Меню

Поділитись

В.В. Суглобов
Володимир Васильович Суглобов
декан факультету машинобудування та зварювання, доктор технічних наук, професор

Факультет машинобудування та зварювання Приазовського державного технічного університету включає сім випускаючих кафедр і є найбільшим в університеті за кількістю студентів і викладачів. На факультеті навчається понад 550 студентів і близько 70 викладачів, з яких 16 – доктори технічних наук, професори, 40 – кандидати технічних наук, доценти.

Освітні програми (ОП) в рамках даних спеціальностей забезпечують такі кафедри факультету:

Щорічно студенти, які разом з викладачами факультету беруть участь у науковій роботі, стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад зі спеціальностей і окремих дисциплін, а також Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Разом з викладачами студенти публікують статті, тези доповідей, стають авторами патентів України на технічні розробки.

Організаторські здібності студентів розвиваються в системі студентського самоврядування. Студентський сенат, студентський профком, студентський деканат – це структури, де відпрацьовуються навички роботи в колективі, виховуються майбутні керівники.

В регіоні і країні завжди будуть затребувані машинобудівники, зварювальники, будівельники, архітектори, яких готує наш факультет.

Перелік спеціальностей і освітніх програм

Підготовка бакалаврів (термін навчання 4 роки) і магістрів (термін навчання 1,4 року) ведеться за наступними спеціальностями:

Історія факультету

Відповідно до наказу ректора ПДТУ зварювальний і механіко-машинобудівний факультети 1 вересня 2016 об’єднані в факультет машинобудування та зварювання, який організаційно увійшов до складу навчально-наукового інституту металів. Деканом факультету призначений доктор технічних наук, професор Суглобов Володимир Васильович.

Документи


Кафедри факультету

Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії ОП «Металургійне обладнання» (спеціальність 133) . У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Іщенко А.А., професор Кравченко В.М.

Кафедра наноінженерії в галузевому машинобудуванні ОП «Нанотехнології в машинобудуванні», ОП «Металорізальні верстати та системи», ОП «Інструментальне виробництво», ОП «Обробка металів за спецтехнології» (спеціальності 131, 133) – . У складі кафедри працює доктор технічних наук, професор, Самотугін С.С.

Кафедра технологій машинобудування ОП «Технології машинобудування» (спеціальність 131) . У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Анділахай А.А., професор Маргуліс М.В.

Кафедра підйомно-транспортних машин і деталей машин ОП «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» (спеціальність 133) – . У складі кафедри працює доктор технічних наук, професор Суглобов В.В.

Кафедра автоматизації та механізації зварювального виробництва ОП «Технології та устаткування зварювання» (спеціальність 131). У складі кафедри працюють 3 доктори технічних наук: професор Роянов В.А., професор Матвієнко В.М., професор Размішляєв А.Д.

Кафедра металургії і технології зварювального виробництва ОП «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» (спеціальність 131). У складі кафедри працюють 4 доктори технічних наук: професор Чигарев В.В., професор Зусін В.Я., професор Щетиніна В.І., професор Щетинін С.В.

Кафедра архітектури ОП «Архітектура та містобудування»; ОП «Будівництво та цівільна інженерія» (спеціальності 191, 192). У складі кафедри працюють 2 доктори технічних наук: професор Корольов В.П., професор Гібаленко А.Н.