Меню

Поділитись

Інститут підвищення кваліфікації – це потужний міжгалузевий освітній центр, який надає послуги вступникам, студентській молоді (набуття рівнів «бакалавр», «магістр»), дипломованим фахівцям, що прагнуть пройти додаткову підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з економічних, технічних напрямків науки і техніки металургійної, машинобудівної та екологічної сфер діяльності згідно з наявними ліцензіями.

На сьогодні Інститут працює понад 27 років і готовий іти в ногу з викликами часу!

Про інститут

Підрозділи та напрями діяльності

Відділ заочного навчання

Відділ дистанційного навчання

Навчання здійснюється в локальних центрах

Термін навчання на базі:

 • повної загальної освіти:
  • бакалавр – 3,10 р.;
 • ступеня молодший бакалавр (молодший спеціаліст):
  • бакалавр – 2,10 – 3,10 р.;
 • ступеня бакалавр:
  • магістр – 1,4 р.

Відділ скороченого навчання

Термін навчання на базі:

 • ступеня молодший бакалавр (спеціаліст):
  • бакалавр – 2,10 р.;
 • ступеня бакалавр:
  • магістр – 1,4 р.

Відділення підвищення кваліфікації

Форми:

 • короткострокові / довгострокові курси;
 • очно-дистанційне навчання;
 • тренінги, вебінари, семінари, консультації.

Надають освітні послуги:

 • для педпрацівників у галузі знань «Освіта / Педагогіка»);
 • «Управління та адміністрування»;
 • «Соціальна робота»;
 • «Механічна інженерія» (для вчителів технологій);
 • «Соціальні та поведінкові науки»;
 • для держслужбовців, які планують складати іспит на визначення рівня володіння державною мовою тощо.

Контакти

Інститут підвищення кваліфікації ПДТУ

 • Адреса: м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 19, каб.28.
 • Email: burko_v_a@pstu.edu

Адміністрація

ТВО директора – Бурко Вадим Анатолійович

Відділ заочного навчання

Керівник відділу – Бурко Вадим Анатолійович

Відділ дистанційного навчання

Керівник відділу – Пінчук Ольга Кирилівна

Відділення скороченого навчання

Керівник відділу – Бурко Вадим Анатолійович

Курси підвищення кваліфікації

Керівник відділу – Бурко Вадим Анатолійович

  Адміністрація інституту

  В ІПК працює професійний та дружній колектив, якій забезпечую якісне функціонування на­вчального підрозділу ДВНЗ «ПДТУ».

  Бурко Вадим Анатолійович
  Бурко Вадим Анатолійович
  ТВО директора інституту підвищення кваліфікації (студенти заочної форми навчання), кандидат технічних наук, доцент

  Бурко Вадим Анатолійович

  ТВО директора інституту підвищення кваліфікації (студенти заочної форми навчання), кандидат технічних наук, доцент

  Контактна інформація

  • Електронна пошта: burko_v_a@pstu.edu
  • Телефон: (096)5091366

  Докладніше

  Документи

  Навчання в інституті

  Хочете бути успішними – навчайтеся протягом усього життя!

  #ІПК_ПДТУ_Тутвартонавчатись!

  У стінах Інституту є місце для кар’єрного зростання й професійного становлення не тільки працівників підприємств міста, а й для керівників різного рангу та напрямків діяльності, педагогів шкіл, ліцеїв, коледжів, а також закладів вищої освіти.

  Інститут і сьогодення

  Сьогодні Інститут підвищення кваліфікації переміщений разом із усіма підрозділами ПДТУ до м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 19, каб.28. та проводить заняття в дистанційному форматі.

  До цього ІПК був росташований в історичному кварталі міста по вулиці Грецькій 29-а, який був сучасним розвиненим освітнім центром як для юнаків та дівчат, що тільки почали замислюватися про вступні іспити до вищого навчального закладу, так і для студентів та вже дипломованих спеціалістів. Інститут увібрав у себе кілька структурних підрозділів, які тісно взаємодіють та співпрацюють.

  Основна мета діяльності інституту – надання якісних освітніх послуг людям різного віку й кваліфікації для різних галузей науки й техніки.

  І для здійснення цією мети є необхідна матеріально-технічна база. Загальна площа старої будівлі інституту 1858,9 кв.м., кількі­сть посадкових місць – 360 (вони використовувались як для читання лекцій, так і для проведення практичних, семінар­ських занять), 15 навчальних аудиторій, 2 комп’ютерні класи на 40 посадкових місць, які активно застосовуються в навчальному процесі. Був забезпечений доступ слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Для органі­зації загальної комп’ютерної мережі ПДТУ використовувалось 10 серве­рів. Були застосовані оптоволоконні лінії з високошвидкісним обладнанням.

  ЦЗН
  4-й навчальний корпус по вулиці Грецька

  Корпус ІПК був відремонто­ваний та онов­лений у вересні 2014 року. Усі аудиторії, як навчальні так і адміністративні, отримали сучасне обладнання та меблі. Усе це дозволяє говорити про належ­ний стан розви­тку соціальної інфраструктури ПДТУ та її відповідність вимо­гам вищої школи України. Кожного року в стінах інституту навчаються, проходять перепідготовку, підвищують кваліфікацію сотні сту­дентів і слухачів.

  Навчальний процес здійснюється професорсько-викладацьким складом університету, а також провідними спеціалістами й керівниками підприємств та організацій міста. За останній час інститут випустив 2240 дипломованих спеціалістів, які отримали другу вищу освіту, серед них люди, які обіймають керівні посади на промислових підприємствах, у банківській сфері, податкових інспекціях, різних фірмах. Нині в ІПК навчаються близько 800 студентів не тільки з Маріуполя, а й Донецької, Лугансь­кої, Запорізької областей.

  Представники підприємств високо оцінюють рівень підгото­вки спеціалістів-випускників ПДТУ. Більшість із них відповідають установ­леній в університеті мо­делі: високий рівень професійних знань, досконале володіння ПК, воло­діння іноземною мовою й питан­нями з екології та безпеки життєдіяльності в галузі праці спеціаліста.