Меню

Поділитись

Кафедра є загальноосвітньою. Викладачі проводять підготовку студентів усіх факультетів ДВНЗ «ПДТУ» з англійської, німецької, французької та італійської мов. Студенти беруть активну участь у роботі клубу англійської мови та щороку захищають дипломні роботи англійською та німецькою мовами.

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації та педагогічнії майстерності викладачів кафедри. Викладачі кафедри у 2017-2018 роках брали участь у Зимньої та Літньої школах Британської Ради в Україні  у м. Києві та м. Львові, де обговорювались актуальні проблеми викладання англійської мови за професійним спрямуванням в технічних вузах. У грудні 2017 року кафедра взяла участь у симпозіумі Британської Ради у м. Києві.

Завідувач кафедри: Лазаренко Лариса Миколаївна

Контакти

Телефон: +38 (0629) 44-65-25

Колектив

Лазаренко Лариса Миколаївна
Лазаренко Лариса Миколаївна
завідувач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент

Лазаренко Лариса Миколаївна

завідувач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент

Докладніше

Історична довідка

Кафедра іноземних мов Маріупольського металургійного інституту була заснована в 1930 році. Значно пізніше, в 1996 році, з відкриттям спеціальності «Переклад», кафедра отримала назву «Кафедра іноземних мов і перекладу». Її очолила кандидат педагогічних наук, доцент Лариса Миколаївна Лазаренко.

Під її керівництвом кафедра працювала 13 років і внаслідок реорганізації в 2009 році розділилася на дві кафедри: «Кафедра перекладу» і «Кафедра іноземних мов». У тому ж 2009 році остання перейшла до складу факультету інженерної та мовної підготовки.

На кафедрі за останні 5 років створено 5 навчальних посібників (також з грифом ДВНЗ «ПДТУ») та 6 дистанційних курсів для всіх спеціальностей та факультетів ПДТУ.

В грудні 2020 року кафедра відсвяткувала своє 80-річчя.

Напрями роботи

Основним завданням навчання на кафедрі іноземних мов є формування у студентів професійної комунікативної компетенції шляхом розвитку та вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письма та аудіювання. Наукова діяльність кафедри зосереджена на виконанні програми, яка направлена на рішення загальнолінгвістичних, перекладацьких і методичних проблем навчання та використання іноземної мови. Студенти отримують навички усного спілкування і перекладу з англійської, французької та німецької мов, для вивчення яких створена науково-методична база, встановлені тісні контакти з вищими учбовими закладами інших країн.

На кафедрі успішно продовжується проект з поглибленого вивчення англійської мови студентами економічного факультету. Для самостійної роботи у розпорядженні студентів знаходиться навчально-методична бібліотек та фонотека. Під час навчання студенти забезпечуються всіма необхідними підручниками, навчальними посібниками, дидактичними і фонетичними матеріалами. Учбові аудиторії обладнані технічними засобами навчання: відео- та комп’ютерною технікою.

Міжнародні зв’язки

Викладачі кафедри щороку приймають участь у міжнародних конференціях та науково-дослідницьких проектах:

  • Університет м. Лідса (Велика Британія, 2013)
  • BASEES 2014, Annual Conference 5-7 April, Fitzwilliam College, Cambridge, Great Britain. (м. Кембрідж, Велика Британія)
  • Літня Академія – 2015 Немецько-Польского Інституту в  м. Дармштадті, Німеччина (www.sommerakademie-polen.de/interner-bereich)
  • Британська Рада в Україні «Англійська мова для університетів» (British Council, Ukraine English for Universities), 2017.