Меню

Поділитись

Назва проєкту: 101047780 — ECEnt — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSC (AGREEMENT NUMBER – 101047780 — ECEnt)

Коротка назва проєкту: ECEnt

Тривалість проєкту: 1 вересня 2022 р. – 31 січня 2025 р

Програма фінансування ЄС:  програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства

Загальний бюджет проєкту та Сума гранту: 30 000 євро

Цільова група: студенти університетів, викладачі, дослідники, МСП, вторинні цільові групи (експерти ЄС, політики, громадянське суспільство тощо)

Отримувач гранту: Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» (ДВНЗ “ПДТУ”)

Координатор проєкту: Тетяна Горохова
Телефон: +380662238656, е-адреса: tanyagorokhova88@gmail.com

Партнерство: Університет Міколоса Ромеріса (Литва).

Метою проекту є активізація євроінтеграційного дискурсу у сфері соціального підприємництва, як складової сталого розвитку європейської циркулярної економіки.

Конкретні завдання:

 • сприяти впровадженню євроінтеграційних досліджень з метою отримання спеціалістів, здатних реалізувати основні принципи стратегії ЕU4Business;
 • залучити ВНЗ до вивчення євроінтеграційних процесів у сфері циркулярної економіки відповідно до кращих практик ЄС солідарної економіки;
 • поширювати ідеї Єдиної Європи.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Навчальні матеріали для курсу «Впровадження європейської циркулярної економіки через соціальне підприємництво як ідентичність EU4Business»
 • Веб-сторінка модуля на сайті https://pstu.edu
 • Віртуальна платформа (Moodle)
 • Віртуальна карта соціальних підприємств (VMSE)
 • Інформаційні матеріали до заходів модуля
 • Видано книгу «Соціальне підприємництво як ідентичність європейської солідарної Економіки»
 • Дослідницький звіт на тему «Соціальне підприємництво як ідентичність європейської солідарної економіки»

Очікувані результати:

 • Модуль ECEnt впроваджено в процес навчання у ДВНЗ “ПДТУ”, студенти, які його вивчали, отримали чітке розуміння питань соціального підприємництва, стандартів ЄС у цій сфері.
 • Студенти відкривають соціальні підприємства за стандартами ЄС.
 • Впроваджено стандарти якості освіти ЄС, модернізовано навчальні програми у ДВНЗ «ПДТУ».
 • Підвищення якості навчального процесу у ДВНЗ «ПДТУ».
 • У процесі навчання буде впроваджено унікальну ціннісну пропозицію для зацікавлених сторін;
 • Студенти підвищують емпатію до маргінальних людей; студенти пропагують європейські цінності в суспільстві.
 • Найкращі практики ЄС щодо МСП об’єднані та поширені для цільових груп.
 • Зросте кількість соціального підприємництва; зросте усвідомлення та сприйняття європейських цінностей і можливостей у суспільстві

План реалізації проєкта Жан Моне

РПНД Європейські системи соціального підприємництва

Реєстраційна картка проєкту (програми) № 5024