Меню

Поділитись

У 2009-2011 роках ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов міжнародну сертифікацію системи менеджменту якості

Сертифікати

TUV NORD CERT GmbH

2009 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері надання послуг в галузі освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 44100091124, був дійсний до 24-06-2012)

TUV SUD Management Service GmbH

2010 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 1210038392 ТМS, був дійсний до травня 2013);

DEKRA Certification Sp.z o.o

2011 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 321011081, був дійсний до 10-10-2014).

Свідоцтво про членство в УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Освітній процес в ПДТУ

Освітній процес в ПДТУ базується на принципах Болонського процесу, Європейської кредитно-трансферної системи, з застосуванням ключових документів ЄКТС, та з використанням модульних технологій.

Болонська декларація підписана у 1999 році міністрами освіти 29 європейських держав. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є учасниками Болонського процесу. У 2005 міністр освіти Станіслав Ніколаєнко в Бергені підписав Болонську декларацію від імені України.

Мова(мови) освітнього процесу в ПДТУ – українська.

Основні цілі ПДТУ у рамках Болонського процесу:

 • підвищення якості освіти;
 • побудова європейської зони вищої освіти для розвитку мобільності громадян у працевлаштуванні;
 • забезпечення сумісності та порівнянності національних систем вищої освіти.

Параметри освітнього процесу ПДТУ:

 • Трирівнева система вищої освіти.
 • Академічні кредити ECTS.
 • Академічна мобільність учасників освітнього процесу.
 • Європейське додаток до диплому.
 • Контроль якості вищої освіти.
 • Створення єдиного європейського дослідницького простору.
 • Єдині європейські оцінки.
 • Соціальна підтримка малозабезпечених студентів.
 • Навчання впродовж життя.
 • Гармонізація змісту освіти за напрямами підготовки.
 • Нелінійні траєкторії навчання студентів, курси за вибором.
 • Модульна система.
 • Дистанційне навчання.
 • Академічні рейтинги студентів і викладачів.

Болонська трирівнева система вищої освіти:

Навчання в ПДТУ відбувається за трьома рівнями вищої освіти:

1 – бакалаврат.
2 – магістратура.
3 – докторантура.

Дотримання якості освіти

Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”Рік


Місце у загальному рейтингу 


ТОП 200 Україна


Вебометрикс/
Бал ЗНО на контракт


Scopus


Підсумковий
бал
202195 (из 242)6460/20158323
2020 88 (из 241)6365/19855316
2019104 (из 240)7965/20161341
201885 (из 237)76102/17159306
201777 (из 288)8610570261
201670 (из 269)867277235
201555-56 (из 286)975269218
201453-56 (из 292)1025364219
20131075662

Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”

Відділ забезпечення якості освіти

Результати моніторингового дослідження про якість навчання 2019 року

Підсумки письмового анонімного опитування студентів про якість навчання в ДНВЗ “ПДТУ”, травень 2019 року.

Підсумки опитування студентів і викладачів з метою виявлення ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності та якості освіти травень 2021 року

Дуальна освіта

Це такий вид навчання, при якому теоретична частина підготовки проходить на базі ПДТУ, а практична – на робочому місці.