Меню

Поділитись

Ларіонова Світлана Василівна
Ларіонова Світлана Василівна

Керується законодавчими та нормативними актами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, наказами та керівними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положенням про університет, наказами та розпорядженнями Ректора університету.

Відділ здійснює свою діяльність на основі щорічних координаційних планів виховної роботи, що затверджуються наказом ректора та входять у «Регламент ДВНЗ «ПДТУ».

Начальник відділу – Ларіонова Світлана Василівна

Контакти

Адреса

вулиця Університетська, б.7 ауд. 5.225

Основними завданнями, що покладаються на відділ є:

 1. Організація та здійснення виховної роботи зі студентами, мета якої – формування освіченої, всебічно розвиненої особистості
 2. Розробка проектів наказів, розпоряджень та планів заходів за напрямком виховної та соціально-гуманітарної роботи в університеті
 3. Надання соціальної підтримки здобувачам вищої освіти  пільгових категорій відповідно до чинного законодавства
 4. Сприяння організації патріотичного виховання, пропаганді кращих традицій університету, сумлінного ставлення до навчання та виконання обов’язків здобувачами освіти

У сфері організаційної,  виховної та методичної роботи

 • організація проведення фестивалів, концертів,оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності
 •  надання методичної допомоги в організації статутної діяльності  органам  студентського самоврядування і студентських рад гуртожитків , та  їх участі у виховному процесі;
 • організація культурно-естетичних, профорієнтаційних та спортивно-оздоровчих акцій, координація роботи клубів за інтересами, гуртків, секцій;
 • активізація навчальної діяльності студентів, їх участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх та розвагах;
 • сприяння розвитку міжнародних студентських зв’язків, обмінів, співпраці з міжнародними молодіжними організаціями, рухами, представниками української діаспори
 • ознайомлення студентів з організаційно-розпорядчими документами Університету;
 • внесення пропозицій щодо морального і матеріального стимулювання та відзначення кращих працівників та здобувачів вищої освіти за успіхи та досягнення у виховній та соціально-гуманітарній роботі.