Меню

Поділитись

Інститут підвищення кваліфікації – це потужний міжгалузевий освітній центр, який надає послуги вступникам, студентській молоді (набуття рівнів «бакалавр», «магістр»), дипломованим фахівцям, що прагнуть пройти додаткову підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з економічних, технічних напрямків науки і техніки металургійної, машинобудівної та екологічної сфер діяльності згідно з наявними ліцензіями.

На сьогодні Інститут працює понад 27 років і готовий іти в ногу з викликами часу!

Про інститут

Підрозділи та напрями діяльності

Відділ заочного навчання

Для мешканців м. Маріуполь, Донецької області та регіону.

Відділ дистанційного навчання

Навчання здійснюється в локальних центрах: м. Бердянськ, м. Волноваха, смт Нікольське, смт Мангуш

Термін навчання на базі:

 • повної загальної освіти:
  • бакалавр – 3,10 р.;
 • ступеня молодший бакалавр (молодший спеціаліст):
  • бакалавр – 2,10 – 3,10 р.;
 • ступеня бакалавр:
  • магістр – 1,4 р.

Відділ скороченого навчання

Для мешканців м. Маріуполь, Донецької області та регіону.

Термін навчання на базі:

 • ступеня молодший бакалавр (спеціаліст):
  • бакалавр – 2,10 р.;
 • ступеня бакалавр:
  • магістр – 1,4 р.

Відділення підвищення кваліфікації

Форми:

 • короткострокові / довгострокові курси;
 • очно-дистанційне навчання;
 • тренінги, вебінари, семінари, консультації.

Надають освітні послуги:

 • для педпрацівників у галузі знань «Освіта / Педагогіка»);
 • «Управління та адміністрування»;
 • «Соціальна робота»;
 • «Механічна інженерія» (для вчителів технологій);
 • «Соціальні та поведінкові науки»;
 • для держслужбовців, які планують складати іспит на визначення рівня володіння державною мовою тощо.

Підготовче відділення та ОЦ «Донбас, Крим – Україна»

Для мешканців м. Маріуполь, Донецької обл., регіону; тимчасово непідконтрольної території, «сірої» зони. Форма підготовки до вступу: очна та дистанційна.

Надають освітні послуги:

 • курси підготовки до ЗНО (3-8 місяців) з усіх предметів;
 • курси підготовки до ЄВІ (магістратура);
 • вступ за спрощеною системою (без паспорта, укр. атестата, ЗНО).

Контакти

Інститут підвищення кваліфікації ПДТУ

Адміністрація

Відділ заочного навчання

Відділ дистанційного навчання

Відділення скороченого навчання

Курси підвищення кваліфікації

Підготовче відділення / Освітній центр «Донбас, Крим – Україна»

  Адміністрація інституту

  В ІПК працює професійний та дружній колектив, якій забезпечую якісне функціонування на­вчального підрозділу ДВНЗ «ПДТУ».

  Бурко Вадим Анатолійович
  Бурко Вадим Анатолійович
  ТВО директора інституту підвищення кваліфікації (студенти заочної форми навчання) , заступник декана енергетичного факультету з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент

  Бурко Вадим Анатолійович

  ТВО директора інституту підвищення кваліфікації (студенти заочної форми навчання) , заступник декана енергетичного факультету з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент

  Контактна інформація

  • Електронна пошта: burko_v_a@pstu.edu
  • Телефон: (096)5091366, +380667434577(Viber) (44-65-88 - врем не работает)

  Докладніше

  Документи

  Навчання в інституті

  Хочете бути успішними – навчайтеся протягом усього життя!

  #ІПК_ПДТУ_Тутвартонавчатись!

  У стінах Інституту є місце для кар’єрного зростання й професійного становлення не тільки працівників підприємств міста, а й для керівників різного рангу та напрямків діяльності, педагогів шкіл, ліцеїв, коледжів, а також закладів вищої освіти.

  Інститут і сьогодення

  Сьогодні Інститут підвищення кваліфікації, розмістившись в історичному кварталі міста по вулиці Грецькій 29-а, є сучасним розвиненим освітнім центром як для юнаків та дівчат, що тільки почали замислюватися про вступні іспити до вищого навчального закладу, так і для студентів та вже дипломованих спеціалістів. Інститут увібрав у себе кілька структурних підрозділів, які тісно взаємодіють та співпрацюють.

  Основна мета діяльності інституту – надання якісних освітніх послуг людям різного віку й кваліфікації для різних галузей науки й техніки.

  І для здійснення цією мети є необхідна матеріально-технічна база. Загальна площа будівлі інституту 1858,9 кв.м., кількі­сть посадкових місць – 360 (вони використовуються як для читання лекцій, так і для проведення практичних, семінар­ських занять), 15 навчальних аудиторій, 2 комп’ютерні класи на 40 посадкових місць, які активно застосовуються в навчальному процесі. Забезпечено доступ слухачів курсів Інституту підвищення кваліфікації до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Для органі­зації загальної комп’ютерної мережі ПДТУ використовуються 10 серве­рів. Застосовані оптоволоконні лінії з високошвидкісним обладнанням.

  ЦЗН
  4-й навчальний корпус по вулиці Грецька

  Корпус ІПК був відремонто­ваний та онов­лений у вересні 2014 року. Усі аудиторії, як навчальні так і адміністративні, отримали сучасне обладнання та меблі. Усе це дозволяє говорити про належ­ний стан розви­тку соціальної інфраструктури ПДТУ та її відповідність вимо­гам вищої школи України. Кожного року в стінах інституту навчаються, проходять перепідготовку, підвищують кваліфікацію сотні сту­дентів і слухачів.

  Навчальний процес здійснюється професорсько-викладацьким складом університету, а також провідними спеціалістами й керівниками підприємств та організацій міста. За останній час інститут випустив 2240 дипломованих спеціалістів, які отримали другу вищу освіту, серед них люди, які обіймають керівні посади на промислових підприємствах, у банківській сфері, податкових інспекціях, різних фірмах. Нині в ІПК навчаються близько 800 студентів не тільки з Маріуполя, а й Донецької, Лугансь­кої, Запорізької областей.

  Представники підприємств високо оцінюють рівень підгото­вки спеціалістів-випускників ПДТУ. Більшість із них відповідають установ­леній в університеті мо­делі: високий рівень професійних знань, досконале володіння ПК, воло­діння іноземною мовою й питан­нями з екології та безпеки життєдіяльності в галузі праці спеціаліста.