Меню

Поділитись

Кафедра систем автоматизації та електроприводу проводить підготовку:

Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

За фахом «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» ведеться багатоступенева підготовка: від бакалавра до магістра, на держбюджетної і контрактній основах.

Студенти, які виявили схильність до наукової роботи, можуть продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі. 

Історична довідка

У 2004 році при кафедрі автоматизації електричних систем (АЕС) була відкрита спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

У 2018 році створена кафедра «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Гулаков Сергій Володимирович.

Склад кафедры:

 • Гулаков Сергій Володимирович —  завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук
 • Бурлака Владимир Володимирович — доцент, доктор технічних наук
 • Поднебенна Світлана Костянтинівна — доцент, кандидат технічних наук
 • Скосирев Віктор Григорович — доцент, кандидат технічних наук
 • Дяченко Михайло Дмитрович — доцент, кандидат технічних наук
 • Савенко Ольга Сергіївна – молодший науковий співробітник
 • Міроненко Анастасія Ігорівна – молодший науковий співробітник
 • Сергєєв Сергій Іванович – завідувач лабораторіями
 • Яковлева Наталія Євгенівна – спеціаліст
 • Здраздас Михайло Сергійович – лаборант

Напрямки роботи

На кафедрі проводяться фундаментальні наукові дослідження в області автоматизованого електроприводу, систем автоматичного управління, імпульсної перетворювальної техніки, методів і засобів реактивної потужності і активної фільтрації вищих гармонік, систем дистанційного керування, релейного захисту та автоматики. Ведеться розробка сучасних програмних і апаратних засобів інформаційних технологій для автоматизованих систем керування електромеханічними і технологічними процесами.

Сучасні тенденції в галузі альтернативної енергетики відображені в науковому напрямку кафедри – створення енергоефективних систем.

Співробітниками кафедри ведеться робота по відкриттю напряму «Проектування електромобілів», для чого в навчальні плани вводяться спеціальні дисципліни «Проектування та програмування мікропроцесорних систем автомобілів», «Імпульсні перетворювачі та коректори коефіцієнта потужності».

Кафедра співпрацює з промисловими підприємствами ПАТ «ММК ім. Ілліча », ПрАТ« МК «Азовсталь» групи Метінвест, ТОВ «Терра-Ватт груп» та іншими підприємствами міста. Молоді фахівці мають можливість підвищувати свою кваліфікацію і після закінчення університету в магістратурі і аспірантурі, які є при кафедрі

Міжнародні зв’язки

Міжнародному конгресі «IEEE Ukraine SYW-2018 Congress Student, Young Professional and Women in Engineering» (Київ, 2018),

Співробітники кафедри беруть участь в програмах Ukraine Phoenix Venture Capital Fund (США) з проектом «Welding power supplies with special technological properties».

Співробітники активно беруть участь в роботі української секції IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) в програмних комітетах конференцій і як автори:

 • 38-й Міжнародній конференції «IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)», (Київ, 2018),
 • 3-й Міжнародній конференції «IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS)», (Харків, 2018)
 • Міжнародному конгресі «IEEE Ukraine SYW-2018 Congress Student, Young Professional and Women in Engineering» (Київ, 2018),
 • 39-й Міжнародній конференції «IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO)», (Київ, 2019),
 • 6-й Міжнародній конференції «IEEE 3rd International Conference on ENERGY SMART SYSTEMS (ESS)» (Київ, 2019),
 • 2-й Міжнародній конференції «IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON)» б (Львів, 2019),
 • 2-й Міжнародній конференції «IEEE 2nd Ukraine Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS (MEES)», (Кременчук, 2019)

Кафедра підтримує тісні зв’язки з вченими наукових і навчальних установ, як Україна, так і інших країн: НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського », Кременчуцьким національним університетом ім. М. Остроградського, Донбаської державної машинобудівною академією, Ферганськім політехнічним інститутом (м. Фергана, респ. Узбекістан), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) Universidade Federal de Goiás (Goiânia, Brazil). Співробітники кафедри регулярно приймають участь в роботі міжнародних та університетських семінарів, конференцій.

Конкурентоспроможність випускників

Випускники кафедри можуть працювати фахівцями з електромеханіки, автоматизованого електроприводу, електроніки та програмування, проектування експлуатації систем автоматизації в цехах, відділах, лабораторіях будь-яких промислових підприємств України, займати керівні посади в цих структурах.

Отримані знання та набуті навички практичної роботи, високий рівень володіння обчислювальною технікою та інформаційними технологіями, що дозволяє випускникам кафедри працевлаштуватися на підприємствах України та інших країн.