Меню

Поділитись

Завантажити буклет кафедри

І Міжнародна науково-практична конференція

 «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ»

23-24 березня 2023 року

Завантажити буклет конференції

Завідувач кафедри: Любчук Ольга Костянтинівна

Кафедра «Туризму» проводить підготовку за фахом 242 «Туризм» в галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 

 • освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною та заочною формами навчання на базі ПЗСО та МС;
 • освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за денною формою навчання.

Бакалавр на базі ПЗСО:

– на спеціальнісь 242 Туризм  (бюджет та контракт) –  

  НМТ (українська мова, математика, історія України) або ЗНО 2019-2021  з цих предметів

Бакалавр на базі МС 1курс скорочений (бюджет)

1-й предмет – українська мова  НМТ або  ЗНО 2019-2021

2-й предмет – математика НМТ або ЗНО 2019-2021

Бакалавр на базі МС  2курс – на поповнення (контракт)

1-й предмет – українська мова НМТ або  ЗНО 2019-2021

2-й предмет –  будь-який предмет НМТ або ЗНО 2019-2021 на вибір вступника

Магістр на базі бакалавра

На спеціальність 242 Туризм: :  на БЮДЖЕТ – ФВВ;  на КОНТРАКТ – мотиваційний лист

Магістр на базі магістра (спеціаліста)  за другою спеціальністю (КОНТРАКТ)

Спеціальність 242 Туризм – мотиваційний лист

Бакалавр на базі вищої освіти  за другою спеціальністю

–  усна співбесіда з одного предмету НМТ на вибір вступника

Заочна форма навчання (контракт)

Бакалавр 1 курс ПЗСО

Спеціальність 242   Туризм – НМТ або ЗНО

Бакалавр 2 курс МС/ВО Спеціальність 242 Туризм – мотиваційний лист


Студентське життя

Колектив

Любчук Ольга Костянтинівна
Любчук Ольга Костянтинівна
Завідувач кафедри туризму, професор, доктор наук з державного управління

Любчук Ольга Костянтинівна

Завідувач кафедри туризму, професор, доктор наук з державного управління

Контактна інформація

 • Електронна пошта: lyubchuk@ukr.net
 • Телефон: +38(099)079-64-09, (+38 (0629) 44-62-79 тимч не прац )

Докладніше

Контакти

Телефони:

 • Олена Миколаївна +3 8(067) 429 62 56 (вайбер)
 • Світлана Віталіївна: +38(096)357-43-86 (вайбер)
 • Зав. кафедри – Любчук Ольга Костянтинівна: +38(099)0796409

Email:

Соціальні мережі

Акредитація освітніх програм

Матеріали з акредитації за >>> посиланням <<<

Публічне обговорення освітніх програм

Освітньо-професійна програма “Туризм”

Результати онлайн-обговорення ОП “Туризм”

Рецензії, відгуки та публікації стейкхолдерів

Публікації стейкхолдерів:

 • Ноздрачьова, О. І. Виробнича практика – шлях до забезпечення професіоналізму / О. І. Ноздрачьова // Университетская наука – 2018 : тез. докл. Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 23–24 мая 2018 г.) : в 3 т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2018 – Т. 3. – С. 233–234. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17819
 • Шевченко, А. А. Розвиток туризму в Маріуполі Донецької області / А. А. Шевченко // Университетская наука – 2018 : тез. докл. Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 23–24 мая 2018 г.) : в 3 т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2018 – Т. 3. – С. 234–235. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/17820

РЕЦЕН3ІЇ на освітню програму Туризм другого р!вня вищо1 освгги за спещальшстю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування в.о. завщувача кафедри менежменту, маркетингу i туризму Херсонського національного технічного університету, к.е.н. Р.М. Набока, директора туристичної Агенції “Aguavita”, канд. екон. наук Т.В. Чижової, д.е.н., проф. ,проф. кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну Наталії Борецької

Рецензії академічної спільноти

Рецензії здобувачів вищої освіти

Рецензії роботодавців

Анкетування здобувачів вищої освіти ОП “Туризм” за 2019-2020 н.р.

Навчальні посібники

Матеріальні ресурси

Міжнародна діяльність та мобільність

Конференції, круглі столи та наукові заходи

Угоди на практику, про наукову та освітню діяльність

Спрямованість фахової підготовки на регіональний та галузевий аспекти

Ознайомча, виробничі та інші практики

Якість навчання на ОП “Туризм”

Матеріали, історія та опис ОП “Туризм

Кадровий потенціал

Працевлаштування

Лист-запрошення на роботу для випускників

Поради випускникам спеціальності «Туризм» для успішного працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади:

 • Фахівця з туристичного обслуговування;
 • Організатора  подорожей (екскурсій);
 • Екскурсовода;
 • Фахівця з організації дозвілля;
 • Фахівця з розвитку туризму;
 • Фахівця з конференц-сервісу;
 • Фахівця з спеціалізованого обслуговування;
 • Інструктора оздоровчо-спортивного туризму;
 • Фахівця з туристичної безпеки;
 • Інструктора-методиста з туризму;
 • Технічного фахівця в галузі управління;
 • Інспектора з туризму

Історична довідка

Кафедра «Туризму» була створена наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» № 09-05 від 21 січня 2015 року.

Кафедра створена з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері туризму, які спроможні досягти висот у своїй кар`єрі та житті, відкрити для себе та оточуючих унікальність культур країн світу, своєї країни, реалізувати свій фаховий та лідерський потенціал.

Напрями роботи

Кредо професорсько-викладацького складу кафедри – готувати фахівців-лідерів, здатних реалізовувати свій творчий потенціал, вирішувати складні професійні завдання в конкурентному середовищі, досягати особистісного успіху і фінансової незалежності. Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив: доктор наук, професор, кандидати наук, доценти, старший викладач.

Кафедра співпрацює з навчальними та науково-дослідними установами, що дає можливість студентам брати участь в спільних наукових роботах. Кафедра бере участь у проведенні різних заходів як наукового, так і професійного характеру: науково-практичних семінарів, круглих столах, конкурсах, презентаціях, присвячених актуальним проблемам туристичної галузі.

Для забезпечення якості практичної підготовки студентів на кафедрі організована робота Центру туризму і спеціалізованих лабораторій: «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства» із залученням номерного фонду гуртожитку №1 ДВНЗ «ПДТУ», готельних комплексів «Reikartz Hotel Management», «Спартак» , з ресторанами і кафе європейської та домашньої кухні.

Надано можливості для проходження практики та формування професійних умінь у готельних комплексах «Гранд хотел Варна», «Святий Костянтин і Олена», (Болгарія), оздоровчо – медичному та курортному СПА-комплексі Health Resort & Medical SPA Panorama Morska (місто Ярославець, Польща).

Таланти студентів кафедри туризму були представлені в Китайській Народній Республіці. У місті Шіцзячжуані, аквапарку «Chu Hai Lu» Ченде, шоу балетом за участю студентки групи ТУР-16.

Традиційними стають для кафедри свята «День туризму», «Дні народження з національною кухнею», «Зустрічаємо Новий рік», участь у фестивалях, форумах, конференціях, екскурсіях: «Вулицями старого Маріуполя», «Історія греків Приазов’я», «Маріупольський поет світопису – А.І. Куїнджі »,« Музей Маріупольського морського торгового порту » і ін.

Робота навчальних кабінетів і лабораторій спрямована на організацію технічного та методичного забезпечення проведення лекцій, практичних та індивідуальних занять; надання допомоги студентам при самостійному вивченні профільних дисциплін, організацію наукової студентської роботи; проведення тренінгів з питань впровадження та застосування інноваційних технологій в сфері туризму і готельно-ресторанного бізнесу; ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку світового туризму і готельного господарства.

Кафедра «Туризму» обслуговує такі дисципліни: «Туристичні ресурси України», «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туризму», «Організація готельного і ресторанного господарства», «Історія туризму», «Діяльність туристичного агентства”, “Управління ризиками в туризмі» , «Планування і організація туристичного бізнесу», «Спеціалізований туризм (дитячий, молодіжний, промисловий, релігійний, спортивний)», «Психологія розвитку в сфері туризму», «Управління кадрами і менеджмент конфліктів в туризмі», «Психологія спілкування і споживача туристичних послуг »,« Організація міжнародного та дипломатичного обслуговування ».

Велика робота приділяється поглибленому вивченню іноземних мов професійного спрямування, студенти вивчають 2 іноземні мови протягом усього навчання в університеті.

Навчаючись в ДВНЗ «ПДТУ» та здобуваючи знання в сфері туризму, ви сформуєте конкурентні переваги серед випускників в кар’єрному зростанні, зможете бути успішними. Випускник цієї спеціальності готується до роботи в сфері технології та організації туристичної діяльності, розробці і реалізації туристичних продуктів, надання високоякісних послуг готельного та ресторанного, анімаційного та екскурсійного обслуговування.