Меню

Поділитись

Кафедра «Матеріалознавство та перспективні технології» (МтаПТ) здійснює підготовку в галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», освітньо-кваліфікаційних рівней:

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

На кафедрі через аспірантуру та докторантуру ведеться підготовка кандидатів (докторів філософії) та докторів технічних наук.


Колектив

Гаврилова Вікторія Григорівна
Гаврилова Вікторія Григорівна
завідувачка кафедрою, кандидат технічних наук, доцент
Чейлях Олександр Петрович
Чейлях Олександр Петрович
науковий керівник кафедри, професор

Контактна інформація

Історична довідка

У 1935 році групою фахівців металургійного заводу ім. Ілліча, яку очолював інженер П.М. Донцов, було засновано кафедру металознавства і термічної обробки металів (МіТОМ). Першим завідувачем кафедри був О.В. Лопатін, автор термокінетичних діаграм, з 1940 року – М.М. Сирота – видатний вчений, який пізніше став академіком національної Академії наук Білорусі, директором фізико-технічного інституту (м. Мінськ). Після війни керівниками кафедри були відомі вчені А.М. Широков, Г.Т. Фомін, В.Ф. Зубарьов. Великий внесок у розвиток кафедри зробив професор К.Н. Соколов – автор багатьох підручників, за якими навчалися та продовжують навчатися декілька поколінь студентів. З 1978 року по 2009 р.р. завідувачем кафедри був відомий вчений в галузі металознавства та теорії термічної обробки металів,  професор, доктор технічних наук Ф.К. Ткаченко, з 2009 року – проректор з науково-педагогічної роботи, професор, доктор технічних наук          О.П. Чейлях, який в даний час є науковим керівником кафедри.

кафедра МиТОМ

В 1990 році на кафедрі металознавства і термічної обробки було відкрито нову спеціальність «Матеріалознавство у машинобудуванні».  Це було викликано тим, що в промисловості і, зокрема, на підприємствах нашого міста, все частіше знаходили застосування полімерні, керамічні, композиційні матеріали, різноманітні покриття і нові зміцнювальні технології. Підготовка викладання нових дисциплін проводилася спочатку на кафедрі МіТОМ, а 29 січня 1992 року за наказом ректора було створено кафедру «Матеріалознавство». Виконував обов’язки завідувача кафедри, тоді ще доцент О.П. Чейлях, який спільно з доцентом В.М. Туяховим провів, за підтримки ректорату і деканату,  велику підготовчу роботу зі створення нової спеціальності. У червні 1992 року кафедру очолив професор, доктор технічних наук Л.С. Малінов. В 2016 році кафедри «Металознавство та термічна обробка» та «Матеріалознавство» було реорганізовано в одну кафедру- «Матеріалознавство та перспективні технології», яку очолила доцент, кандидат технічних наук В.Г. Гаврилова.

кафедра МиТОМ

Всі викладачі кафедри мають наукові ступені та вчені звання, з них: 3 доктора технічних наук, професора; 7 кандидатів технічних наук, доцентів; 1 кандидат технічних наук, старший викладач.

Кафедра оснащена сучасною лабораторною базою. У навчальному процесі викладачі використовують технічні засоби навчання: мультимедійне обладнання та ЕОМ. При кафедрі працює комп’ютерний клас, оснащений сучасними ЕОМ і програмним забезпеченням за фахом.

За час роботи на кафедрі підготовлено біля 80 кандидатів та 7 докторів наук, понад 4000 спеціалістів, у тому числі для більш ніж 23 країн світу, 3 випускника стали Лауреатами державної премії.

Основні напрямки наукової діяльності

Співробітники кафедри щорічно виконують держбюджетні науково-дослідні роботи з фінансуванням Міністерства освіти і науки України, а також ряд госпдоговірних робіт, які мають важливе значення для промисловості. Кафедра тісно співпрацює з дослідницькими і виробничими підрозділами ПРАТ «МК «Азовсталь», ПРАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Метінвест-МРМЗ», ТОВ «МАГМА», ТОВ «Кройц-ЮА», ПАТ «Херсонський завод карданних валів», Бердянський завод «Південгідромаш» та багатьма іншими. У науковій роботі кафедри беруть участь студенти спеціальності, їх часто залучають до виконання науково-дослідних робіт, вони є співавторами винаходів і патентів,  переможцями у всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності та  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Основні наукові напрями роботи кафедри:

  • розробка економнолегованих сталей і чавунів багатоцільового призначення, зміцнювальних технологій на основі принципу отримання в сплавах багатофазної метастабільної структури, здатної до самотрансформації при навантаженні і, відповідно, адаптації до умов зовнішнього впливу, що істотно підвищує механічні і службові властивості сплавів;
  • розробка технологій термічного і термомеханічного зміцнення сталевого прокату, деталей конструкцій та інструменту;
  • розробка теоретичних основ легування і мікролегування конструкційних сталей;
  • підвищення якості існуючих і розробка нових видів металопродукції металургійних комбінатів;
  • розробка матеріалів для наплавлення поверхні деталей.

Міжнародні зв’язки

Кафедра здійснює співробітництво та обмін науково-технічною інформацією з колегами із Японії (Інститут технології, м. Муроран), Польщі (Науково-дослідний інститут точної механіки, м. Варшава, «Сілезький технологічний університет»,  м. Катовиці, «Краківська політехніка ім. Т. Костюшки»), Китаю («Університет науки та технологій», м. Ухань), Білорусі (Фізико-технічний інститут національної Академії наук Білорусі), Канади (Університет «Concordia», м. Монреаль), Хорватії (Технічний університет, м. Рієка), з Міжнародною Федерацією з термічної обробки та інженерії поверхні (м. Лондон), Єгипетським суспільством з термічної обробки (м. Каїр). При кафедрі працює міжнародний навчально-науково-інноваційний комплекс «Нові функціональні матеріали та наукомісткі технології їх отримання й зміцнення» сумісно з Фізико-технічним інститутом м. Мінськ (Білорусь), Україно-Японський навчально-науковий центр «Нові функціональні матеріали і технології їх отримання та зміцнення» м. Муроран (Японія).

Кафедра протягом 3-х років (з 2014 по 2017 р.р.) активно приймала участь у Міжнародному освітньому проекті з реформування навчальних програм TEMPUS «MMATENG» «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври, магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу», до якого входили ВНЗ з Бельгії, Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю, України та Росії. Завдяки проекту студенти спеціальності навчаються за модернізованими європейськими програмами, а наші випускники мають змогу отримати диплом, визнаний країнами Європейського Союзу. За вказаним проектом на кафедрі створено дослідницький центр Material Engineering Service-Office (MESO) з розвинутою інфраструктурою, який входить до Єдиного Європейського Підприємницького Центру «MESO».

З 2018 року кафедра матеріалознавства та перспективних технологій увійшла до складу колективу виконавців нового освітнього проекту Erasmus+ «BioART» по розробці і впровадженню пілотної навчальної програми «Штучні імпланти» в рамках підготовки бакалаврів та магістрів із напрямку «Біомедична інженерія». Ця програма враховує досвід кращих університетів Іспанії, Бельгії, Австрії, Польщі і Ізраїлю.  Проект реалізується протягом 2018-2020 р.р.,  загальне фінансування – майже 1 млн. євро. В ньому приймають участь вісім ВНЗ Європи та Ізраїлю, а також п’ять українських ВНЗ.

Конкурентноспроможність випускників

Випускники кафедри успішно працюють на підприємствах України, у тому числі у ПРАТ «МК «Азовсталь», ПРАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Метінвест-МРМЗ», ТОВ «МАГМА», і за її межами: в Білорусі, Молдові, Росії, Польщі, Болгарії, Німеччині, на Кубі, та ін. Вони займають керівні посади на підприємствах м. Маріуполя, Донецької області та успішно працюють викладачами та науковцями у ДВНЗ «ПДТУ» й ВНЗ інших країн.