Меню

Поділитись

Склад профкому

Ларіонова Світлана Василівна
Ларіонова Світлана Василівна
Начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи, голова Первинної профспілкової організації ДВНЗу "ПДТУ"

Ларіонова Світлана Василівна

Начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи, голова Первинної профспілкової організації ДВНЗу "ПДТУ"

Контактна інформація

 • Електронна пошта: larionova05sv@gmail.com
 • Телефон: + 380981109979

Докладніше

Профспілкова допомога

Профспілкова виплата

Загальні положення

1.1.Положення про надання профспілкових виплат членам Профспілки ППОСС ДВНЗ «ПДТУ» (далі Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Положення про первинну профспілкову організацію та Статуту Профспілки працівників освіти та науки України.

1.2. Це Положення визначає підстави і порядок надання профспілкових виплат членам профспілки – співробітникам та здобувачам освіти університету та його підрозділів (ВСП МФК ДВНЗ «ПДТУ», ВСП МПФК ДВНЗ «ПДТУ»,  ВСП ММФК ДВНЗ «ПДТУ» ), що входять до його складу, з метою матеріальної допомоги  та  заохочення і посилення мотивації до активної профспілкової позиції.

1.3. Профспілкова виплата  надається працівникам, які є членами Профспілки (перебувають на обліку) та щомісячно сплачують членські внески більше 6 (шести) календарних місяців. Компенсація витрат на лікування у випадку хвороби дітей члена Профспілки надається працівникам, які є членами Профспілки (перебувають на обліку) більше 6 (шести) календарних місяців.

1.4. Профспілкова виплата у випадку смерті члена Профспілки надається близькому родичу члена Профспілки. Мобілізованим членам Профспілки надаються всі види матеріальних допомог, визначені даним положенням, на загальних підставах, за умови що є сплата членських внесків протягом 6 місяців до мобілізації.

1.5. Профспілкова виплата надається члену Профспілки не частіше двох разів на рік. У виключних випадках (надзвичайна подія, тяжке захворювання, одночасне співпадіння декількох подій) матеріальна допомога може бути надана додатково за рішенням профкому.

1.6. Профспілкова виплата на лікування хронічних (в т.ч. онкологічних) захворювань члена Профспілки надається  один раз на рік.

1.7. Документи щодо надання профспілкових виплат приймаються лише оформлені належним чином.

Джерело формування матеріальних заохочень

Джерело профспілкових виплат утворюється в межах фонду членських внесків, перерахованих у розмірі 1% із заробітної плати співробітників та стипендії та інших соціальних виплат здобувачів освіти на рахунок Профспілки ППОСС ДВНЗ «ПДТУ», у відповідності до Статуту Профспілки працівників освіти і науки України.

Підстави та умови надання матеріальної допомоги

3.1. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява члена Профспілки, його родича із зазначенням фактичних обставин, у зв’язку з якими надається матеріальна допомога та повний пакет відповідних підтверджуючих документів.

3.2. Фактичними обставинами для надання матеріальної допомоги є :

 • компенсація витрат на лікування (*виключення) у випадку хвороби члена Профспілки. (* не компенсуються витрати на лікування за такими позиціями: зубна імплантація (косметична складова), пластична хірургія, ринопластика; не компенсуються витрати (чеки), компенсовані страховою компанією).
 • смерть члена Профспілки;
 • смерть близького родича (дітей, подружжя, батьків) члена Профспілки;
 • народження дитини члена Профспілки;
 • компенсація витрат на оздоровлення та відпочинок дітей членів Профспілки віком від 6 до 13 років включно у літній період на території України;
 • компенсація збитку, нанесеного працівнику у зв’язку з крадіжкою особистих речей, пожежею, стихійним лихом, військовою агресією з боку російської федерації  (виплата не є 100% і  покриває лише частину збитку)  .
 • До дня захисників і захисниць України для учасників бойових дій.   Заяву на таку матеріальну допомогу Профспілка розглядає виключно у період з 1 вересня до 1 жовтня щорічно.
 • членам Профспілки, що перебувають в статусі внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО) у зв’язку з агресією російської федерації.
 • мобілізованим членам Профспілки, які отримали поранення при участі в бойових діях та інших випадках, що пов’язані з війною.

Також для вирішення інших непередбачених життєвих обставин за поданням профбюро факультетів, інститутів та фахових передвищих підрозділів, що оформлене протоколом профкому ППОСС.

3.3. Заява оформлюється особисто членом профспілки за клопотанням голови профбюро підрозділу, який вивчає обставини потреби в наданні виплати, підтверджує своїм підписом, і надає голові профкому.

3.4. Заяви від членів профспілки на профвиплати збираються протягом місяця, розглядаються на засіданні профкому та 1 раз на місяць, та знімаються кошти на їх задоволення.

3.5.Рішення про надання профспілкових виплат приймається на засіданні профспілкового комітету.

3.6.Засіданням профкому може бути прийнято рішення про подання клопотання в наданні профспілкових виплат Донецькою обласною профспілковою організацією працівників освіти і науки України.

 3.7. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено у випадках:

 • закінчення терміну давності (пройшло більше двох календарних місяців від дати                 настання події/випадку починаючи з 1.01.2024 р);
 • при відсутності коштів в бюджеті ППО;
 • повторного безпідставного звернення за однією подією/випадком;
 • за відсутності повного пакету документів, які підтверджують обставини   для набуття права на отримання матеріальної допомоги;
 • встановлення фактів отримання компенсації в повній мірі від страхової компанії за опцією добровільного медичного страхування;
 • встановлення фактів вчинення заявником чи за його участю порушення правил та умов, встановлених цим положенням та/або шахрайських дій з метою отримання матеріальної допомоги тощо.

3.8. Рішення про надання матеріальної допомоги членам Профспілки приймається простою більшістю голосів профспілкового комітету первинної профспілкової організації та оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар зборів профспілкового комітету первинної профспілкової організації.

Порядок й розмір профспілкових виплат та оформлення належних документів

Умови надання матеріальної допомоги  Сума
1.Для отримання компенсації витрат на лікування у випадку хвороби члена Профспілки подаються такі документи: заява члена Профспілки;копія     паспорта     та      ідентифікаційного коду заявника/копія паспорта у формі ID-картки;сканкопія листка непрацездатності члена Профспілки;сканкопії     медичних     документів     (виписка     з медичної                 карти      амбулаторного/стаціонарного хворого (епікриз) форма № 027/о/довідка з ПІБ хворого з лікарні); сканкопії  фіскальних чеків  на придбання медикаментів. Увага! Не приймаються квитанції про сплату благодійних внесків в лікарнях. Скрін банківських реквізитів з додатку банку  (або копія                           довідки з банку) із зазначенням рахунку IBANвід 10 % від середнього заробітньої плати співробітника або стипендії здобувача освіти, але не більше 3000  гривень.  
2.Для отримання компенсації витрат на лікування у випадку хвороби дітей  члена профспілки подаються такі документи: заява члена Профспілки, що наведена у додатку;копія паспорта та ідентифікаційного коду        заявника/копія паспорта у формі ID-картки; копія свідоцтва про народження дитини;сканкопії медичних документів ( виписка з історії хвороби/епікриз/довідка з ПІБ хворого з лікарні); сканкопії  фіскальних чеків  на лікування та/або медикаменти. Увага! Не приймаються квитанції про сплату благодійних внесків. Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія  довідки з банку) із зазначенням рахунку IBANвід 10 % від середнього заробітньої плати співробітника або стипендії здобувача освіти, але не більше 3000  гривень.  
3.Для отримання профспілкової виплати у зв’язку зі смертю  члена Профспілки подаються такі документи: заява     родича померлого/загиблого, що наведена у додатку;копія     паспорта     та      ідентифікаційного коду заявника/копія паспорта у формі ID-картки;копія свідоцтва про смерть;копія документа, що підтверджує родинні зв’язки, а саме: копія свідоцтва про народження/свідоцтво про шлюб/паспорт родича;Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія  довідки з банку) із зазначенням рахунку IBANДо 3000 грн.
4.Для отримання профспілкової виплати у зв’язку зі смертю близького родича (дітей, подружжя, батьків)  члена Профспілки подаються такі документи: заява члена Профспілки, що наведена у додатку;копія паспорта та ідентифікаційного коду за явника/копія паспорта у формі ID-картки;копія документа, що підтверджує родинні зв’язки, а саме: копія свідоцтва про народження/свідоцтво про шлюб/зміну прізвища/паспорт родича;копія свідоцтва про смерть;Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія  довідки з банку) із зазначенням рахунку IBANДо 2000 грн.
5.Для отримання профспілкової виплати у зв’язку з народженням дитини члена Профспілки подаються такі документи: заява члена Профспілки, що наведена у додатку;копія     паспорта     та      ідентифікаційного коду заявника/копія паспорта у формі ID-картки;копія свідоцтва про народження дитини;Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія  довідки з банку) із зазначенням рахунку IBANвід 1000 до 3000 гривень.
6.Для одержання компенсації витрат на оздоровлення та відпочинок дітей членів Профспілки від 6 до 13 років (включно) у літній період (з 01.06 до 31.08) подаються такі документи: заява члена Профспілки, що наведена у додатку до цього Положення; копія     паспорта     та      ідентифікаційного коду заявника/копія паспорта у формі ID-картки;копія свідоцтва про народження дитини;копія бланку-путівки або копія направлення на оздоровлення;копія медичної довідки форми № 079/о;оригінали фіскальних чеків про оплату путівки, або банківських платіжних доручень;Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія  довідки з банку) із зазначенням рахунку IBANвід 1500 до 3000 гривень.
7.Для одержання компенсації матеріального збитку нанесеного члену Профспілки у зв’язку з крадіжкою, пожежею, стихійним лихом, військовою агресією, а також для вирішення інших непередбачених складних сімейних або життєвих обставин подаються такі документи: заява члена Профспілки, що наведена у додатку до цього Положення; копія паспорта та ідентифікаційного коду  заявника/копія паспорта у формі ID-картки;копії документів, що підтверджують складні обставини, що потребують компенсації;Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія  довідки з банку) із зазначенням рахунку IBAN до 3000  гривень.
8.Для одержання профспілкової виплати для учасників  бойових дій подаються такі документи: заява члена Профспілки, що наведена у додатку;копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника/копія паспорта у формі ID-картки;копії документів, що підтверджують участь члена Профспілки в АТО або ООС (посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка);Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія  довідки з банку) із зазначенням рахунку IBANдо 1500 гривень.
9.Для отримання профспілкової виплати для внутрішньо переміщеної особи: заява члена Профспілки, що наведена у додатку;копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника/копія паспорта у формі ID-картки;копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія довідки з банку) із зазначенням рахунку IBAN.від 1500 до 3000 гривень.
10.Для отримання матеріальної допомоги мобілізованим членам Профспілки, які отримали поранення (травмування/контузія тощо) під час участі в бойових діях та інших випадках, що пов’язані з війною подаються такі документи: заява члена Профспілки, що наведена у додатку  до цього Положення; копія     паспорта     та      ідентифікаційного коду заявника/копія паспорта у формі ID-картки;копію довідки про обставини поранення/травми;Скрін банківських реквізитів з додатку (або копія довідки з банку) із зазначенням рахунку IBAN.від 1500 до 3000 гривень.

Примітка. 

До заяви додаються копії: паспорту, ідентифікаційного коду, підтверджуючого документу на підставі чого просять виплату).

Прийом заяв та підтверджуючих  документів здійснюватиметься з січня 2024 року

Контакти

E-mail для листування profcom@pstu.edu

Ми в соцмережах:

Документи

Документи Профспілки (тільки для співробітників Профспілки)

Загальнні документи Профспілки (бланки заяв, тощо)

Креативні та незламні

Історія

Починаючи з 1929-1930 навчального року в СРСР пройшла реформа вищої освіти. З цього часу технікуми почали готувати спеціалістів середньої кваліфікації, а інститути – вищої. З найбільш укомплектованою навчальною і матеріальною базою технікуми реорганізовували в інститути. Так був реорганізований і Маріупольський робочий металургійний технікум. У 1930 році він став вечірнім металургійним інститутом.

З вересня 1939 року у Маріупольському металургійному інституті була відкрита денна форма навчання.

З жовтня 1941 і до 6 грудня 1943 року у зв’язку з окупацією міста німцями інститут не працював.

Після визволення Маріуполя радянськими військами 10 вересня 1943 року зруйновані спорудження інституту почали відновлювати. На 1 січня 1944 року в інститут було зараховано 124 студенти: на денне відділення – 84, на вечірнє – 40. Через відсутність приміщень заняття почалися 2 лютого 1944 року.

20 квітня у 1944 році була створена студентська профспілкова організація, яка поєднала 73 члени спілки. Головою профкому студентської профспілкової організації був обраний студент другого курсу групи 4М-10Т А.М. Цекелек.

Профспілкова організація співробітників була створена 24 серпня у 1944 році і нараховувала 29 викладачів і 38 співробітників. Головою місцевого комітету профспілкової організації був обраний в.о. завідувача кафедри теоретичної механіки, старший викладач Дем’ян Іванович Богданов.

Основним напрямком роботи колективу і профспілкових організацій було створення і організація навчального процесу у післявоєнний час.

Інститут переїхав з Іллічівського району у центр міста на вул. Апатова, 115.

У 1948 році було змінено назву міста, змінив назву і інститут, який до самого 1989 року мав назву Ждановський металургійний інститут.

Шли роки, змінювалися профспілкові лідери, удосконалювалася профспілкова робота. У 1959 році з 1 липня організується спортивно-оздоровчий табір у селищі Юріївка, першим начальником якого призначується голова профкому В.І. Калашников. Профспілкова організація вирішує питання організації відпочинку співробітників та студентів. Активно працює художня самодіяльність, вдосконалюється соціалістичне змагання. Проводиться велика лекційна робота серед населення за місцем проживання і в аудиторіях інституті, організується показ кінофільмів, проводяться спортивні змагання.

У 1990 році в інституті організується нова форма роботи профспілкової організації на основі колективного договору з адміністрацією, що на сьогодні є основним документом роботи вузу і суспільних організацій.

У 1993 році Маріупольський металургійний інститут реорганізований у Приазовський державний технічний університет. Рішенням загальної конференції співробітників і студентів 17 березня у 2000 році профспілкові організації були об’єднані, і утворився об’єднаний профспілковий комітет університету.

З 1986 року профком очолює професор, д.т.н., завідувач кафедри “Металургія і технологія зварювального виробництва”, почесний доктор Донбаської державної машинобудівної академії, академік Академії інженерних наук України і Міжнародної кадрової академії Валерій Васильович Чигарьов.

Профспілкова організація нашого навчального закладу завжди стоїть на сторожі інтересів співробітників і студентів, захищає їх права і сприяє повноцінному розвитку взаємозв’язків з іншими суспільними організаціями і адміністрацією вузу.

Структура

До вимушеного переміщення до міста Дніпра, до складу профспілкової організації входять десять факультетів, три технікуми, адміністративно-господарський відділ, науковий відділ, де працюють профспілкові бюро, голови яких входять до складу профкому і профактиву, у студентських академічних групах обрані профгрупорги.

У профкомі створені і працюють комісії: організаційно-масова, комісія із соціального захисту трудящих, комісія соцстрахування, комісія охорони праці і техніки безпеки, комісія контролю виконання постанов профкому і навчання профактиву, культурно-масова і спортивно-масова комісії. Разом із адміністрацією профком вирішує питання організації навчального процесу в сучасних умовах.

На загальних засіданнях вирішуються питання зміцнення матеріальної бази, організації відпочинку співробітників і студентів, працює студентський клуб, вітальня для пенсіонерів, спортивні секції. Постійно ведеться контроль виконання колективного договору, проводиться робота серед дітей співробітників (допомога першокласникам, організація конкурсу “Дитячого малюнку”, Новорічні ранки).

 • Комісії профкому
  • Жіноча рада
  • З інформаційної роботи та навчання профактиву
  • Комісія по роботі з молодими співробітниками
  • Комісія соціального захисту
  • Комісія соціального страхування
  • Культурно-масова робота
  • Організаційно-масова комісія
  • Охорона праці
  • Спортивно-масова робота
 • Профбюро відділів
  • Профбюро адміністративно-господарського відділу
 • Профбюро факультетів
  • Економічний факультет
  • Енергетичний факультет
  • Металургійний факультет
  • Соціально-гуманітарний факультет
  • Факультет Інженерної та мовної підготовки
  • Факультет Інформаційних технологій
  • Факультет машинобудування та зварювання
  • Факультет транспортних технологій
 • Студентська секція профкому

Студентська секція профкому

До складу студентської секції профкому ПДТУ входять голови профбюро 9-ти факультетів, голови комісій (інформаційної, захисту соціальних прав студентів, організаційно-масової, спортивної, охорони здоров’я, житлово-побутової, а також студентського контролю), голова студентської ради гуртожитку №2.Головна » Студентська секція профкому

Студентська профспілкова організація була створена 20 квітня 1944 року. У свій час її очолювали: А.М. Цекелек, Л.Т. Беленко, П.І. Балтруконіс, В.А. Савенко, А.Ф. Шимко, Ю.Ф. Санніков, В.І. Калашников, В.Є. Куліш, Г.Н. Гужва, В.І. Юрков, І.І. Сичов, В.В. Чигарьов, О.О. Адарюков, Г.К. Дорожко, Ю.В. Зуєв, О.П. Чейлях, С.С. Греков, О.П. Балаба.

Ларионова Светлана Васильевна
Світлана Ларіонова

З 2004 року студентську секцію профкому очолює Світлана Ларіонова. Що ж таке сьогодні студентська секція профкому ПДТУ? Це найчисельніша молодіжна спілка університету, кількість членів профсоюзу з технікумами, що входять до складу, приблизно шість тисяч людей, з яких майже чотири тисячі – студенти нашого університету. Головною метою діяльності профкому є захист соціальних прав студентів, забезпечення необхідних умов для навчання, відпочинку, культурного та естетичного виховання студентів, пропаганди здорового способу життя, розвитку самоврядування. З цією метою у 1996 році на основі профкому було створено студентський Сенат, який зараз є досить розвиненою незалежною організацією.

До складу студентської секції профкому ПДТУ входять голови профбюро 9-ти факультетів, голови комісій (інформаційної, захисту соціальних прав студентів, організаційно-масової, спортивної, охорони здоров’я, житлово-побутової, а також студентського контролю), голова студентської ради гуртожитку №2.

Зв’язок студентської молоді університету зі студентами інших навчальних закладів України зміцнюється завдяки договорам щодо обміну студентами з профкомами студентів інших ВУЗів. Зараз налагоджений обмін студентами з Ужгородським національним університетом, Львівським національним університетом імені І.Я. Франка та НТУ «Львівська політехніка». Десь приблизно сто студентів и аспірантів щорічно мають можливість відвідувати Ужгород, Львів та Карпати.

Студенти ПДТУ мають можливість оздоровитися у санаторії-профілакторії протягом усього навчального року, до того ж сплачуючи усього 10% від суми путівки.

Також профком ПДТУ є відповідальним за організацію пільгового оздоровлення співробітників на базі СОТ «Олімп», сел. Юр`євка, де щорічно мають можливість оздоровитися 350 студентів і 200 співробітників нашого університету.

Велику увагу приділяє студентська секція профкому соціально-незахищеним категоріям студентів (сиротам, інвалідам, чорнобильцям).

Хотілось би зазначити, що студентська секція профкому завжди буде радіти студентам, у яких є організаторське покликання і яким подобаються різноманітні заходи. Тут завжди раді чути усілякі (навіть, на перший погляд божевільні!) ідеї і завжди підкажуть, як найскоріше втілити їх в життя!

Отже, чекаємо на Вас саме зараз, і будьте впевнені – ми обов’язково знайдемо спільну мову! Prof.com- завжди з тобою!

У нас ти можеш

 • дізнатися про свої права
 • заявити про їх порушення
 • отримати кімнату в гуртожитку
 • оформити міжнародний студентський квиток ISIC
 • отримати путівку до санаторію-профілакторію ПДТУ та студентського табору «Олімп»
 • отримати матеріальну допомогу
 • поїхати за профобміном до Ужгорода, Львова, Карпат
 • брати участь в профспілковій новорічній лотереї
 • допомогти в організації благодійних акцій
 • вдосконалити в собі лідерські навики
 • научитися працювати в команді
 • втілювати у життя свої ідеї
 • самореалізовуватися
 • стати волонтером
 • знайти нових друзів