Меню

Поділитись

І.Ф. Марченко
Ірина Федорівна Марченко – декан факультету, кандидат технічних наук, доцент

Соціально-гуманітарний факультет було створено згідно з наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 8 вересня 2014 р. У зв’язку з реорганізацією Гуманітарного та Інженерно-педагогічного факультетів з’явився якісно новий перспективний структурний підрозділ у складі університету в межах реалізації концепції всебічного розвитку вищого навчального закладу. Він має стати джерелом впровадження гуманітарних напрямків підготовки спеціалістів у Приазов’ї, сприяти подальшій гуманізації навчального процесу в Приазовському державному технічному університеті.

На цей час факультет виконує свою роль з розповсюдження соціально-гуманітарного напрямку освітянської діяльності в університеті та місті. Формула успіху факультету – це високий професіоналізм та працездатність викладачів і співробітників, всебічна підтримка діяльності ректоратом університету.

Сьогодні на кафедрах соціально-гуманітарного факультету одночасно навчаються близько 400 студентів різних професійних напрямів підготовки. За роки існування кафедрами соціально-гуманітарного факультету було підготовлено багато фахівців, серед яких немало відомих керівників підприємств і галузей народного господарства України та інших країн.

Спеціальності та освітні програми

Документи

Положення про соціально-гуманітарний факультет

Вибіркові дисципліни

Бакалаври

Перелік вибіркових дисциплін за бакалаврськими спеціальностями

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

231 Соціальна робота

242 Туризм

Магістри

Перелік вибіркових дисциплін за магістерськими спеціальностями

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

231 Соціальна робота