Кафедра фізики забезпечує курс загальної фізики для всіх технічних спеціальностей ПДТУ. Курс фізики на більшості факультетів розподілений на три семестри і включає дев’ять розділів: «Основи механіки», «Класична молекулярна фізика і термодинаміка», «Електрика і магнетизм», «Коливання і хвилі», «Хвильова оптика», «Квантова фізика», «Квантова статистика і фізика твердого тіла», «Елементи фізики атомного ядра», «Сучасна фізична картина світу».

Завідувач кафедри: Єфременко Василь ГеоргієвичКонтакти

Телефони:

  • +38 (0629) 44-64-06
  • +38 (0629) 44-63-45

Колектив

Єфременко Василь Георгієвич

завідувач кафедри фізики, професор, доктор технічних наук

Контакти
Телефон

Історична довідка

Кафедра фізики була створена 4 вересня 1939 року як одна із складових частин Маріупольського металургійного інституту. У 1981 році переїхала в новий навчальний корпус № 5, де зусиллями колективу були створені і обладнані навчальні і наукові лабораторії.

З відкриттям аспірантури і докторантури кафедра готує науково-педагогічні кадри найвищої кваліфікації. Сьогодні на кафедрі працює 7 викладачів, з них 1 доктор наук, 5 кандидатів наук.

Кафедра має навчальні і наукові лабораторії, навчально-методичний кабінет, лабораторії дистанційного навчання, лекційного експерименту, клас занять з обдарованими студентами і школярами.

Напрями роботи

Викладачі і студенти кафедри проводять наукові дослідження за наступними напрямами:

  • вивчення нових фізичних явищ на поверхні металів і неметалів, які обумовлені трансформацією енергії екзотермічної гетерогенної реакції;
  • математичне і фізичне моделювання гідродинамічних і теплообмінних процесів при кристалізації;
  • моделювання процесів аерації міських забудов: розповсюдження викидів від стаціонарних і імпульсних джерел забруднення;
  • дослідження взаємодії плазмового потоку з пружними середовищами;
  • вивчення термокінетики фазово-структурних перетворень у сплавах на основі заліза;
  • теоретичні та прикладні аспекти триботехнічного матеріалознавства.

За результатами, виконаними викладачами і студентами кафедри наукових досліджень, опубліковані статті в провідних наукових журналах України та інших країн, які відносяться до фахових видань та входять до наукометричних баз даних. Ряд кафедральних розробок представлені на різних міжнародних конференціях.

На кафедрі проводиться наукова робота, виконуються держбюджетні і науково-дослідні роботи за рахунок фінансування МОНУ, госпдоговірні НДР з ПАТ МК «Азовсталь», ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод».

Публікації співробітників кафедри фізики в міжнародних журналах, що входять в НБД Scopus і Web of Science

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з обдарованими учнями шкіл, майбутніми абітурієнтами і студентами. Викладачі виступають у школах міста з майстер-класами з фізики, при кафедрі працює школа «Юний фізик», систематично проводиться робота з підготовки міських шкільних команд для участі у Всеукраїнських турнірах з фізики, викладачі беруть участь у роботі Малої Академії наук, у підготовці абітурієнтів до незалежного оцінювання знань з фізики.

За результатами досліджень подаються наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських робіт; в 2017 р. робота була удостоєна диплома III ступеня (Луцький національний університет, м Луцьк).


Міжнародні зв’язки

Кафедра фізики здійснює активну наукову співпрацю з іншими навчальними закладами України (КПІ ім. І. Сікорського, Дніпропетровський університет залізничного транспорту, Запорізький національний технічний університет), Норвегії (Норвезька університет науки і технології, м Тронхейм), Греції (Університет м Яніна, м Яніна), Китаю (Уханьський університет науки і технології, м Ухань), Японії (Муроранскій інститут технології, м Муроран). Викладачі кафедри доповідають результати наукової діяльності на міжнародних науково-технічних конференціях, широко публікуються у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Переводы:
Опубликовано:
17.07.2017
Обновлено:
17.06.2019
Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України

Повідомити про помилку