Меню

Поділитись

Кафедра обладнання і технології зварювального виробництва проводить підготовку:

Завідувач кафедри: Матвієнко Володимир Миколайович

Документи:


Контакти

Телефон: +38 (0629) 44-65-91

Колектив

Керівник

Матвієнко Володимир Миколайович
Матвієнко Володимир Миколайович

Матвієнко Володимир Миколайович

Завідувач кафедри автоматизації та механізації зварювального виробництва, доктор технічних наук, професор

Контактна інформація

  • Електронна пошта: matviyenkovn@gmail.com
  • Телефон: +38 (0629) 44-65-62

Докладніше

Історична довідка

В 1946 році в Маріупольському металургійному інституті була створена кафедра «Зварювальне виробництво». Завідуючим кафедрою був призначений А.Я. Шадрін. П’ять перших випускників стали відомими фахівцями і організаторами зварювального виробництва, двоє з них – Д.П. Антонець і Д.А. Роговий – захистили кандидатські дисертації.

В 50-60 роки під керівництвом завідуючого кафедрою К.В. Багрянського значний розвиток здобула наукова діяльність кафедри. При найактивнішій підтримці академіка Б.Є. Патона в інституті був побудований зварювальний корпус. Це дозволило значно поліпшити підготовку фахівців зварювального профілю. В 1971 році при кафедрі була заснована галузева науково-дослідна лабораторія наплавлення, яка і до цього дня успішно працює.

В 1985 році кафедра одержує назву «Обладнання і технологія зварювального виробництва», її очолює доктор технічних наук, професор В.О. Роянов. Розширена і поповнена матеріальна база, в науковий процес упроваджені дисципліни по роботизації зварювального виробництва і обчислювальна техніка.

Відкрита докторантура, створена Спеціалізована Рада із захисту кандидатських дисертацій за фахом «Технологія і устаткування для зварювання і споріднених процесів».

Напрями роботи

Наукова діяльність кафедри направлена на створення нових способів зварювання і наплавлення з використанням керамічних флюсів, дослідження властивостей зварювальних і наплавлювальних матеріалів. На кафедрі проводяться дослідження в області газотермічного напилення корозійних і зносостійких покриттів. За роки існування кафедри її колективом підготовлено майже 6000 інженерів, у тому числі для різних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, більше 40 кандидатів наук. Підготовлено і захищено шість докторських дисертацій, опубліковано більше 25 підручників і монографій, 700 наукових статей, більше 260 розробок захищені авторськими свідоцтвами і зарубіжними патентами.

Вчені кафедри беруть активну участь в роботі Міжнародної асоціації «Зварювання», педагогічний склад є колективним членом Українського товариства неруйнівного контролю і технічної діагностики.

У відповідності з галузевим стандартом , затвердженим заст. Міністра МОНУ Сулимою Є.М. від 25.09.2012 р. передбачені наступні види діяльності для випускників:

  • виробництво автомобільного транспорту;
  • будівництво та ремонт суден;
  • загальне будівництво споруд;
  • будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену;
  • будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання;
  • будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;
  • монтаж та встановлення збірних конструкцій;
  • монтаж металевих конструкцій.

Міжнародні зв’язки

Кафедра устаткування і технології зварювального виробництва традиційно співпрацює
з кафедрами зварювання наукових закладів Москви, Санкт-Петербурга, Челябінська, Тбілісі, Мінська, Могильова та інших міст. Налагоджені творчі і науково-дослідні зв’язки з вищими науковими закладами і організаціями далекого зарубіжжя: Інститутом зварювання м. Глівіце (Польща), Мішкольцським університетом (Угорщина), Харбінським технологічним інститутом (Китай) та ін.