Кафедра економічної теорії та підприємництва здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та «магістр»:

Завідуючий кафедрою: Капранова Лариса Григорівна

Навчання здійснюється за рахунок державного замовлення та за рахунок фізичних осіб (контракт).

 • Ліцензійний обсяг (бакалавр) – 30 осіб
 • Ліцензійний обсяг (магістр) – 40 осіб

Документи:


Контакти

 • Адреса: вул. Університетська, 7 ауд. 5.321, 5.306
 • Телефон: (0629) 44-63-28; (0629) 44-63-27
 • Email: economteor.pstu@gmail.com
 • Facebook: https://www.facebook.com/economteor/

Відкрити на мапі
Колектив

Капранова Лариса Григорівна

 • Завідуючий кафедрою

Завідувач кафедрою економічної теорії та підприємництва кандидат економічних наук, доцент

Контакти
Електронна пошта
Телефон

Склад

Бондаренко Ольга Олегівна

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат юридичних наук

Білоус-Сергєєва Світлана Олександрівна

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат економічних наук

Кравченко Марина Сергіївна

доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, кандидат економічних наук

Кузнецова Юлія Володимирівна

доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат юридичних наук

Лисенко Тетяна Григорівна

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва.

Малишко Денис Вікторович

Старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат юридичних наук

Швець Галина Олексіївна

доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, доцент, кандидат філологічних наук

Історична довідка

Кафедра економічної теорії почала свою роботу в післявоєнні роки, маючи статус секції політекономії у складі кафедри марксизму-ленінізму. З вересня 1978 року кафедра функціонує як окрема самостійна кафедра політекономії. У зв’язку з розширенням підготовки фахівців економічних напрямів і різким зростанням кількості учбових дисциплін кафедри в 1991 році створюється кафедра економічної теорії. З серпня 2014 р. почався новий етап розвитку кафедри економічної теорії: вона була об’єднана з кафедрою інтелектуальної власності і права. В листопаді 2016 року кафедру було перейменовано «Кафедра економічної теорії та підприємництва». В 2017 році було відкрита спеціальність підготовки бакалаврів 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

За роки існування кафедри 32 її співробітника захистили кандидатські і докторські дисертації.

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Інститутом підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ», велику увагу приділяють економічній перепідготовці персоналу підприємств міста; читають лекції з економічної тематики та активно пропонують економічні знання серед керівного складу, працівників підприємств та мешканців міста.

Напрями роботи

Серед основних наукових проблем, які опинилися в центрі досліджень викладачів і студентів кафедри, можна виділити наступні:

 • проблеми сучасної теорії державного регулювання ринкової економіки. Зокрема, докладно досліджується вплив держави на активізацію ринкових перетворень та структурну трансформацію транзитивної економіки (переважно на прикладі України);
 • проблеми розвитку промислового потенціалу України в умовах поглиблення міжнародного поділу праці та посилення процесів глобалізації (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України).
 • проблеми розвитку людського потенціалу, питання удосконалення соціальної політики України в умовах трансформаційних перетворень перехідного періоду та періоду економічного зростання;
 • історико-економічні дослідження. У центрі уваги є розробки економістів, представників соціально-психологічної школи (кінець XIX – початок XX сторіччя) та економістів, прихильників ринкової моделі розвитку радянської економіки (20-ті роки XX сторіччя);
 • інституціональні аспекти ринкових перетворень у сучасній трансформаційній економіці;
 • адаптація економічного механізму функціонування промислових підприємств з урахуванням кон’юнктури міжнародного бізнесу;
 • місце, проблеми та перспективи розвитку України у світовій економіці;
 • сучасні проблеми економічного зростання України в умовах глобалізації, інтелектуальна власність як складова частина стратегії розвитку підприємств.

Студенти, які пройшли підготовку по базовим дисциплінам економічної теорії, неодноразово запрошувались на престижні міжнародні студентські конференції та симпозіуми; гідно виступали з доповідями по проблемам економічної теорії у Польщі, Німеччині, Росії, Голландії, Чехії.

Міжнародні зв’язки

Кафедра активно співпрацює з зарубіжними університетами. Налагоджені зв’язки не тільки в науковій сфері, а й в обміні студентами. У 2014 році в рамках міжнародного проекту Еразмус Мундус (освітня програма ЄС) кафедрою заключено договір про співпрацю з Господарською академією ім. Д. А. Ценова (Болгарія). За якою наші студенти мають можливість стажуватися на протязі семестру в Болгарії. Заключено договори про співпрацю з Каунаським технологічним університетом (Литва), Горійським державним навчальним університетом, м. Горі, Грузія у науковій сфері.

Також викладачі проводять підготовку студентів за галузями знань: 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування за дисциплінами кафедри. Разом з цим здійснюється загальна економічна підготовка студентів технічних і гуманітарних спеціальностей ДВНЗ «ПДТУ».

Конкурентоспроможність випускників

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом бакалавра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, можуть займати такі посади:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг, тощо;

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, тощо;

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • торговельний брокер (маклер), тощо.

Студенти, які пройшли підготовку та отримали державний диплом магістра про вищу освіту за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітня програма: «Інтелектуальна власність», можуть займати такі посади:

 • керівники творчих груп виконавців,
 • розробники технологій та інформаційних ресурсів;
 • керівники інноваційних проектів, інноваційних підприємств та фірм;
 • керівники підрозділів закладів культури, мистецтва, видавництв та засобів масової інформації, що займаються питаннями авторських та суміжних прав;
 • начальники лабораторій, відділів, центрів та інших функціональних підрозділів державних, акціонерних та приватних підприємств, організацій та фірм, які займаються створенням, захистом та використанням об’єктів промислової власності;
 • адміністратори різних рівнів, які координують діяльність підрозділів та зовнішніх партнерів;
 • експерти, консультанти, оцінщики і аудитори нематеріальних активів;
 • помічники адвокатів і суддів; викладачі ВНЗ;
 • митні інспектори і брокери;
 • працівники антимонопольного комітету та інших органів державного управління, які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності;
 • наукові співробітники в науково-дослідних організаціях;
 • Патентні повірені України (представники у справах інтелектуальної власності);
 • інженери – патентознавці підприємств.

Також викладачі проводять підготовку студентів за галузями знань: 05 Соціальні та поведінкові науки та 07 Управління та адміністрування за дисциплінами кафедри. Разом з цим здійснюється загальна економічна підготовка студентів технічних і гуманітарних спеціальностей ДВНЗ «ПДТУ».

Переводы:
Опубликовано:
10.07.2017
Обновлено:
20.06.2019
Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України