Меню

Поділитись

Шановний абітурієнте!

ЦЕНТР «ДОНБАС, КРИМ – УКРАЇНА» на базі ДВНЗ «ПДТУ» створено для підготовки здобувачів вищої освіти з тимчасово окупованих територій та території активних бойових дій.

Центр є підрозділом приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ» та співпрацює КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 54 Маріупольської міської ради Донецької області» для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

Центр «Донбас, Крим – Україна» ДВНЗ «ПДТУ»:

 • надає консультації та сприяє в оформленні декларації заявника;
 • забезпечує консультування заявника щодо річного оцінювання;
 • сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (здійснює КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 54»);
 • організовує оформлення документів заявника як вступника, проведення вступних випробувань до ДВНЗ «ПДТУ»;
 • сприяють поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти;
 • сприяє отриманню заявником документів, що посвідчують особу;
 • забезпечує консультування заявника щодо можливості навчання на підготовчих курсах.

Центр «Донбас, Крим – Україна» ДВНЗ «ПДТУ» працює з 01 червня до 30 вересня.

КАТЕГОРІЇ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ВСТУП ЧЕРЕЗ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС, КРИМ – УКРАЇНА»

Це може бути особа, яка:

 • після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової середньої або повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
 • після 07 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на окремих територіях України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, що є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації).
 • проживає на зазначених територіях або на території населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до:
 • проживає в населених пунктах, віднесених до території, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, а саме:
  •  території активних бойових дій станом на 01 липня 2023 року;
  • тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України;
  • територій, тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 01 вересня 2022 року;

і отримала документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти;

Цей Порядок поширюється також на осіб, які переселилися з зазначених територій після 01 січня у рік вступу (тобто у 2024 році).

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Заявники (особи, які вступають через освітній центр «Донбас, Крим – Україна») для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 54 Маріупольської міської ради Донецької області"
Юридична адреса: вул. Кронштадтська, 11а, м. Маріуполь
!!! Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 54 працює на підконтрольній Україні території в онлайн-форматі
Контактні особи: директор ТІЛІНІНА Тетяна Володимирівна +3 8 097-914-08-80,
заступник директора ГОРЄЛОВА Юлія Вікторівна + 38 067-29-47-101 (Viber, WhatsApp)
Електронна пошта школи: marschool54@ukr.net.
Електронна пошта з питань екстернату: extern54@ukr.net

2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого закладу загальної середньої освіти – Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 54 здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

За відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про народження.

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви заявник пред’являє особисто документ, що посвідчує особу, у разі його відсутності – свідоцтво про народження.

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з вклеєною до неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти – Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 54 робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються заявнику.

3. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття для подання заяви, заявник надсилає на електронну пошту уповноваженого закладу загальної середньої освіти marschool54@ukr.net.:

 • скановані копії (фотокопії) документів, зазначених вище у п. 2 (декларація подається без фотокартки);
 • фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб в електронній формі);
 • інші матеріали (у форматі цифрових зображень), які на думку заявника можуть підтверджувати наведену в декларації інформацію.

4. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів річного оцінювання з української мови та історії України.

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації.

5. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток.

6. У разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника до уповноваженого закладу загальної середньої освіти, його річне оцінювання та державна підсумкова атестація з української мови та історії України проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди з відеофіксацією.

Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноважений заклад загальної середньої освіти передає в Освітній центр «Донбас, Крим – Україна».

ВСТУП ЗА СПРОЩЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ТОТ ТА ТЕРИТОРІЇ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

ВСТУП НА БАКАЛАВРАТ НА ОСНОВІ ПЗСО, МС, ФМБ, МБ ДЛЯ ОСІБ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ І ТЕРИТОРІЙ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Особи, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року мають право вступати:

 • ЗА СПІВБЕСІДОЮ замість НМТ;
 • на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» – за СПІВБЕСІДОЮ замість НМТ та творчим конкурсом.

Співбесіда проводиться з чотирьох предметів:

 • три обов’язкові:
  • українська мова
  • математика
  • історія України
 • четвертий на вибір вступника:
  • іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська)
  • фізика
  • хімія
  • біологія
  • українська література
  • географія

Програми співбесіди відповідають програмам ЗНО, затвердженим МОНУ № 696 від 26 червня 2018 року


Алгоритм вступу осіб з ТОТ (усі етапи вступної кампанії відбуваються дистанційно)

 1. Реєстрація кабінету вступника ( на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ )
 2. Реєстрація заяви на участь у співбесіді (через кабінет вступника на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/).
 3. Участь у співбесіді на платформі Google Meet .
 4. Реєстрація заяви на вступ (через кабінет вступника на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/).
 5. Отримання рекомендації на зарахування або на бюджет, або на контракт.
 6. Підтвердження вибору місця навчання (в електронному кабінеті вступника через заяву з накладання кваліфікованого електронного підпису (КЕПу).
 7. Надання електронною поштою сканкопій військово-облікових документів (для осіб чоловічої статі).
 8. Укладання договору про навчання (у разі вступу на бюджет), договору на навчання і на оплату навчання (у разі вступу на контракт).
 9. Зарахування на навчання.

Етапи вступної кампанії для вступників з ТОТ та території активних бойових дій

Етапи вступної кампаніїОсновний набір денна/заочна форма навчання
Реєстрація особистих електронних кабінетів вступниківз 01 липня до 31 жовтня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах, творчому конкурсі для вступу на бюджетз 03 липня до 18:00 10 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу на контрактз 03 липня до 18:00 25 липня
Проведення співбесід, творчого конкурсу:
-за всіма джерелами фінансування
08–19 липня
-для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осібдо 31 липня
Реєстрація заяв вступників на участь у конкурсному відборі19–31 липня
Надання рекомендацій, оприлюднення рейтингових списків за державним замовленнямне пізніше 05 серпня
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення (підписання власної заяви, договору про навчання)до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників за державним замовленнямне пізніше 10 серпня
Надання рекомендацій, оприлюднення рейтингових списків для вступників, які вступають
за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не раніше 09 серпня
Переведення на вакантні місцяне пізніше 17 серпня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 30 серпня

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ДВНЗ “ПДТУ” ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ТОТ ТА ТЕРИТОРІЇ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

Переглянути

ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ (СПІВБЕСІДИ)

Для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на основі ПЗСО та НРК5

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) та ОКР молодшого спеціаліста (НРК5)

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):

 • НМТ 2024 року,
 • НМТ 2023 року,
 • або НМТ 2022 року,
 • або ЗНО 2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,
 • або ЗНО 2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня бакалавра) на основі НРК5;
 • та творчого конкурсу для вступу на спеціальность 191 Архітектура та містобудування.

У випадках, передбачених Правилами прийому, замість НМТ або ЗНО зараховуються результати  співбесіди з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та на вибір вступника: іноземної мови, фізики, хімії, біології, географії, української літератури.

Співбесіду замість НМТ можуть проходити лише абітурієнти, які мають спеціальні умови для участі в конкурсному відборі (відповідно до розділу VІІІ Правил прийому).

ПРОГРАМИ СПІВБЕСІД

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на перший рік навчання для здобуття ступеня бакалавра на спеціальність 191 Архітектура та містобудування згідно з Правилами прийому, крім результатів НМТ або співбесіди, зараховуються результати творчого конкурсу.

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

Вступ на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра

Для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови

Фахові іспити за спеціальностями(спеціалізаціями)

Програми фахових вступних випробувань за спеціальностями при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавра, магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

КОНТАКТИ ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ “ДОНБАС, КРИМ – УКРАЇНА” ДВНЗ “ПДТУ”

Фізична адреса: вул. Гоголя, 29, ауд. 317а; м.Дніпро; 49044
Контактна особа: БАЛАЛАЄВА Олена Юріївна +3 8 099 680 90 38
Електронна пошта: balalaeva_e_u@pstu.edu

КОНТАКТИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ШКОЛИ-ПАРТНЕРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Комунальний заклад “Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 54 Маріупольської міської ради Донецької області”

Контактні особи:
директор ТІЛІНІНА Тетяна Володимирівна +3 8 097-914-08-80
заступник директора ГОРЄЛОВА Юлія Вікторівна + 3 8 067-29-47-101 (Viber, WhatsApp)
Електронна пошта: extern54@ukr.net

Бланк заяви на екстернат – ЗЗСО №54

Бланк освітньої декларації для здобуття ПЗСО

ГЕОГРАФІЯ ВСТУПНИКІВ

ПЕРЕЛІК населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

ПЕРЕЛІК населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування

АНКЕТА АБІТУРІЄНТА

Для прискорення реєстрації вступників та поліпшення роботи центрів “Донбас-Україна” та “Крим-Україна” просимо заповнити анкету (анкета надсилається автоматично)

  Наявність на момент вступу українського атестата
  Наявність ЗНО
  такні

  ПІДСУМКИ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ ЗА ПОПЕРЕДНІ РОКИ

  За час роботи освітнього центру «ДОНБАС, КРИМ – УКРАЇНА» (протягом 9 років):

  до лав студентів на денну та заочну форми навчання було зараховано 1032 абiтурiєнти:

  • 2016 рік – 57 вступників
  • 2017 рік – 72 вступники
  • 2018 рік – 101 вступник
  • 2019 рік – 167 вступників
  • 2020 рік – 78 вступників
  • 2022 рік – 268 вступників
  • 2023 рік – 232 вступники.

  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ