Меню

Поділитись

Відділ забезпечення якості освіти, ліцензування та акредитації є самостійним структурним підрозділом ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, який було створено в січні 2022 року шляхом об’єднання відділу забезпечення якості освіти та відділу ліцензування, акредитації та документації.

Головною метою діяльності Відділу є реалізація місії та стратегічних цілей ДВНЗ “ПДТУ” в сфері підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг, що надаються університетом, державним стандартам вищої освіти, а також вимогам замовників і споживачів освітніх послуг та ринку праці.

Відділ не може по-справжньому удосконалитися, якщо не допомагає вдосконалитися іншим

КОЛЕКТИВ

Міщенко Світлана Олегівна
Міщенко Світлана Олегівна
Керівниця відділу забезпечення якості освіти, ліцензування та акредитації; доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат економічних наук

Міщенко Світлана Олегівна

Керівниця відділу забезпечення якості освіти, ліцензування та акредитації; доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, кандидат економічних наук

Контактна інформація

  • Електронна пошта: mishchenko_s_o@pstu.edu
  • Телефон: (096) 256-44-52

Докладніше

ПРО ВІДДІЛ

Відділ забезпечення якості освіти, ліцензування та акредитації (ВЗЯОЛА) є самостійним структурним підрозділом, що створюється, реорганізується і ліквідується рішенням вченої ради за поданням ректора у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і Статутом ДВНЗ «ПДТУ»

ВЗЯОЛА у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується першому проректору. ДВНЗ «ПДТУ».

Головною метою діяльності Відділу є реалізація місії та стратегічних цілей розвитку ДВНЗ “ПДТУ” щодо підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг, що надаються університетом, державним стандартам вищої освіти, а також вимогам замовників і споживачів освітніх послуг та ринку праці.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ ДВНЗ «ПДТУ»

ОГОЛОШЕННЯ ВІДДІЛУ

ДатаЗахід
29.02.2024Відділ забезпечення якості освіти, ліцензування та акредитації ПДТУ запрошує на вебінар!
08.01.2024Онлайн опитування учасників освітнього процесу першого року навчання, вступ 2023-2024
24.11.2023 ВЗЯОЛА запрошує на онлайн-вебінар
09.10. 2023Онлайн-опитуванні щодо рівня задоволеності якістю освіти випускників ДВНЗ «ПДТУ» та роботодавців
18.04. 2023Онлайн-опитуванні щодо якості освітніх програм 2021-2022 н.р.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ВСЗЯО ДВНЗ “ПДТУ”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДВНЗ «ПДТУ»

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУТКУРА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДВНЗ «ПДТУ»

ПЛАНИ ЗАХОДІВ

РІКНАЗВА ДОКУМЕНТУНАКАЗ
2023 План заходів на 2023-2024 навчальний рік з забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДВНЗ «ПДТУ»Наказ від 17.08.2023 № 122-05

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ МОНІТОРИНГИ ВСЯО

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИ МОНІТОРІНГИ – Документи на сайті ВЗЯОЛА  – Google Диск

РІКНАЗВА ДОКУМЕНТУ
2024 Аналітична довідка за результатами опитування студентів вищої освіти щодо з’ясування мотивів вступу до ДВНЗ «ПДТУ» та визначення ступеня адаптації до освітнього процесу протягом і семестру 2023-2024 навчального року
2023 Аналітична довідка за результатами опитування випускників ДВНЗ «ПДТУ» щодо якості фахової підготовки, 2023-2024 н. р.
2023Аналітична довідка за результатами опитування роботодавців щодо якості фахової підготовки випускників ДВНЗ «ПДТУ», 2022-2023 н.р.
2023 Аналітична довідка за результатами опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників ДВНЗ «ПДТУ» з питань якості освітніх програм 2022-2023 н.р.
2023 Аналітичний звіт за результатами моніторінгу якості освіти у 2022-2023 н. р.
2021 Порівняльний аналіз результатів опитування студентів 2-4 курсів за анкетою «Студенти про якість навчального процесу в ДВНЗ "ПДТУ"»
2021 Попередня підсумки опитування студентів з метою виявлення ключових проблем і причин порушення принципів академічної доброчесності і якості освіти
2019 Підсумки письмового анонімного опитування студентів 2-4 курсів про якість навчання у ДВНЗ «ПДТУ»
2019 Підсумки письмового анонімного опитування студентів 2-4 курсів про якість навчання у ДВНЗ «ПДТУ»

СТАНДАРТИ ТА ПОЛОЖЕННЯ

СТАНДАРТИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ДВНЗ «ПДТУ» – ДВНЗ “ПДТУ” (pstu.edu)

ДОКУМЕНТИ

РІКНАЗВА ДОКУМЕНТУНаказ
2023 Положення про відділ забезпечення якості освіти, ліцензування таакредитації Наказ від 21.03.2023 № 46-05
2023 Про проведення внутрiшнього розслiдування у зв'язку з виявленням втрати документiв Наказ від 29.03.2023 № 58/1-05
2022 Про тимчасове переміщення ДВНЗ «ПДТУ» (Міністерство освіти і науки України)Наказ 13.04.2022 №334
2022 Про дистанційну роботу у ДВНЗ «ПДТУ» Наказ від 13.04.2022 № 04-05
2019 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДВНЗ «ПДТУ» Наказ від 29 січня 2019 № 21-05

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПЛАН АКРРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Онлайн-вебінар «Особливості функціонування системи забезпечення якості освіти у ДВНЗ «ПДТУ»

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НПП

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ