Меню

Поділитись

Ми відкриваємо для тебе нові можливості!
Які саме використати – обирати тобі!

Економічний факультет є одним із провідних факультетів Приазовського державного технічного університету:

 • понад 500 студентів;
 • 7 випускаючих кафедр;
 • 6 провідних спеціальностей, 12 освітньо-професійних програм.

Наші конкурентні переваги:

 • високоякісний склад викладачів і розвинена інфраструктура навчального процесу забезпечують відповідну якість навчально-методичного і наукового процесу навчання
 • співпраця з провідними європейськими університетами у межах програм академічної мобільності;
 • забезпечення безперервної мовної та комп’ютерної підготовки з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • залучення досвідчених фахівців провідних підприємств до участі у навчальному процесі;
 • включення у навчальний процес тренінгів та навчальних дисциплін, які відповідають сучасним вимогам роботодавців;
 • орієнтація на прикладні аспекти навчання;
 • організація наскрізної практики на підприємствах виробничої та невиробничої сфер для набуття професійних компетенцій;
 • формування всебічно розвиненої та активної молоді через залучення студентів до органів студентського самоврядування, до волонтерської діяльності та до участі у спортивних і розважальних заходах.

Спеціальності та освітні програми

Адміністрація факультету

Хаджинова Олена Вікторівна

декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор тел. 44-65-50; е-mail: azsudcom@gmail.com

Черната Тетяна Миколаївна

заступник декана з навчальної роботи, кандидат економічних наук, доцент тел. 44-65-28; е-mail: chernatatan1975@gmail.com

Псарьова Ірина Сергіївна

заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент тел. ; е-mail: psareva.irina72@gmail.com

Студентське життя

Контакти

Телефон: