Меню

Поділитись

Освітній процес у Приазовському державному технічному університеті базується на принципах Болонського процесу, Європейської кредитно-трансферної системи, з застосуванням ключових документів ЄКТС, та з використанням модульних технологій.

Навчання в ПДТУ відбувається за трьома рівнями вищої освіти:

 • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти — 7 рівень НРК;
 • другий (магістерський) рівень вищої освіти — 8 рівень НРК;
 • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти – 9 рівень НРК.

МОВА  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ – українська.

КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТІНГРік


Місце у загальному рейтингу 


ТОП 200 Україна


Вебометрикс/
Бал ЗНО на контракт


Scopus


Підсумковий
бал
2023101 (з 239)6253/20157320
202281-82 (з 250)4855/20148297
202195 (из 242)6460/20158323
2020 88 (из 241)6365/19855316
2019104 (из 240)7965/20161341
201885 (из 237)76102/17159306
201777 (из 288)8610570261
201670 (из 269)867277235
201555-56 (из 286)975269218
201453-56 (из 292)1025364219
20131075662

Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Основні цілі ПДТУ у рамках Болонського процесу:

 • підвищення якості освіти;
 • побудова європейської зони вищої освіти для розвитку мобільності громадян у працевлаштуванні;
 • забезпечення сумісності та порівнянності національних систем вищої освіти.

Параметри освітнього процесу ПДТУ:

 • Єдині європейські оцінки.
 • Соціальна підтримка малозабезпечених студентів.
 • Навчання впродовж життя.
 • Гармонізація змісту освіти за напрямами підготовки.
 • Нелінійні траєкторії навчання студентів, курси за вибором.
 • Модульна система.
 • Дистанційне навчання.
 • Академічні рейтинги студентів і викладачів.
 • Трирівнева система вищої освіти.
 • Академічні кредити ECTS.
 • Академічна мобільність учасників освітнього процесу.
 • Європейське додаток до диплому.
 • Контроль якості вищої освіти.
 • Створення єдиного європейського дослідницького простору.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

МОНІТОРІНГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ РЕЙТИНГИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РЕЙТИНГИ

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЇ:

ГАРАНТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

АКРЕДИТАЦІЙНІ СПРАВИ

ПЛАН АКРЕДИТАЦІЇ

АКАДЕМІЯ ГАРАНТІВ ДВНЗ «ПДТУ»

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

ДОКУМЕНТИ

НОРМАТИВНА БАЗА

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Сертифікати

У 2009-2011 роках ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов міжнародну сертифікацію системи менеджменту якості

TUV NORD CERT GmbH

2009 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері надання послуг в галузі освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 44100091124, був дійсний до 24-06-2012)

TUV SUD Management Service GmbH

2010 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 1210038392 ТМS, був дійсний до травня 2013);

DEKRA Certification Sp.z o.o

2011 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 321011081, був дійсний до 10-10-2014).

2010 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 1210038392 ТМS, був дійсний до травня 2013);