Меню

Поділитись

Твій шлях до успіху!

Переваги навчання:

 • інноваційні, практично орієнтовані методики викладання, що базуються на вітчизняних та європейських стандартах якості освіти
 • сучасні знання у сфері економіки
 • організація стажування, літніх практик, залучення до участі в міжнародних проектах
 • можливість поглибленого вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням

Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня  здійснюється за наступними спеціальностями і освітніми програмами (3 роки 10 місяців):

051 Економіка (освітня програма: “Економіка підприємства”).

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня на факультеті ведеться за наступними спеціальностями і освітніми програмами (1 рік 4 місяці):

051 Економіка (освітня програма: “Економіка підприємства”, “Економіка довкілля і природних ресурсів”).


Колектив

Керівник

Колектив

Працевлаштування

 • підприємства, організації та установи різних організаційно-правових форм, видів діяльності
 • державні адміністрації, служби, відомства, місцеві органи влади
 • міжнародні та вітчизняні компанії
 • банківські і фінансові установи
 • сфера малого бізнесу

Міжнародні зв’язки

 • можливість участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових і дипломних робіт, олімпіадах, конференціях, форумах
 • можливість участі в програмі «Еразмус+»
 • можливість участі в міжнародних стажуваннях у Європі

Студентське життя

Контакти

Відкрити на мапі

Документи