Меню

Поділитись

Думай вільно – дій креативно!

Кафедра Маркетингу та Бізнес-адміністрування є однією з провідних кафедр навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”.

Кафедра впроваджує у процес навчання інноваційні методи, які сприяють у студентів розвитку навичок критичного мислення, творчого розв’язання поставлених завдань, роботі у команді та розвитку лідерських якостей.

Студенти кафедри ведуть активну наукову роботу, перемагають в олімпіадах, наукових конкурсах та практичних кейсах за фахом. Важливим практичним досвідом для студентів є регулярна участь у міжнародних конференціях та наукових стажуваннях. Викладачі та студенти регулярно беруть участь у соціальних проектах міського та міжнародного рівнів.

Наші конкурентні переваги:

  • професійний викладацький склад;
  • індивідуальний підхід до кожного студента;
  • використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційних технологій;
  • можливість прослухати курс англійською мовою;
  • практика і стажування за кордоном;
  • отримання практичного досвіду у створенні та реалізації власних проектів;
  • участь у тематичних курсах з отриманням сертифікатів;
  • участь грантових програмах від Європейського Союзу.

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня  здійснюється за наступними спеціальностями і освітніми програмами (3 роки 10 місяців):

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня на факультеті ведеться за наступними спеціальностями і освітніми програмами (1 рік 4 місяці):

Більш детальна інформація про ВСТУП-2020pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom


Колектив

Гончар Вікторія Василівна
Гончар Вікторія Василівна
Завідувач кафедрою «МіБА», доктор економічних наук, професор

Гончар Вікторія Василівна

Завідувач кафедрою «МіБА», доктор економічних наук, професор

Контактна інформація

  • Електронна пошта: gonchar.mariupol@gmail.com
  • Телефон: +38 (066) 725-62-45

Докладніше

Міжнародні зв’язки

Одним з основних напрямів діяльності кафедри «Маркетинг та бізнес-адміністрування» є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані сучасного стану міжнародних відносин.

Найпродуктивнішою формою вдосконалення знань і підготовки до професійної діяльності стають стажування студентів, аспірантів, викладачів за кордоном.

Студенти кафедри постійно приймають участь у студентській мобільності, проєктах та тренінгах Erasmus+. Щороку викладачі та студенти проходять стажування  в Польщі, Угорщині, Словаччини, Грузії, Литви, Чехії тощо. Кафедра є партнером та координатором проєкту “Активні Громадяни” від Британської  Ради.

У 2020 році викладачі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ініціювали створення та реалізацію проєкту «Діджиталізації економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco)». Метою якого є впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти України та Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 4.0 для забезпечення сталого розвитку економіки України та Таджикистану. У проєкті беруть участь університети та підприємства України, Таджикістану, Німеччини, Словенії та Літви.

Даний проєкт передбачає модернізацію освітнього процесу у співробітництві із представниками вітчизняного і міжнародного бізнесу для підвищення конкурентоспроможності випускників кафедри.

Надзвичайно важливою складовою роботи кафедри є виховання у майбутніх фахівців розуміння багатокультурного характеру суспільства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, розвинення у студентів навичок критичного мислення, пітчингу та навичок переговорів.

Ведеться робота щодо підготовки й виконання разом із зарубіжними партнерами програм з обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес. Для студентів кафедри викладаються дисципліни англійською мовою. Усі викладачі кафедри мають сертифікати відповідності знання англійської мови від рівня В2 та вище.

Відкриваємо світ разом з кафедрою МіБА.

Студентське життя

Контакти

Відкрити на мапі

Документи