Меню

Поділитись

Думай вільно – дій креативно!

Кафедра Маркетингу та Бізнес-адміністрування є однією з провідних кафедр Економічного факультету ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”.

Кафедра впроваджує у процес навчання інноваційні методи, які сприяють у студентів розвитку навичок критичного мислення, творчого розв’язання поставлених завдань, роботі у команді та розвитку лідерських якостей.

Студенти кафедри ведуть активну наукову роботу, перемагають в олімпіадах, наукових конкурсах та практичних кейсах за фахом. Важливим практичним досвідом для студентів є регулярна участь у міжнародних конференціях та наукових стажуваннях. Викладачі та студенти регулярно беруть участь у соціальних проектах міського та міжнародного рівнів.

Наші конкурентні переваги:

  • професійний викладацький склад;
  • індивідуальний підхід до кожного студента;
  • використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційних технологій;
  • можливість прослухати курс англійською мовою;
  • практика і стажування за кордоном.

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня  здійснюється за наступними спеціальностями і освітніми програмами (3 роки 10 місяців):

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня на факультеті ведеться за наступними спеціальностями і освітніми програмами (1 рік 4 місяці):

Більш детальна інформація про ВСТУП-2020pstu.edu/uk/vstup/informacziya-pro-pryjom


Колектив

Керівник

Колектив

Міжнародні зв’язки

Одним з основних напрямів діяльності кафедри «Маркетинг та бізнес-адміністрування» є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів. Міжнародна діяльність спрямована на забезпечення інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані сучасного стану міжнародних відносин.

Найпродуктивнішою формою вдосконалення знань і підготовки до професійної діяльності стають стажування студентів, аспірантів, викладачів за кордоном.

Студенти кафедри постійно приймають участь у студентській мобільності, проєктах та тренінгах Erasmus+. Щороку викладачі та студенти проходять стажування  в Польщі, Угорщині, Словаччини, Грузії, Литви, Чехії тощо. Кафедра є партнером та координатором проєкту “Активні Громадяни” від Британської  Ради.

Надзвичайно важливою складовою роботи кафедри є виховання у майбутніх фахівців розуміння багатокультурного характеру суспільства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, розвинення у студентів навичок критичного мислення, пітчингу та навичок переговорів.

Ведеться робота щодо підготовки й виконання разом із зарубіжними партнерами програм з обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес. Для студентів кафедри викладаються дисципліни англійською мовою. Усі викладачі кафедри мають сертифікати відповідності знання англійської мови від рівня В2 та вище.

Відкриваємо світ разом з кафедрою МіБА.

Студентське життя

Контакти

Відкрити на мапі

Документи