Меню

Поділитись

І.Ф. Марченко
Ірина Федорівна Марченко – декан факультету, кандидат технічних наук, доцент

Соціально-гуманітарний факультет ДВНЗ «ПДТУ» є лідером серед закладів вищої освіти регіону у царині гуманітарної освіти.

Сьогодні тут навчається більше 500 студентів. Студенти отримують ґрунтовну освіту та формують навички науково-дослідної, науково-організаційної та професійної діяльності.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань з обраної спеціальності, а й на оволодіння ключовими навичками ХХІ ст.: критичного, логічного та креативного мислення, комунікацій, командної роботи, лідерства, soft skills, реалізації наукових студій.

Навчальний процес на факультеті забезпечують 33 викладачі, серед них 27 докторів та кандидатів наук. Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу, постійне самовдосконалення та залучення інноваційних освітніх технологій складають формулу успіху СГФ.

Студентсько-викладацьке товариство залучене до реалізації суспільно корисних проєктів у галузі науки, культури та освіти, що реалізуються за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Європейського Союзу (ЄС), Британської Ради в Україні, Чорноморського фонду регіонального співробітництва німецького фонду Маршалла (BST), Українського культурного фонду.

Студенти та викладачі факультету проходять тренінги з толерантності та активного громадянства, реалізують суспільно корисну діяльність за проєктом «100 днів волонтерства», залучаються до роботи Стартап Школи «Sikorsky Challenge», де успішно розробляють інноваційні бізнес-проєкти в галузях туризму, соціальної роботи, ігрових технологій.

Поширенню новітніх педагогічних практик сприяє створена на факультеті «Майстерня педагогічної думки». В її рамках підвищують кваліфікацію та оволодівають інноваційними інструментами педагогічної діяльності не лише викладачі університету, а й співробітники інших закладів вищої освіти Маріуполя.

Наукові конференції, дискусійні клуби, творчі конкурси, освітні онлайн платформи, закордонне стажування та інші можливості роблять соціально-гуманітарний факультет сприятливим місцем для ефективного вмотивованого навчання та якісного відповідального викладання.

Відео Все про соціально гуманітарний факультет
Все про соціально гуманітарний факультет
Відео Соціальна робота
Соціальна робота
Відео Туризм
Туризм
Відео Філологія переклад з російської, польської мов на українську
Філологія (переклад з російської, польської мов на українську)
Відео Філологія (германські мови та літератури переклад включно)
Філологія (германські мови та літератури переклад включно)

Спеціальності та освітні програми

Документи

Положення про соціально-гуманітарний факультет

Вибіркові дисципліни

Бакалаври

Перелік вибіркових дисциплін за бакалаврськими спеціальностями

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

231 Соціальна робота

242 Туризм

Магістри

Перелік вибіркових дисциплін за магістерськими спеціальностями

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

231 Соціальна робота

Контакти