Меню

Поділитись

Роянов Вячеслав Олександрович

​Навчально-науковий інститут металів (ННІМ) створено у складі ДВНЗ Приазовського державного технічного університету(ПДТУ) на базі двох факультетів (наказ № 39-05 від 12.02.2010 р.).:

Зварювального (3 кафедри):

  • «Металургія і технологія зварювального виробництва»;
  • «Обладнання і технологія зварювального виробництва»;
  • «Матеріалознавства»

Металургійного (6 кафедр):

  • «Теорія металургійних процесів і ливарного виробництва»;
  • «Обробка металів тиском»;
  • «Металургія чорних металів»;
  • «Графіки і нарисної геометрії»;
  • «Металознавства і термічної обробки металів»;
  • «Хімічної технології та інженерії»

З дня створення та до сьогодні Інститут металургії та зварювання очолює д.т.н., професор, академік ВН ВШ України Роянов В.О. Основними напрямками діяльності ІМЗ є: науково-педагогічна і педагогічна діяльність, освітня діяльність, науково-технічна, науково-організаційна, інноваційна діяльність. Навчально-науковий ІМЗ забезпечує впровадження освітньої діяльності, що включає в собі навчальну, виховну, наукову, методичну, культурну діяльність. Навчально – науковий ІМЗ має у своєму складі кафедри та їх філії, навчально – лабораторний комплекс, дослідницький сектор й інші функціональні підрозділи, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-дослідну та іншу діяльність.

ІМЗ здійснює підготовку та випуск бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Кафедри та факультети ІМЗ очолюють видатні вчені. Випускники технікумів, які входять до складу ДВНЗ «ПДТУ» мають можливість вступати на 2-й або 3-й курс навчання. При цьому підготовка студентів проводиться за спеціальною (прискореною) формою навчання. Випускники ІМЗ мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі, захищати дисертації.