Меню

Поділитись

В.о. завідувача кафедри: Філатова Катерина Олександрівна, канд. філол. наук, доцент кафедри перекладу

Кафедра перекладу здійснює  підготовку:
Контакти

Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, ауд. 314

  • e-mail: katerinaf19853008@gmail.com
  • Телефон: (066)7998222

Колектив

Історична довідка

З утворенням гуманітарного факультету в 1995 році і відкриттям в 1996 році спеціальності “Переклад” було ухвалено рішення дати їй назву “Кафедра іноземних мов і перекладу”. З 1993 року кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Миколаївна Лазаренко.

В 2009 році у зв’язку з реорганізацією кафедри “Іноземних мов та перекладу “, була заснована кафедра «Переклад». Її завідуючою стає доктор філологічних наук, професор Лідія Сергіївна Піхтовникова.

З 2010 року по 2021 рік кафедру очолювала Висоцька Ганна Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент

Зараз кафедру очолює Філатова Катерина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу Під її керівництвом працюють: 1 доктор філологічних наук, 3 кандидати філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук. В цілому, на кафедрі працюють 8 викладачів, 1 зав. лабораторією, 1 старший лаборант. 65% професорсько-викладацького складу кафедри мають наукові ступені та вчені звання.

Напрями роботи

У процесі навчання студенти одержують фундаментальну підготовку з теоретичних дисциплін та набувають навичок практичного володіння трьома іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою). Дипломовані фахівці отримають змогу працювати:

  • письмовим перекладачем (перекладати художні твори, вірші, тощо; а також, інструкції, кресленя, довідники, технічну документацію);
  • усним перекладачем (перекладати промови, новини);
  • перекладачем-синхроністом;
  • перекладачем розважального контенту: реклами, комп’ютерних ігор, фільмів;
  • перекладачем у штаті компанії або вибрати фріланс;
  • гідом для іноземців;
  • надавати аутсортингові послуги;
  • проводити прийоми для іноземних партнерів, компаній.

Міжнародні зв’язки

У кафедри тісні з’вязки з рядом провідних ВНЗ України, Німеччини, Австрії, де студенти проходять стажування. Форми співпраці також охоплюють навчання в аспірантурі, науково-практичні семінари, консультації, культурний обмін, придбання літератури, упровадження навчально-просвітницьких програм.

Студенти набувають навичок усного мовлен­ня та перекладу з англійської та німецької мов, для вивчення яких створена ґрунтовна науково-методична база, існують тісні кон­такти з вищими навчальними закладами Німеччини (м. Вюрцбург-Швайнфурт), Австрії (м. Відень) та Польщі (м. Краків, м. Слупськ).

Конкурентоспроможність випускників

Працевлаштування випускників складає 93-95%. Випускники кафедри працюють перекладачами-референтами, інженерами-перекладачами. Знання студентів допомагають отримати роботу в різних державних і приватних підприємствах і фірмах, банківських структурах, торгових, транспортних, туристичних компаніях, шлюбних агентствах. В цілому, за період існування кафедри, підготовлені фахівці блискуче зарекомендували себе на підприємствах не тільки міста і області, але і країни, а також за її межами.