Меню

Поділитись

Лого МТЛ

Випереджаючи час,
скорочуємо відстані!

Кафедра «Менеджмент транспорту і логістики» здійснює підготовку за спеціальністю

073 «Менеджмент»:

Освітній рівеньБакалаврМагістр
Форма навчанняДенна, заочна, дистанційнаДенна, заочна
Термін навчання3 роки 10 місяців1 рік 4 місяці
Спеціальність073 Менеджмент 
Освітня програмаМенеджмент транспорту і логістики

Бакалавр (перший освітній рівень)  – 073 «Менеджмент». Освітня програма «Менеджмент транспорту і логістики»  Термін навчання: 3 роки 10 місяців;

Магістр (другий освітній рівень) – 073 «Менеджмент», Освітня програма  «Логістичний менеджмент».

Термін навчання: денна форма – 1 рік 4 місяці;

Форма навчання: денна, заочна та дуальна форми навчання.

Фінансування: бюджетне, контрактне.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ

 • масштабний спектр вибору професійного працевлаштування
 • додаткова стипендіальна програма зі спеціальності для бюджетних та контрактних студентів
 • високопрофесійний викладацький склад
 • індивідуальний підхід до кожного студента (індивідуальний вибір траєкторії навчання студента)
 • практика і стажування за кордоном (в країнах Європейського Союзу)
 • безкоштовний доступ до величезної (он-лайн) бази інформаційних ресурсів
 • використання інтерактивних (провідних сучасних) методів навчання
 • поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.

Контакти

Відкрити на мапі

Колектив

Керівник

Колектив

Історична довідка

Кафедра «Транспортного менеджменту і логістики» створена з ініціативи ректора ДВНЗ «ПДТУ» Волошина В.С. в 2014 році. Значний внесок у створення кафедри внесли декани факультету транспортних технологій Пірч І.І., і економічного факультету Хаджинова О.В. З моменту відкриття кафедру очолює доктор економічних наук, професор, Колосок Валерія Михайлівна.

Кадровий потенціал кафедри складається з кваліфікованих викладачів, що мають вчені ступені, звання, досвід наукової та практичної роботи. На кафедрі побудована сучасна матеріально-технічна база для навчання студентів, розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.

Освітній процес кафедри «Транспортний менеджмент і логістика» у 2019 р. пройшов експертизу і 2 освітні програми кафедри акредитовано Міністерством освіти і науки України: бакалаврський рівень «Менеджмент транспорту і логістики» і магістерський рівень «Логістичний менеджмент».

Експерти відвідали сучасний навчальний центр що є базою для практичної та професійної підготовки магістрів з освітньої програми «Логістичний менеджмент».

Підготовка проходить в рамках договору Про співробітництво з центром Навчання та розвитку персоналу групи “Метінвест”. Комісії було продемонстровано найсучасніші технології, що використовуються для практичної підготовки магістрів з логістичного менеджменту.

Працевлаштування

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ «МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ»

 • апарат управління підприємств, установ і організацій відділів (служб) логістики підприємств, організацій та установ різних галузей економіки
 • консультаційні центри, консалтингові організації з логістичного консалтингу та аутсорсингу
 • транспортно-експедиційні компанії і дистрибутивні центри
 • науково-виробничо-технічні комплекси
 • складські комплекси і митні термінали

ПОСАДИ, НА ЯКІ МОЖЕ ПРЕТЕНДУВАТИ ВИПУСКНИК

 • менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
 • менеджер (управитель) з логістики
 • менеджер (управитель) з постачання
 • менеджер (управитель) із збуту
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджери (управитель) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
 • менеджери (управитель) у сфері досліджень та розробок;
 • менеджери (управитель) з питань комерційної діяльності та управління

Випускники за спеціальністю «Менеджмент транспорту і логістики», та «Логістичний менеджмент» проходять практичне стажування та можуть працювати в:

 1. Регіональних транспортно-логістичних компаніях (Ekol Україна, ТОВ «ЛЕМТРАНС», SAT, ТОВ «ЛОГИТРАНС», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ», «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» та інші);
 2. Транспортних компаніях з морських, залізничних перевезень та авіаперевезень (Міжнародні авіалінії України, Маріупольський промисловий залізничний транспорт, Азоввнештранс, VIP TRANSFER CAR, та інші)
 3. Транспортних компаніях з вантажних перевезень (ТОВ «АЛГОСЕРВІС», МПП «АЗІЯ»);
 4. Логістичних операторах (LIS Shipping, Логістичний центр «Азов Логістик Сервіс», ТОВ «Лоджис Мультімодал Сервіс» та інші);
 5. Міжнародних компаніях («ZAMLER Україна», «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ», «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС»).
 6. Транспортно-експедиторських, агентських та крюінгових компаніях.

Напрями роботи

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ «МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ»

 • масштабний спектр вибору професійного працевлаштування
 • додаткова стипендіальна програма зі спеціальності для бюджетних та контрактних студентів
 • високопрофесійний викладацький склад
 • індивідуальний підхід до кожного студента (індивідуальний вибір траєкторії навчання студента)
 • практика і стажування за кордоном (в країнах Європейського Союзу)
 • безкоштовний доступ до величезної (онлайн) бази інформаційних ресурсів
 • використання інтерактивних (провідних сучасних) методів навчання
 • поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.

ПРОФІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ»

 • Логістика постачання та управління ланцюгами постачань
 • Менеджмент
 • Інформаційні системи в логістичному бізнесі
 • Лідерство та партнерство у бізнесі
 • Забезпечення функціонування міжнародної логістики
 • Транспортна політика Європейського Союзу
 • Економіка транспортних підприємств
 • Клієнт-менеджмент та управління продажами
 • Менеджмент транспортно – логістичної інфраструктури
 • Управління інвестиційними проектами в транспортно-логістичному бізнесі
 • Бізнес-планування логістичної системи
 • Митні та страхові операції
 • Тарифи і тарифні системи

У 2018-2020 рр. кафедра є учасником міжнародної програми RASMUS + K2 CRENG «Crisis and Risks Engineering for Transport Services» Кризис та ризик – інжиніринг для транспортного обслуговування. З 9 по 20 вересня 2019 року в Технічному університеті Берліна зустрілися представники консорціуму проекту з України, Польщі, Франції, Німеччини, Азербайджану, Туркменістану і пройшла перша тренінгова програма проекту ERASMUS + K2 CRENG. В ході тренінгів, в яких від Приазовського державного технічного університету взяла участь завідувач кафедри д.е.н. проф. Колосок В.М. були обговорені робочі рамки нових навчальних дисциплін та розроблено їх зміст.

Так, д.е.н., професор Колосок В.М. презентувала учасникам наступні дисципліни проекту:

 • New technologies and big data for innovations in crisis and risk management + IT Security (Нові технології та; Великі дані для інновацій у сфері управління кризами та ризики + ІТ-безпека);
 • Informational-Analytic and Diagnostics for Sociotechnical System (Інформаційна аналітика та діагностика для соціально-технічних систем);
 • New challenges for crisis and risk management in logistics systems (Нові виклики для управління кризами та ризики в логістичних системах)
 • Humanitarian logistics and transport services in disasters conditions (Гуманітарна логістика та транспортні послуги в умовах катастроф).

ЗДОБУТКИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Міжнародні зв’язки

На підставі Угоди про партнерство і співпрацю між Україною і Європейським Союзом Міністерство освіти і науки України і заклади, що йому підкоряються, здійснюють співпрацю з Європейським Союзом в рамках програми транс’європейської співпраці у галузі вищої освіти – Tempus (Tacis) і на двосторонній основі з країнами-членами ЄС, їх центральними державними органами управління і учбовими закладами.

 • Університет також є учасником ініціатив, що фінансуються Німецькою академічною службою обміну – ДААД.
 • В рамках проектів– упровадження сучасних учбових технологій, створення і застосування новітніх методів управління учбовим процесом, відновлення тісної співпраці між університетами і промисловістю, що передбачає пожвавлення інноваційної діяльності.
 • Серед пріоритетних напрямівміжнародної співпраці, що реалізовуються Приазовським державним технічним університетом – участь в міжнародних проектах.
 • З 2000 року ПДТУ бере активну участь в розробках міжнародних проектів і постійно стежить за появою нових можливостей розширення в цій сфері діяльності.
 • На даний момент ПДТУ є учасником міжнародного проекту TEMPUS “MMATENG”– “Модернізація двох циклів магістерського і бакалаврського(MA, BA) учбових планів на основі компетенцій в області матеріалознавства відповідно до кращого досвіду Болонского процесу”.

Також ПДТУ був учасником двух міжнародних проектів: “WENET” 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES WeNeT – Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія) та TEMPUS – «PROMENG» – «Професійно орієнтовані магістерські програми у галузі іжинирінгу у Росії, Узбекистані, Україні.

Проекти

TEMPUS WeNet

Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму (Білорусь, Україна і Грузія)

Про проект

DAAD – SSC

Ланцюги постачань металопродукції: економічний, технічний і логістичний аспекти

Про проект

TEMPUS PROMENG

Професійно-орієнтовані мастер-програми в галузі інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані

Про проект

TEMPUS MMATENG

Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу

Про проект

Bioart

Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма з розробки штучних імплантатів для біоінженерних спеціальностей

Про проект

CRENG

Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг.

Про проект

Студентське життя

У 2019-2020 навчальному році кафедра приймає участь у кейс-чемпіонаті M. Student Champ за стипендіальною програмою від компанії Метінвест за напрямками управління персоналом, інжиніринг та транспорт. Це освітній проект для навчальних закладів всіх рівней акредитації, ціль якого є – посилення взаємодії з навчальними закладами та актуалізацією навчальних програм та створення сприятливих умов для практичного навчання студентів.

Участь у кейс-чемпіонаті M. Student Champ кафедри «Менеджмент транспорту і логістики»

M.Student Champ від Групи Метінвест – це чемпіонат з вирішення кейсів в логістичний галузі, призовий фонд якого становить 150 тисяч гривень. Він був реалізований в Маріуполі для посилення взаємодії з вузами з метою актуалізації навчальних програм і створення сприятливих умов для практичного навчання студентів. Конкурсантам доведеться вирішувати завдання і проблеми на виробництві, а також створювати нові ідеї і пропозиції для вдосконалення технологічних процесів.

Розв’язання кейс-завдань командою кафедри «Менеджмент транспорту і логістики»
Нестандартний формат конференцій та круглих столів кафедри
«Менеджмент транспорту і логістики»

Щорічно, після підведення підсумків загального рейтингу кафедра нагороджує студентів-переможців, отримавших найбільший рейтинг. Найкращі студенти отримують не тільки грамоті, сертифікати і цінні подарунки, але і змогу зустрітися з майбутніми роботодавцями та пройти підготовчу практику у провідних логістичних компаніях.