Меню

Поділитись

Освітній процес у Приазовському державному технічному університеті базується на принципах Болонського процесу, Європейської кредитно-трансферної системи, з застосуванням ключових документів ЄКТС, та з використанням модульних технологій.

Навчання в ПДТУ відбувається за трьома рівнями вищої освіти:

 • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти — 7 рівень НРК;
 • другий (магістерський) рівень вищої освіти — 8 рівень НРК;
 • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти – 9 рівень НРК.

МОВА  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ – українська.

КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТІНГРік


Місце у загальному рейтингу 


ТОП 200 Україна


Вебометрикс/
Бал ЗНО на контракт


Scopus


Підсумковий
бал
2023101 (з 239)6253/20157320
202281-82 (з 250)4855/20148297
202195 (из 242)6460/20158323
2020 88 (из 241)6365/19855316
2019104 (из 240)7965/20161341
201885 (из 237)76102/17159306
201777 (из 288)8610570261
201670 (из 269)867277235
201555-56 (из 286)975269218
201453-56 (из 292)1025364219
20131075662

Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Основні цілі ПДТУ у рамках Болонського процесу:

 • підвищення якості освіти;
 • побудова європейської зони вищої освіти для розвитку мобільності громадян у працевлаштуванні;
 • забезпечення сумісності та порівнянності національних систем вищої освіти.

Параметри освітнього процесу ПДТУ:

 • Єдині європейські оцінки.
 • Соціальна підтримка малозабезпечених студентів.
 • Навчання впродовж життя.
 • Гармонізація змісту освіти за напрямами підготовки.
 • Нелінійні траєкторії навчання студентів, курси за вибором.
 • Модульна система.
 • Дистанційне навчання.
 • Академічні рейтинги студентів і викладачів.
 • Трирівнева система вищої освіти.
 • Академічні кредити ECTS.
 • Академічна мобільність учасників освітнього процесу.
 • Європейське додаток до диплому.
 • Контроль якості вищої освіти.
 • Створення єдиного європейського дослідницького простору.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

МОНІТОРІНГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ РЕЙТИНГИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РЕЙТИНГИ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ДОКУМЕНТИ

НОРМАТИВНА БАЗА

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Сертифікати

У 2009-2011 роках ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов міжнародну сертифікацію системи менеджменту якості

TUV NORD CERT GmbH

2009 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері надання послуг в галузі освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 44100091124, був дійсний до 24-06-2012)

TUV SUD Management Service GmbH

2010 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 1210038392 ТМS, був дійсний до травня 2013);

DEKRA Certification Sp.z o.o

2011 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 321011081, був дійсний до 10-10-2014).

2010 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 1210038392 ТМS, був дійсний до травня 2013);