Меню

Поділитись

Відповідно до наказу ректора ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» зварювальний і механіко-машинобудівний факультети 1 вересня 2016 об’єднані в факультет машинобудування та зварювання, який організаційно увійшов до складу навчально-наукового інституту металів. Деканом факультету призначений доктор технічних наук, професор – Суглобов Володимир Васильович.

З 1 вересня 2021 року деканом факультету призначений доктор технічних наук, доцент – Білик Олександр Григорович.

Факультет машинобудування та зварювання ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» включає сім випускаючих кафедр і є найбільшим в університеті за кількістю студентів і викладачів.

На факультеті проходять навчання понад 500 студентів. Навчальний процес ведуть близько 70 викладачів, з яких 16 – доктори технічних наук, професори, 40 – кандидати технічних наук, доценти.

Щорічно студенти, які разом з викладачами факультету беруть участь у науковій роботі, стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад зі спеціальностей і окремих дисциплін, а також Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Разом з викладачами студенти публікують статті, тези доповідей, стають авторами патентів України на технічні розробки.

Організаторські здібності студентів розвиваються в системі студентського самоврядування. Студентський сенат, студентський профком, студентський деканат – це структури, де відпрацьовуються навички роботи в колективі, виховуються майбутні керівники. В регіоні і країні завжди будуть затребувані машинобудівники, зварювальники, будівельники, архітектори, яких готує наш факультет.

Перелік спеціальностей і освітніх програм

Підготовка бакалаврів (термін навчання 4 роки) і магістрів (термін навчання 1,4 року) ведеться за наступними спеціальностями:

Адміністрація факультету

Факультет машинобудування та зварювання ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» включає сім випускаючих кафедр і є найбільшим в університеті за кількістю студентів і викладачів. На факультеті навчається понад 550 студентів і близько 70 викладачів, з яких 16 – доктори технічних наук, професори, 40 – кандидати технічних наук, доценти.

Щорічно студенти, які разом з викладачами факультету беруть участь у науковій роботі, стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад зі спеціальностей і окремих дисциплін, а також Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Разом з викладачами студенти публікують статті, тези доповідей, стають авторами патентів України на технічні розробки.

Організаторські здібності студентів розвиваються в системі студентського самоврядування. Студентський сенат, студентський профком, студентський деканат – це структури, де відпрацьовуються навички роботи в колективі, виховуються майбутні керівники. В регіоні і країні завжди будуть затребувані машинобудівники, зварювальники, будівельники, архітектори, яких готує наш факультет.

Білик Олександр Григорович
Білик Олександр Григорович
декан факультету машинобудування та зварювання, доктор технічних наук, доцент

Білик Олександр Григорович

декан факультету машинобудування та зварювання, доктор технічних наук, доцент

Контактна інформація

 • Електронна пошта: belick_a_g@pstu.edu
 • Телефон: +380 (629) 44-65-07

Докладніше

Міжнародна діяльність

Факультет машинобудування та зварювання веде активну міжнародну діяльність та бере участь в міжнародних науково-практичних конференціях.

Результати досліджень наших викладачів публікуються у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus, Web of Science, а також у провідних фахових виданнях та монографіях. Значна увага приділяється регулярному підвищенню кваліфікації викладачів та співробітників кафедр факультету машинобудування та зварювання, зокрема, в рамках міжнародних програм.

Найбільш активні зв’язки та співробітництво згідно наявного договору з ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» в тому числі спільні дослідження з:

 • Мішкольцський університет (м. Мішкольц, Угорщина);
 • Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie);
 • Азербайджанський технічний університет (Azerbaijan Technical University), м. Баку, Азербайджан;
 • Університет прикладних наук (Йорданія): Al-Balqa Applied University;
 • Хайфський університет (University of Haifa), м. Хайфа, Ізраїль

Профорієнтаційні проекти

На факультеті машинобудування та зварювання активно проводяться заходи щодо профорієнтаційної спрямованості. Зокрема:

 • з 15 по 20 березня 2021 року (з понеділка по суботу) проходили Дні відкритих дверей для випускників шкіл.
 • з 19 по 22 квітня 2021 року (з понеділка по четвер) проходили Дні відкритих дверей для випускників коледжів.

Майбутнім абітурієнтам, які в цьому році отримують атестати та дипломи молодших спеціалістів, пропонувалося ближче познайомитися зі спеціальностями університету, близькими їм за напрямом, а також дізнатися про особливості вступу до ВНЗ у поточному році.

На спеціалізованих локаціях кафедр факультету машинобудування та зварювання гостям демонструвалися наочні матеріали – результати науково-дослідницької діяльності студентів та співробітників ПДТУ. Крім того, майбутнім вступникам розповіли про організацію освітнього процесу, міжнародні та партнерські програми, студентське самоврядування, суспільну діяльність і дозвілля студентів. Завершенням кожного дня був яскравий концерт, на якому учні ПДТУ й запрошені гості представили авторські пісні й танці. Відвідувачі були приємно вражені різноманітністю студентського життя, багато з них виказали бажання навчатися в нашому університеті.

Наукові здобутки наших студентів

За 2016-2017 навчальний рік:

 • студентська наукова робота – 3 перемоги;
 • олімпіада – 2 перемоги.

За 2017-2018 навчальний рік:

 • студентська наукова робота – 3 перемоги;
 • олімпіада – 3 перемоги.

За 2018-2019 навчальний рік:

 • студентська наукова робота – 3 перемоги;
 • олімпіада – 4 перемоги.

За 2019-2020 навчальний рік:

 • студентська наукова робота – 4 перемоги;
 • олімпіада – 2 перемоги.
Тур Олександр Сергійович

Студент групи ПГС-16 факультету машинобудування та зварювання – Тур Олександр Сергійович та керівник: старший викладач кафедри «Підйомно-транспортні машини та деталі машин» Тараніна Олена Володимирівна зайняли:

 • I місце в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з нарисної геометрії, що проходив 3-5 квітня 2019 р. в місті Харків на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”.
 • Тур Олександр отримав диплом І ступеня з дисципліни «Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ».
 • Переможець ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 2017-2018 навчального року.

Вітаємо наших студентів зі здобутками, бажаємо творчої наснаги й подальших успіхів!

Переваги навчання

Випускники зварювальних кафедр можуть реалізувати набуті знання та навички в різних галузях промисловості, використовуючи сучасні технології зварювання та наплавлення у: науці, освіті, бізнесі, машинобудуванні, металургії, кораблебудуванні, будівництві, оборонних підприємствах, космічній галузі, сільському господарстві тощо; на посадах: дослідників, технологів, виробничих майстрів, консультантів проектно-конструкторських організацій, викладачів у вищих навчальних закладах, коледжах, професійних ліцеях та ін.

Сфера професійної діяльності випускників кафедри технології машинобудування охоплює галузі науки і техніки, націлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проектування, фізичного та комп’ютерного моделювання з наступним пошаровим друком деталей на 3-D принтерах. Випускники за програмою «Комп’ютерний інжиніринг» працюють інженерами-програмістами, консультантами з інженерних питань, науковим співробітниками на фірмах, викладачами вишів, а за програмою «Технології машинобудування» – інженерами-механіками, технологами, конструкторами, головними інженерами, головними технологами, головними механіками підприємств.

Наноінженер – фахівець, що займається проведенням досліджень у сфері нанотехнологій, а також точних дисциплін (фізика, хімія, електроніка, математика, інші). Основна мета наноінженерії – створення абсолютно нових об’єктів і предметів, матеріалів, які раніше в природі не існували, але украй потрібні людству. Професія підходить тим, кого цікавить фізика, математика і хімія.

Основними замовниками фахівців спеціальності «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машині і обладнання» є металургійні і машинобудівні підприємства, транспортні та проектно – конструкторські організації, в тому числі металургійні комбінати «Азовсталь» та ім. Ілліча, ООО «Магма», Маріупольській, Одеській, Бердянський морські торгівельні порти, Миколаївський, Херсонський річкові порти, підприємство «Азовліфт», інспекція «Держгірнпромнагляду»

Посадами випускників спеціальності являються: інженер конструктор, інженер дослідник, інженер – експлуатаційник, технічний експерт, інженер с технічного нагляду, майстер виробничої ділянки, майстер з ремонту обладнання, науковий співробітник тощо.

Фахівці за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» здобувають навики та компетенції в галузі проектування, дослідження, виготовлення і експлуатації металургійного обладнання. Акцент робиться на здатності здійснювати виробничо-технологічну, організаційно-управлінську діяльність на підприємствах машинобудування, металургії та підприємствах, що здійсніють технічне обслуговування та постачання металургійного обладнання; конструкторську, технологічну, проектну та науково-дослідну роботи у проектно-технологічних та навчальних закладах.

Сфера діяльності випускників кафедри архітектури: робота над проектною документацією архітектурно-будівельного виробництва; розробляє архітектурно-планувальне вирішення середовища, будівель і споруд, здійснює перед проектний аналіз проектної ситуації, виконує розрахунково-графічну частину з усіх розділів архітектурного проектування, виготовляє робочі креслення, користуючись сучасними методами архітектурного проектування та засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AutoCAD», «3ds Max»); створює тривимірні ескізи та віртуальну інформаційну модель конкретного архітектурного об’єкту засобами ПЗ («ArchiCAD», «SketchUp Pro», «AutoCAD», «3Ds Max»), виконує на її основі основні креслення і види, розміщує їх на листах і готує альбоми креслень до видруку.

Відомі випускники факультету

Сергей Анатольевич Матвиенков

Матвієнков Сергій Анатолійович

Український політик, народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го, 7-го і 8-го скликань.

У 1980 році закінчив механіко-машинобудівний факультет Жданівського металургійного інституту, інженер-механік.

Тарута Сергій Олексійович

Тарута Сергій Олексійович

Український підприємець і політик, співвласник корпорації «ІСД», президент ФК «Металург», губернаторДонецкой області України 2014 року, народний депутат України 8-го і 9-го скликань, лауреат премії «Celebrity Awards 2020».

У 1979 році закінчив механіко-машинобудівний факультет Жданівського металургійного інституту, інженер-механік.

Нагаєвський Ігор Дмитрович

Нагаєвський Ігор Дмитрович

З 1980 по 1988 рік – генеральний директор виробничого об’єднання «Ждановважмаш».

У 1960 році закінчив Жданівський металургійний інститут за фахом «Обладнання і технологія зварювального виробництва».

Савчук Олександр Володимирович

Савчук Олександр Володимирович

Доктор економічних наук, професор, промисловець, Заслужений машинобудівник України, Президент ПАТ «Азовмаш», Президент баскетбольного клубу «Азовмаш» (Маріуполь), депутат Верховної Ради України.

У 1976 р. закінчив Жданівський металургійний інститут за фахом «Обладнання і технологія зварювального виробництва»

Біленький Костянтин Юрійович

Біленький Костянтин Юрійович

Директор з виробництва ТОВ “Донспецремонт”.

У 1997 році закінчив Приазовський державний технічний університет, механіко-машинобудівний факультет за спеціальністю “Технологія машинобудування”

Шведов Олександр Володимирович

Директор по ремонту прокатного виробництва МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС.

У 2005 році закінчив Приазовський державний технічний університет, механіко-машинобудівний факультет за спеціальністю «Металургійне обладнання»

Кесарев Сергій Володимирович

Кесарев Сергій Володимирович

Начальник управління з соціальних питань ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

У 2007 році закінчив Приазовський державний технічний університет, механіко-машинобудівний факультет за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання»

Документи

Вибіркові дисципліни

Бакалаври

Перелік вибіркових дисциплін за бакалаврськими спеціальностями

Освітньо-професійна програма 191 Архітектура та містобудування

Освітньо-професійна програма 192 Промислове і цивільне будівництво


Кафедри факультету

Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії ОП «Металургійне обладнання» (спеціальність 133) . У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Іщенко А.А., професор Кравченко В.М.

Кафедра наноінженерії в галузевому машинобудуванні ОП «Нанотехнології в машинобудуванні», ОП «Металорізальні верстати та системи», ОП «Інструментальне виробництво», ОП «Обробка металів за спецтехнології» (спеціальності 131, 133) – . У складі кафедри працює доктор технічних наук, професор, Самотугін С.С.

Кафедра технологій машинобудування ОП «Технології машинобудування» (спеціальність 131) . У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Анділахай А.А., професор Маргуліс М.В.

Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин ОП «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» (спеціальність 133) – . У складі кафедри працює доктор технічних наук, професор Суглобов В.В.

Кафедра автоматизації та механізації зварювального виробництва ОП «Технології та устаткування зварювання» (спеціальність 131). У складі кафедри працюють 5 докторів технічних наук: професор Роянов В.О., професор Матвієнко В.М., професор Размішляєв А.Д., доцент Іванов В.П., доцент Лаврова О.В.

Кафедра металургії і технології зварювального виробництва ОП «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» (спеціальність 131). У складі кафедри працюють 5 докторів технічних наук: професор Чигарев В.В., професор Зусін В.Я., професор Щетиніна В.І., професор Щетинін С.В., доцент Білик О.Г.

Кафедра архітектури ОП «Архітектура та містобудування»; ОП «Будівництво та цівільна інженерія» (спеціальності 191, 192). У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Корольов В.П., професор Гібаленко А.Н.