Меню

Поділитись

У 2009-2011 роках ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов міжнародну сертифікацію системи менеджменту якості

Сертифікати

TUV NORD CERT GmbH

2009 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері надання послуг в галузі освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 44100091124, був дійсний до 24-06-2012)

TUV SUD Management Service GmbH

2010 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 1210038392 ТМS, був дійсний до травня 2013);

DEKRA Certification Sp.z o.o

2011 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 321011081, був дійсний до 10-10-2014).

Свідоцтво про членство в УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Освітній процес в ПДТУ

Освітній процес в ПДТУ базується на принципах Болонського процесу, Європейської кредитно-трансферної системи, з застосуванням ключових документів ЄКТС, та з використанням модульних технологій.

Болонська декларація підписана у 1999 році міністрами освіти 29 європейських держав. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є учасниками Болонського процесу. У 2005 міністр освіти Станіслав Ніколаєнко в Бергені підписав Болонську декларацію від імені України.

Мова(мови) освітнього процесу в ПДТУ – українська.

Основні цілі ПДТУ у рамках Болонського процесу:

 • підвищення якості освіти;
 • побудова європейської зони вищої освіти для розвитку мобільності громадян у працевлаштуванні;
 • забезпечення сумісності та порівнянності національних систем вищої освіти.

Параметри освітнього процесу ПДТУ:

 • Трирівнева система вищої освіти.
 • Академічні кредити ECTS.
 • Академічна мобільність учасників освітнього процесу.
 • Європейське додаток до диплому.
 • Контроль якості вищої освіти.
 • Створення єдиного європейського дослідницького простору.
 • Єдині європейські оцінки.
 • Соціальна підтримка малозабезпечених студентів.
 • Навчання впродовж життя.
 • Гармонізація змісту освіти за напрямами підготовки.
 • Нелінійні траєкторії навчання студентів, курси за вибором.
 • Модульна система.
 • Дистанційне навчання.
 • Академічні рейтинги студентів і викладачів.

Болонська трирівнева система вищої освіти:

Навчання в ПДТУ відбувається за трьома рівнями вищої освіти:

1 – бакалаврат.
2 – магістратура.
3 – докторантура.

Дотримання якості освіти

Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”Рік


Місце у загальному рейтингу 


ТОП 200 Україна


Вебометрикс/
Бал ЗНО на контракт


Scopus


Підсумковий
бал
202195 (из 242)6460/20158323
2020 88 (из 241)6365/19855316
2019104 (из 240)7965/20161341
201885 (из 237)76102/17159306
201777 (из 288)8610570261
201670 (из 269)867277235
201555-56 (из 286)975269218
201453-56 (из 292)1025364219
20131075662

Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”

Відділ забезпечення якості освіти

Підсумки анонімного опитування першокурсників стосовно мотивів вступу до ПДТУ та вибору спеціальності

Результати моніторингового дослідження щодо розвитку системи проєктного менеджменту ПДТУ

Результати моніторингового дослідження щодо кар’єрного та професійного росту співробітників ПДТУ

Результати моніторингового дослідження про якість навчання 2019 року

Підсумки письмового анонімного опитування студентів про якість навчання в ДНВЗ “ПДТУ”, травень 2019 року.

Підсумки опитування студентів і викладачів з метою виявлення ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності та якості освіти травень 2021 року

Дуальна освіта

Це такий вид навчання, при якому теоретична частина підготовки проходить на базі ПДТУ, а практична – на робочому місці.