Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється за наступними спеціальностями:
 • 051 Економіка (освітня програма: “Економіка підприємства”)
 • 071 Облік і оподаткування (освітня програма: “Облік і аудит”)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: “Фінанси і кредит”)
 • 073 Менеджмент (освітня програма: “Менеджмент”, “Менеджмент транспорту та логістики”, “Бізнес-адміністрування”)
 • 075 Маркетинг (освітня програма: “Маркетинг”)
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма: “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Увага! Перелік конкурсних предметів при вступі на бюджет та контракт у 2019 році
 

 

 

Підготовка студентів на факультеті ведеться за наступними спеціалізаціями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:
 • економіка підприємства;
 • якість, стандартизація та сертифікація;
 • фінанси і кредит і банківська справа;
 • облік і оподаткування;
 • менеджмент і адміністрування;
 • маркетинг;
 • економіка довкілля і природних ресурсів;
 • бізнес-адміністрування;
 • управління інноваційною діяльністю;
 • управління проектами;
 • ітелектуальна власність.Адміністрація факультету

Хаджинова Олена Вікторівна

декан економічного факультету, доктор економічних наук, доцент тел. 44-65-50; е-mail: azsudcom@gmail.com

Черната Тетяна Миколаївна

заступник декана з навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент тел. 44-65-28; е-mail: chernatatan1975@gmail.com

Псарьова Ірина Сергіївна

заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент тел. ; е-mail: anastasia-lisenok@rambler.ru

Документы

Історія факультету

Історія економічного факультету – це одна зі сторінок становлення та розвитку Приазовського державного технічного університету.

Створенню Економічного факультету сприяв досвід організаційно-економічної підготовки студентів і значний потенціал викладацького складу університету. Починаючи з 1944 року, протягом 50 років підготовка економістів здійснювалася на базі Технологічного факультету і тільки в 1994 році, з відкриттям нових спеціальностей економічного спрямування, факультет перетворився в Інженерно-економічний, а в 2001 році він отримав статус Економічного.

Навчальний процес на факультеті забезпечують доктори наук, професори; кандидати наук, доценти; провідні фахівці наукових установ, фінансових установ, керівники підприємств. Рівень викладачів вищої кваліфікації на факультеті складає 91%.

Переводы:
Опубликовано:
02.06.2017
Обновлено:
25.04.2019
Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України