфікація – технік-програміст.

Предметна галузь діяльності – програмне забезпечення інформаційних керувальних систем і технологій, інтелектуальних систем, автоматизованого проектування і прийняття рішень.

Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: технік-програміст, фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну), технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру. Місце роботи – управління інформаційних технологій «ПРАТ МК «Азовсталь», відділ автоматизованих систем управління виробництвом «ПРАТ ММК ім. Ілліча», центр АСУ та конструкторські бюро концерну «Азовмаш», податкова інспекція, банки, районні адміністрації.

133 «Галузеве машинобудування»

Кваліфікація – технік-механік з експлуатації та ремонту устаткування.

Предметна галузь діяльності – обслуговування, ремонт і монтаж обладнання металургійних підприємств.

Спеціальність має широке застосування для правильного обслуговування та ремонту металургійного обладнання. Майбутні техніки-механіки вивчають улаштування та принцип роботи механічного, підйомно-транспортного та іншого металургійного обладнання, засоби усунення недоліків у роботі обладнання, правила розбирання та збирання машин, ремонту та монтажу деталей і вузлів механізмів.

136 «Металургія»

Спеціалізація “Металургія чавуну”

Кваліфікація – технік-металург.

Може обіймати первинні посади: технік-технолог, технік-лаборант (металургія), кресляр-конструктор, диспетчер виробництва, технік з підготовки виробництва, газівник доменної печі, горновий доменної печі, горновий з десульфурації чавуну, контролер у виробництві чорних металів. Майбутні фахівці вивчають підготовку сировини до доменного плавлення, доменний процес, конструкцію доменної печі, основи економіки, організації та планування виробництва. Проходять практику: ознайомчу, навчальну, технологічну та переддипломну. Протягом практик студенти одержують робочу професію з даної спеціальності.

Спеціалізація “Виробництво сталі і феросплавів”

Кваліфікація – технік-металург.

Може обіймати первинні посади: технік-лаборант, диспетчер, технік-технолог, технік з підготовки виробництва, контролер у виробництві чорних металів, сталевар конвертера, сталевар мартенівської печі, сталевар установки позапічної обробки сталі. Майбутні техніки-металурги вивчають у коледжі засоби та технологію виробництва сталі, властивості та призначення сталей різних марок, призначення та принцип дії обладнання сталеплавильних цехів, принципи автоматичного регулювання та управління технологічними процесами, основи економіки, організації та планування виробництва. Проходять практику: ознайомчу, навчальну, технологічну та переддипломну.

Спеціалізація “Обробка металів тиском”

Кваліфікація – технік-технолог (механіка).

Предметна галузь діяльності – обробка металів тиском.

Більшість випускників коледжу направляються на роботу в прокатні цехи металургійних комбінатів «Азовсталь» та ім. Ілліча, де працюють за фахом на посадах: оператор поста управління, сортороздавальник, вальцювальник стану та інші. Під час навчання у коледжі студенти, крім теоретичного матеріалу, виконують лабораторні роботи на лабораторних станах коледжу, а також проходять практичну підготовку в умовах прокатних цехів металургійних комбінатів міста. Студенти старших курсів беруть активну участь у роботі експериментально-конструкторського бюро коледжу.

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Кваліфікація – технік-електрик.

Предметна галузь діяльності – монтаж та експлуатація засобів автоматики електричних систем.

Випускники можуть обіймати посади: технік з налагодження та випробування; технік-енергетик; технік-конструктор; електромонтер-релейник; монтажник приладів і апаратури автоматичного контролю, регулювання, керування; наладчик пристроїв і апаратури автоматичного контролю, регулювання, керування; електрослюсар з ремонту і обслуговування автоматики і засобів вимірювання електростанції.

275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Кваліфікація – технік-організатор перевезень.

Предметна галузь діяльності – організація перевезень вантажів, комерційна діяльність на залізничному транспорті.

Майбутні фахівці вивчають пристрої та технологію роботи станції, засобів механізації вантажної роботи, обладнання автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті, упорядкування залізничних шляхів, основи експлуатації локомотивів та вагонів. Випускники можуть обіймати посади: диспетчер; черговий по станції; технік-аналізатор графіків руху; технік техбюро залізничного цеху; комерційний ревізор; завідувач обмінних залізничних пунктів.

273 «Залізничний транспорт»

Кваліфікація – технік-електромеханік.

Предметна галузь діяльності – обслуговування рухомого складу спеціальної техніки залізничного транспорту.

Місце роботи – залізничні цехи підприємств. Випускники можуть обіймати посади: майстер вагонного депо; майстер локомотивного депо; майстер пункту технічного обслуговування вагонів; диспетчер локомотивного депо; технік-технолог; технік – дефектоскопіст; технік-вимірювач. Майбутні техніки-електромеханіки вивчають упорядкування та роботу тягового рухомого складу, правила його технічного обслуговування, ремонту та експлуатації.

132 «Матеріалознавство»

Кваліфікація – технолог.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи: лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженням; технічні фахівці-механіки; технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних наук та техніки і може обіймати первинні посади: лаборант (фізичні та хімічні дослідження); технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія); технік з нормування праці, технік з підготовки виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік з налагоджування та випробувань.

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація – технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за таким видом економічної діяльності – збирання, очищення та розподілення води, а саме: видобування, збір та очищення прісної води; опріснювання морської води для виробництва прісної води як основного продукту; розподілення питної та не питної води для промислових потреб, населенню тощо. Фахівець може займати первинні посади : майстер відділу збуту послуг; майстер з розрахунків та режимів відділу збуту послуг; технік виробничо-технічного відділу; технолог; диспетчер; майстер з обслуговування устаткування мереж та споруд ВКГ.

144 «Теплоенергетика»

Кваліфікація – технік-теплотехнік

Фахівець може обіймати первинні посади: інженер інспектор теплової інспекції; теплотехнік з обліку; технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік-лаборант; тех­нік з експлуатації та ремонту устаткування газових об’єктів; технік-теплотехнік; тех­нік з налагоджування та випробувань теплотехнічного обладнання; технік з плану­вання; технік інспектор; фахівець зі збуту теп­лової енергії; старший машиніст котельного устаткування; машиніст технологічних компресорів; технік-конструктор; технік-проектувальник; технік-технолог.Матеріально-технічна база коледжу включає 77 навчальних кабінетів і 33 лабораторії, бібліотеку з книжковим фондом в 75 тисяч томів, актову залу, навчально-виробничі майстерні, спортивно-оздоровчий комплекс.

Під час навчання студенти проходять ознайомчу, навчальну, технологічну і переддипломну практику. Навчальна практика студентів проводиться у майстернях коледжу, ознайомча, технологічна і переддипломна – на базі підприємств і організацій міста. Більшість студентів успішно працює на металургійних комбінатах, у приватних фірмах, податкових інспекціях, пенсійних фондах та інших організаціях, підприємствах і установах Маріуполя. Коледж гарантує стовідсоткове працевлаштування випускників металургійних спеціальностей.

Маріупольський механіко-металургійний коледж – єдиний навчальний заклад, який готує спеціалістів за повним металургійним циклом.

Переклади:
Опубликовано:
03.07.2017
Оновлено:
24.07.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України