І.І. Пірч

І.І. Пірч – декан факультету транспортних технологій, академік ПТ АН України, кандидат технічних наук, доцент

Факультет був створений у травні 2000 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України. Це рішення направлено на об’єднання і поглиблення навчальних і наукових процесів, підвищення результативності роботи з підготовки інженерних і наукових кадрів, яке відбувалося з 1970 року, коли відкрилася кафедра “Промисловий транспорт”. Перший випуск інженерів промислового транспорту денної форми навчання відбувся в 1975 році. З того часу факультет випустив близько десяти тисяч фахівців з транспортних технологій.  Зараз факультетом завідує академік ПТ АН України, кандидат технічних наук, доцент І.І. Пірч.

Факультет утворюють чотири кафедри:

  • «Транспортні технології підприємств»;
  • «Технологія міжнародних перевезень і логістика»;
  • «Автомобільний транспорт»;
  • «Транспортний менеджмент і логістика».

На факультеті ведеться підготовка бакалаврів і магістрів по денній, заочній, прискореній, дистанційній формам  навчання за спеціальностями:

Освітній ступінь: Бакалавр

Спеціальність: 275 Транспортні технології

Спеціалізації:

  • 275.02 на залізничному транспорт (Освітня програма – Транспортні технології на залізничному транспорті)
  • 275.03 на автомобільному транспорт (Освітня програма Транспортні технології на автомобільному транспорті)

Освітній ступінь: Магістр

Спеціальність: 275 Транспортні технології

Спеціалізації:

  • 275.02 на залізничному транспорт (Освітня програма – Організація перевезень і управління на промисловому транспорті)
  • 275.02 на залізничному транспорт (Освітня програма – Транспортні системи)
  • 275.03 на автомобільному транспорт (Освітня програма – Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)
  • 275.03 на автомобільному транспорт (Освітня програма – Організація міжнародних перевезень)

Підготовка бакалаврів денної та заочної форм навчання –  3 роки 10 місяців і магістрів – 1 рік 4 місяця.

Якісну підготовку фахівців на факультеті транспортних технологій забезпечують досвідчені професіонали, видатні дослідники та вчені у галузі транспорту і логістики, з них шість докторів наук, професорів та чотирнадцять доцентів, кандидатів наук.

Якість навчального процесу на факультеті транспортних технологій дає можливість студентам всіх курсів приймати участь у міжнародних конференціях, Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт, госпдоговірних роботах кафедр. Окрім навчальної і наукової роботи студенти залучаються до участі у спортивних секціях, творчих колективах, щорічних конкурсах та фестивалях, волонтерської соціальної роботи. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Факультет, створений на базі кафедри транспортних технологій підприємств, успадковував її багаті наукові і учбові традиції. Вчені факультету виконують цілий ряд науково-дослідних робіт та міжнародніх проектів, спрямованих на удосконалення конструкцій, методів експлуатації і ремонту технічних засобів транспорту, систем управління промислово-транспортними комплексами підприємств, менеджменту підприємств і транспортних організацій, складів і складських терміналів, транспортних служб та логістичних центрів, і постійно йдуть в ногу з часом, упроваджуючи новітні технології в навчання і виробництво. Такими стали освітня програма «Логістика Приазов’я» і програма Европейського Союзу «Эразмус + КА2: Развитие потенциала высшего образования»,  в рамках якої йде робота по проекту «КРИЗИС І РИЗИК ІНЖИНІРИНГ НА ТРАНСПОРТІ», що дає можливість студентам продовжити навчання в европейських країнах.

Документи


 

Переводы:
Опубликовано:
13.07.2018
Обновлено:
22.04.2019
Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України