В.В. Суглобов

В.В. Суглобов – декан факультету машинобудування та зварювання, доктор технічних наук, професор

Відповідно до наказу ректора ПГТУ зварювальний і механіко-машинобудівний факультети з 1 вересня 2016 р. об’єднані у факультет машинобудування і зварювання, який організаційно увійшов до складу учбово-наукового інституту металів. Деканом факультету призначений доктор технічних наук, професор Суглобов Володимир Васильович.

Факультет машинобудування і зварювання Приазовського державного технічного університету включає сім випускаючих кафедр в секції машинобудування та дві в секції зварювання і є найбільшим в університеті за чисельністю студентів і викладачів. На факультеті навчається понад 550 студентів і працює 68 викладачів, з яких 16, – доктори технічних наук, професори, 40 – кандидати технічних наук, доценти.
Підготовка бакалаврів (термін навчання 4 року) і магістрів (термін навчання 1,4 року) ведеться по наступних спеціальностях:

 • 015 «Професійна освіта. Будівництво»;
 • 131 «Прикладна механіка»;
 • 133 «Галузеве машинобудування»;
 • 191 «Архітектура і містобудування»;
 • 192 «Будівництво і цивільна інженерія».

Освітні програми (ОП) в рамках даних спеціальностей забезпечують наступні кафедри факультету:

 • ОП «Металургійне обладнання» (спеціальність 133) – кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії. У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Іщенко А.О., професор Кравченко В.М.
 • ОП «Нанотехнологія в машинобудуванні», ОП «Металорізальні верстати і системи», ОП «Інструментальне виробництво», ОП «Обробка металів по спецтехнологіях» (спеціальності 131, 133) – кафедра наноінженерії в галузевому машинобудуванні. У складі кафедри працює доктор технічних наук, професор, Самотугин С.С.
 • ОП «Технології машинобудування» (спеціальність 131) – кафедра технологій машинобудування. У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Анділахай О.О., професор Маргуліс М.В.
 • ОП «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» (спеціальність 133) – кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин. У складі кафедри працює доктор технічних наук, професор Суглобов В.В.
 • ОП «Технології і обладнання зварювання» (спеціальність 131) – кафедра автоматизації і механізації зварювального виробництва. У складі кафедри працюють 3 доктори технічних наук: професор Роянов В.О., професор Матвієнко В.М., професор Размишляєв О.Д.
 • ОП «Відновлення і підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» (спеціальність 131) – кафедра металургії і технології зварювального виробництва. У складі кафедри працюють 5 докторів технічних наук: професор Чигарев В.В., професор Гулаков С.В., професор Зусин В.Я., професор Щетініна В.І., професор Щетінін С.В.
 • ОП «Професійна освіта. Будівництво», ОП «Архітектура і містобудування»; ОП «Будівництво і цивільна інженерія» (спеціальності 015, 191, 192) – кафедра будівництва, технічній експлуатації і реконструкції У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Корольов В.П., професор Гибаленко О.М.

Щорік студенти, які разом з викладачами факультету беруть участь в науковій роботі, стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад по спеціальностях і окремих дисциплінах, а також Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Разом з викладачами студенти публікують статті, тези доповідей, стають авторами патентів України на технічні розробки.

Організаторські здібності студентів розвиваються в системі студентського самоврядування. Студентський сенат, студентський профком, студентський деканат – це структури, де відпрацьовуються навики роботи в колективі, виховуються майбутні керівники.
У регіоні і країні завжди будуть затребувані машинобудівники, зварювальники, будівельники, архітектори, яких готує наш факультет.

Документи


.

Переводы:
Опубликовано:
13.07.2018
Обновлено:
08.07.2019
Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України