Завідуючий кафедрою: Логутова Тамара Григорівна

Кафедра інноватики та управління забезпечує підготовку за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

 • бакалавр (перший освітній рівень) – 073 «Менеджмент». Термін навчання: денна форма – 4 роки, заочна форма – 5 років;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Управління проектами». Термін навчання: денна форма – 1 рік і 4 місяці;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Управління інноваційною діяльністю». Термін навчання: денна форма – 1 рік і 4 місяці;
 • магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», освітня програма – «Менеджмент організацій і адміністрування». Термін навчання: денна та заочна форми – 1 рік і 4 місяці.

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фінансування: бюджетне, контрактне.

Документи:


Контакти

 • Адреса: вул. Казанцева, 3а, 9-й корпус, 3-й поверх, ауд. 9.307 – кафедра; 4-й поверх, ауд. 9.442 – завідувач кафедри
 • Телефон: (0629) 44-64-60
 • Email: Logutova_t_g@pstu.edu

Відрити на мапі


Колектив

Логутова Тамара Григорівна

 • Завідуючий кафедрою

Завідувач кафедри інноватики та управління, доктор економічних наук, професор

Контакти
Електронна пошта
Телефон

Склад

Гончар Вікторія Василівна

Завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Дерев’янко Тамара Антонівна

кандидат економічних наук, доцент

Сагірова Аліна Спартаківна

кандидат економічних наук, доктор філософії (PhD), доцент

Солідор Наталя Аркадіївна

кандидат технічних наук, доктор філософії (PhD), доцент

Фролова Зінаїда Василівна

кандидат технічних наук, доцент

Шестакова Тетяна Михайлівна

 • старший викладач

Старший викладач


Історична довідка

Кафедра інноватики та управління була створена у вересні 2009 року (кафедра «Управління інноваційною діяльністю»). Перший набір студентів відбувся 1 вересня 2010 року. Керує кафедрою доктор економічних наук, професор, Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії економічних наук України, Академік Академії соціального управління, Відмінник освіти, член спец. Ради з захисту докторських дисертацій Д 12.052.02 ДВНЗ «ПДТУ» Логутова Тамара Григорівна.

Перший набір студентів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» відбувся 1 вересня 2010 року. Кафедра «Управління інноваційною діяльністю» була об’єднана з кафедрою Інтелектуальної власності та права, яка була створена в 2004 році під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Солошенко П.В. Після об’єднання кафедра отримала назву «Управління інноваційною діяльністю та інтелектуальною власністю». У 2011 році була отримана ліцензія на підготовку «магістрів» за спеціальністю «Управління проектами». Перший набір студентів був здійснений 1 вересня 2011 року. 19 вересня 2011 кафедра була перейменована і отримала назву Кафедра інноватики та управління. У жовтні 2012 року кафедрі було доручено здійснювати підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

На даний час кафедра готує бакалаврів (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»), а також висококваліфікованих фахівців другого (магістерського) освітнього рівня за трьома освітніми програмами: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю» і «Управління проектами».

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри включає 6 осіб, з яких: 1 доктор економічних наук, 2 кандидати технічних наук, 2 кандидати економічних наук і 1 старший викладач (здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук), що мають досвід наукової та практичної роботи, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, управління проектами та управління інноваційною діяльністю.

Напрями роботи

Викладачами кафедри інноватики та управління здійснюється великий обсяг науково-дослідної роботи. Щороку студенти кафедри беруть участь в наукових засіданнях круглих столів, організованих кафедрою, а також в міжнародних конференціях, що проводяться в ДВНЗ «ПДТУ» та інших провідних університетах України. Конференції проходять за участю студентів та аспірантів інших вищих навчальних закладів країни.

Під керівництвом викладачів кафедри 5 аспірантів працюють над кандидатськими дисертаціями. Викладачі та аспіранти кафедри «Інноватика та управління» щороку беруть участь у держбюджетній науково-дослідній роботі. Викладачі та аспіранти кафедри постійно публікують статті в наукових журналах, збірниках наукових праць, є авторами (співавторами) монографій і навчальних посібників, а також беруть участь в різних міжнародних проектах в галузі управління та адміністрування.

Результати наукової діяльності співробітників і аспірантів кафедри також відображені в публікаціях країн ближнього і далекого зарубіжжя: Німеччина, Австрія, Польща, Словаччина та ін.

Міжнародні зв’язки

У ДВНЗ «ПДТУ» на кафедрі інноватики та управління активно здійснюється міжнародна діяльність, яка є невід’ємною частиною для якісної підготовки фахівців з урахуванням останніх світових та європейських тенденцій; в результаті розвитку міжнародної діяльності кафедра отримує можливість доступу до інноваційних методик навчання і зарубіжного досвіду в різних наукових областях, а також активізувати обмін студентами із закордонними партнерами, брати участь в реалізації міжнародних проектів і програм, і, відповідно, інтегруватися в міжнародне науково-навчальне суспільство.

У 2015 році к.т.н., доцент кафедри інноватики та управління Солідор Н.А. проходила стажування (тренінги) в Краківському політехнічному університеті ім. Тадеуша Костюшка (Польща) в рамках реалізації Міжнародного проекту 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (MATTENG): «Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in material engineering according to the best experience of Bologna Process»задисциплінами:«Project Management»,«Transferable Skills, «Thin Films in Energy Saving Technologies», «Materials From Renewable Sources», etc., Workshops: Eco Audit Tool and CES EduPack 2015.

Кафедра інноватики та управління продовжує тісну співпрацю з кафедрами університетів країн СНД на підставі діючих договорів і домовленостей з Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Республіка Молдова) і Білоруським державним економічним університетом (м.Мінськ, Республіка Білорусь).

Конкурентноспроможність випускників

На даний час існує гостра необхідність підготовки нового покоління управлінців, перед якими поставлено завдання відновлення і розвитку економіки Донецького регіону і країни в цілому. За вісім років свого існування кафедрі «Інноватика та управління» вдалося виконати величезний обсяг науково-методичної роботи: опубліковано понад 400 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, випущено понад 200 кваліфікованих управлінців, зайнятих в металургії, машинобудуванні, будівництві, туристичному, ресторанному та шоу-бізнесі, фінансовому секторі, центральних і місцевих органах влади.

Після завершення навчання наші випускники успішно працюють:

 • в апараті центральних державних і регіональних органів управління, підприємств, установ, організацій;
 • в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, технопарках та інших інноваційних структурах;
 • в інноваційних фондах та інноваційно-фінансово-кредитних установах;
 • в науково-виробничо-технічних комплексах;
 • в фінансово-промислових групах та ін.

Працевлаштування випускників кафедри складає 100%.

До досягнень кафедри можна віднести підготовку кандидатів і докторів наук. Гордістю кафедри стали кандидати економічних наук: аналітик департаменту внутрішнього контролю та управління ризиками ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» Алла Вознюк, а також керуючий Маріупольською філією АТ «Укрексімбанк» Дмитро Дресвянніков.

Виховна робота


 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter або це повідомлення.
Переводы:
Опубликовано:
10.07.2017
Обновлено:
22.11.2018
Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України

Повідомити про помилку