Меню

Поділитись

Азархов Олександр Юрійович
Азархов Олександр Юрійович
завідувач кафедри біомедичної інженерії, доктор медичних наук, професор

Азархов Олександр Юрійович

завідувач кафедри біомедичної інженерії, доктор медичних наук, професор

Контактна інформація

 • Електронна пошта: alexazarhov@gmail.com
 • Телефон: +38(067)5356051; +38(050)5601331

Докладніше

Кафедра біомедичної інженерії забезпечує підготовку:

 • фахівців в галузі знань 163 Біомедична інженерія з освітньо-кваліфікаційних рівней:
  • бакалавр – (термін навчання – 4 роки);
  • магістр – (термін навчання – 1 рік 4 міс.);
 • Навчання ведеться за денною формою (всі освітньо-кваліфікаційні рівні).

Фінансування: за бюджетом, за контрактом.

Біомедична інженерія (БМІ) об’єднує інженерні підходи до вирішення наукових завдань і проектування з досягненнями медичної і біологічної наук для забезпечення поліпшення здоров’я людини, підвищення якості його життя. Ця сучасна наукова галузь забезпечує прикладні дослідження і вирішує завдання створення спеціалізованих електронних засобів для обробки біосигналів, медичної візуалізації, моделювання та визначення умов терапевтичного впливу та ін. Вона тісно поєднує в собі окремі розділи електричної, хімічної, механічної та оптичної інженерії, що мають загальний об’єкт діяльності – розробку методів і технічних засобів дослідження живої субстанції.

Контакти

Колектив

Азархов Олександр Юрійович
Азархов Олександр Юрійович
завідувач кафедри біомедичної інженерії, доктор медичних наук, професор

Азархов Олександр Юрійович

завідувач кафедри біомедичної інженерії, доктор медичних наук, професор

Контактна інформація

 • Електронна пошта: alexazarhov@gmail.com
 • Телефон: +38(067)5356051; +38(050)5601331

Докладніше

Історична довідка

У зв’язку з підвищеним попитом на фахівців з біомедичної інженерії на прикінці 2014 року була заснована нова кафедра «Біомедична інженерія». Кафедру очолив доктор медичних наук, професор Азархов Олександр Юрійович, автор 43 наукових праць, з них 1 навчальний посібник, 2 монографії.

Напрями роботи

Мікропроцесорна медична техніка

Для інженера, в часи глобальної діджиталізації, досить важливо розуміти як працює цифрова техніка. Не менш важливо це по відношенню до медичної техніки. Тому під час навчання, студенти вивчають основи функціонування мікропроцесорних систем, принципи конструювання, програмування та діагностики медичної техніки.

Основи 3D друку та 3D моделювання

За останні роки 3D друк активно впроваджується в різні сфери діяльності людини. Досить широке застосування він отримав в медицині. На даний момент, ця технологія дозволяє друкувати індивідуальні протези та імпланти, допомагає в підготовці до складних операцій, завдяки можливості наочної візуалізації хірургічних втручань. Вже зараз існують технології друку діючих органів людини на основі клітин пацієнта, що знижує ризик відторгнення трансплантату.

Регенеративна медицина та протезування

Регенеративна медицина це одна з найбільш передових галузей медичної науки. Найближчим часом людство отримає можливість відновлювати і повністю відтворювати цілі органи людського тіла. За допомогою технологій регенеративної медицини вже зараз можна створити такі органи і тканини як сечовий міхур, кровоносні судини, трахею і уретру.

Лабораторії

На базі кафедри відкрито 4-и лабораторії, які використовуються в навчальних та наукових цілях:

 • Біонічна лабораторія 3D-друку;
 • Лабораторія віртуальної реальності;
 • Лабораторія діагностики медичного обладнання;
 • Лабораторія біотрибологічних досліджень.

Конкурентоспроможність випускників

Біомедична інженерія – це передовий та інноваційний напрямок науки та техніки. Він є міждисциплінарною галуззю, яка об’єднує професійні інженерні знання електроніки, інформаційних технологій та матеріалознавства з медичними знаннями. Набуті знання та професійні навички дозволяють застосовувати їх в наступних видах діяльності:

 • Організація і проведення наукових досліджень у сфері діагностичних та лікувальних процедур (у тому числі реабілітація та відновлення);
 • Менеджмент медичних технологій;
 • Розробка, виробництво, обслуговування, контроль і діагностика сучасної біомедичної техніки;
 • Розробка і впровадження нових медичних технологій з використанням обчислювальних засобів;
 • Розробка, впровадження і підтримка професійно-орієнтованих інформаційних систем;
 • Телемедицина, телекомунікації, цифрові комунікації і інформаційні мережі;
 • Обслуговування, налаштування та робота з 3D принтерами.