Меню

Поділитись

Ларіонова Світлана Василівна

Керується законодавчими та нормативними актами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, наказами та керівними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положенням про університет, наказами та розпорядженнями Ректора університету.

Відділ здійснює свою діяльність на основі щорічних координаційних планів виховної роботи, що затверджуються наказом ректора та входять у «Регламент ДВНЗ «ПДТУ».

Начальник відділу – Ларіонова Світлана Василівна

Cкринька довіри для звернень TrustBox@pstu.edu

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ДВНЗ “ПДТУ”

Контакти

Телефон: +38 098 110 99 79

Особам з інвалідністю

Загальна інформація

На території університету всі шляхи руху до будівель і споруд мають тверде покриття. 

Ширина пішохідних доріжок або тротуарів із зустрічним рухом є не менше ніж 1,8 метра.

Університет забезпечує особам з інвалідністю можливість дістатися будь-якого місця на території університету, у тому числі, за необхідності, організовується перенесення осіб з інвалідністю по сходах в корпусах, де відсутні ліфти або підйомники. Для надання допомоги необхідно за 1 день подати заявку за телефоном (098)110 99 79

В університеті встановлений пандус (учбовий корпус №3), перила (учбовий корпус №5), облаштовано туалети для осіб з інвалідністю (учбовий корпус №3)

 Здобувачам освіти

Університет забезпечить Вам можливість здобувати освіту в інклюзивної групі – це академічна група, де поряд із іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами.

Для утворення інклюзивної групи Вам або одному з Ваших батьків (інших законних представників) необхідно письмово звернутися до ректора (подати заяву через деканат) та надати індивідуальну програму реабілітації (за наявності), та іншу документацію, що підтверджує наявність у Вас особливих освітніх потреб.

На підставі та з урахуванням цих документів, за Вашою участю, буде розроблено Ваш індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами.

Ваш супровід під час здобуття освіти можуть здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери.

Основними завданнями, що покладаються на відділ є:

 1. Організація та здійснення виховної роботи зі студентами, мета якої – формування освіченої, всебічно розвиненої особистості
 2. Розробка проектів наказів, розпоряджень та планів заходів за напрямком виховної та соціально-гуманітарної роботи в університеті
 3. Надання соціальної підтримки здобувачам вищої освіти  пільгових категорій відповідно до чинного законодавства
 4. Сприяння організації патріотичного виховання, пропаганді кращих традицій університету, сумлінного ставлення до навчання та виконання обов’язків здобувачами освіти

У сфері організаційної,  виховної та методичної роботи

 • організація проведення фестивалів, концертів,оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності
 •  надання методичної допомоги в організації статутної діяльності  органам  студентського самоврядування і студентських рад гуртожитків , та  їх участі у виховному процесі;
 • організація культурно-естетичних, профорієнтаційних та спортивно-оздоровчих акцій, координація роботи клубів за інтересами, гуртків, секцій;
 • активізація навчальної діяльності студентів, їх участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх та розвагах;
 • сприяння розвитку міжнародних студентських зв’язків, обмінів, співпраці з міжнародними молодіжними організаціями, рухами, представниками української діаспори
 • ознайомлення студентів з організаційно-розпорядчими документами Університету;
 • внесення пропозицій щодо морального і матеріального стимулювання та відзначення кращих працівників та здобувачів вищої освіти за успіхи та досягнення у виховній та соціально-гуманітарній роботі.