Меню

Поділитись

Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

 1. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:
  1. перебувати на військовому обліку:
   • за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання – у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані СБУ – у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі – органи СБУ), військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки – у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повинні перебувати на персонально- первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;
   • за місцем роботи (навчання) – в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;
   • у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців – за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;
  2. прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів;
  3. не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки – без дозволу відповідного керівника);
  4. проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово- лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки – за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово- лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;
  5. проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;
  6. особисто прибувати до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;
  7. особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, закордонної дипломатичної установи України), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;
  8. особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;
  9. негайно повідомляти районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;
  10. звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;
  11. подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.
 2. Якщо за будь-яких обставин повістка районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.
 3. Призовники, військовозобов’язані та резервісти за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату, притягуються до адміністративної відповідальності згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 4. Громадяни, які ухиляються від військового обліку, навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів, від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, несуть кримінальну відповідальність.

Пункт 19 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військово зобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1487. Призовники, військовозобов’язані та резервісти, винні в порушенні вимог правил військового обліку, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку – тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період – тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 337 Кримінального кодексу України. Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів:

 1. Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, – карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.
 1. Ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів – карається штрафом від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Обов’язки студента щодо військового обліку

Військово-облікові документи для вступника

У 2023 році прийом хлопців/чоловіків на навчання до ДВНЗ «ПДТУ» для здобуття першого, другого та третього рівнів вищох освіти здійснюється за умови надання ними одного з таких військово-облікових документів:

 • посвідчення про приписку до призовної дільниці (можуть подавати вступники не старші 27 років);
 • військовий квиток;
 • тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Зверніть увагу!

Перелічені документи мають містити відмітку (штамп/печатку) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де вступник перебуває/перебував на військовому обліку. У документі має бути відмітка саме органу з назвою “ТЦК та СП”, не “військовий комісаріат / військкоммат”.

Увага!

Деяким категоріям вступників (детальніше в пункті 1 Листа МОН № 1/5528-23 від 20.04.23 року) (https://www.chnu.edu.ua/media/hmnpin2a/lyst-mon-shchodo-viy-skovo-oblikovykh-dokumentiv.pdf) дозволено оформити і подати до закладів освіти військово-облікові документи до 31 березня 2024 року згідно з письмовими зобов’язаннями. У разі невиконання цього зобов’язання навчання здобувачів освіти припиняти шляхом скасування наказу керівника закладу освіти про зарахування на навчання в частині таких здобувачів.

До уваги здобувачів освіти, які є військовозобов’язаними або призовниками:

Здобувачі освіти, військовозобов’язані та призовники, повинні ознайомитися з Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487) і незаперечно дотримуватися їх. 

Правила військового обліку призовників, війскьовозобов’язаних та резервістів:

Порядок отримання довідки Ф20 щодо навчання студента

Студенти та аспіранти денної форми навчання відповідно до статті 20 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text) призову на військову службу під час мобілізації НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ (незалежно від віку, спеціалізації, уже наявної освіти тощо)

Для підтвердження права на відстрочку від призову на військову службу студент/аспірант повинен надати ТЦК (Територіальний центр комплектування, колишній військкомат) довідку Ф-20.

Алгоритм отримання довідки Ф-20

Варіант 1. Студент/аспірант «має на руках» військово-обліковий документ (у студентів/аспірантів ВПО у військово-обліковому документі має бути штамп ТЦК за місцем реєстрації ВПО):

1) Для отримання довідки Ф20 на пошту voblick.pstu@gmail.com студент/аспірант надсилає скан- або фотокопію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військового квитка/тимчасового посвідчення замість військового квитка (для військовозобов’язаних/резервістів).

У листі необхідно зазначити назву факультету и групи, де навчається студент/аспірант.

Варіант 2. Студент/аспірант « не має на руках» військово-облікового документа (у студентів/аспірантів ВПО у військово-обліковому документі немає штампа ТЦК за місцем реєстрації ВПО)

1) Студент /аспірант звертається до декана факультету/директора інституту з проханням надати довідку про місце і форму навчання.

2) З довідкою про навчання звертається до ТЦК за місцем реєстрації. Проходить медичний огляд. Отримує документ про тимчасовий військовий облік або штамп про тимчасовий військовий облік в наявний документ.

3) Надсилає на пошту voblick.pstu@gmail.com скан- або фотокопію документа, наданого в ТЦК. У листі необхідно зазначити назву факультету и групи, де навчається студент/аспірант.

4) Отримує довідку Ф20 і передає її ТЦК.

Підтвердження навчання студента за даними ЄДЕБО

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560 затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (далі – Порядок), який набрав чинності 18 травня 2024р. (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-pryzovu-hromadian-na-viiskovu-sluzhbu-pid-chas-mobilizatsii-na-osoblyvyi-period-560-160524).

Відповідно до абзацу першого пункту 62 Порядку здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку 9, та документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури.

Для отримання довідки звертатися із заявою (Скан заяви в електронному вигляді направляти на електронну адресу studkadr@pstu.edu )

Контакти