Меню

Поділитись

Пінчук Ольга Kирилівна – начальник відділу

ds.pstu.edu

Відділ дистанційного навчання (далі ВДН) є структурним підрозділом ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” (далі ПДТУ).

Система дистанційного навчання (СДН) є складовою частиною Порталу інформаційно-освітніх ресурсів ПДТУ, працює на виділеному сервері Дистанційного навчання.

На сервері встановлено веб-сайт https://ds.pstu.edu для підтримки дистанційного навчання (сайт ДН ПДТУ), який працює на платформі Moodle.

ДВНЗ “ПДТУ”, реалізуючи нові освітні технології в навчальному процесі, проводить навчання своїх студентів за заочно-дистанційною формою. Навчання проходить на базі локальних центрів дистанційного навчання (ЛЦ ДН) за місцем проживання студентів. Станом на 2019/2020 н.р. у ВДН навчаються студенти у чьотирьох ЛЦ ДН ПДТУ у містах Бердянськ, Волноваха, Нікольське, Мангуш Донецької та Запорізької областей.

Для студентів проводять виїзні установочно-екзаменаційні сесії, на яких викладачі ПДТУ читають студентам лекції і приймають іспити. Студентам надається можливість працювати у зручний для них час дома або в обладнаному комп’ютерному класі на базі свого Локального центру. Студенти мають можливість отримати онлайн-консультації.]

Контакти

Начальник: Пінчук Ольга Кирилівна

Карта центрів дистанційного навчання
Карта центрів дистанційного навчання

Документи необхідні для вступу

  • атестат і додаток до нього (оригінали або копії);
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на базі середньої освіти) (оригінали або копії);
  • абітурієнти, які вступають за скороченим терміном навчання подають диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього (оригінали та 2 копії).
  • копія паспорта (або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не отримали паспорта);
  • ідентифікаційний номер платника податків
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Спеціальності

Відділ дистанційного навчання готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями та освітньо-професійними програмами (ОПП):

Бакалавр

Магістр

Про дистанційне навчання

ВДН було створено за наказом ректора ПДТУ від 15.10.2004 р. №177-05 з метою задоволення потреб та забезпечення рівних можливостей в отриманні вищої освіти, без відриву від виробництва, всіма громадянами незалежно від їх соціально-економічного становища і місця проживання.

На сайті дистанційного навчання (https://ds.pstu.edu) розміщено біля 900 дистанційних курсів (ДК).

ДК – це електронний навчальний продукт, достатній для дистанційного навчання студентів по окремій дисципліні. Дистанційні курси створювалися викладачами – авторами навчальних дисциплін. За допомогою цього сайту реалізуются мережеві інтернет-технології дистанційного навчання;

Для студентів 1 курсу заочно-дистанційної форми навчання проводиться попереднє навчання навичкам роботи з електронними учбовими матеріалами. Студентів реєструють на сайті дистанційного навчання, привласнюючи їм логін і пароль, за допомогою яких вони одержують доступ до обширної бази даних електронних навчальних матеріалів, в т.ч. методичних матеріалів і дистанційних курсів з усіх предметів своєї спеціальності.

У період між сесіями студенти самостійно вивчають навчальний матеріал у ДК і мають можливість перевірити свої знання, пройшовши проміжне і підсумкове тестування, які закладені викладачами в дистанційних курсах. У разі виникнення будь-яких питань, студенти, прямо з дистанційного курсу, або по електронній пошті, можуть звернутися до викладача за консультацією.

У навчальному процесі використовується створена у ВДН відеостудія, що забезпечує синхронне спілкування викладачів та студентів.

Заочно-дистанційна форма навчання дає можливість не тільки отримати вищу освіту за обраним фахом, а й навчає навичкам роботи на комп’ютері, використання сучасних інформаційних технологій та інтернет. А ці знання, в свою чергу, полегшують соціальну адаптацію випускників в суспільстві, дають можливість найбільш ефективно реалізувати себе в житті, знайти гідну, улюблену роботу.