Меню

Поділитись

Для вступу необхідні наступні документи:

 • атестат і додаток до нього (оригінали або копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для усіх вступників) (оригінали або копії);
 • копія паспорта (або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не отримали паспорта);
 • копія приписного свідоцтва або військового квитка;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 • абітурієнти, які вступають за скороченим терміном навчання подають диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього (оригінали та 2 копії).
  довідка про щеплення форма Ф-63

Контакти

Лого ЦЗН
Центр заочного навчання

Адреса: м. Маріуполь, вул. Грецька, 29а

Телефони для довідок:

 • Деканат: (0629) 44-63-73
 • Економічні та гуманітарні спеціальності Панфілова Галина Іванівна (098) 758-51-21
 • Технічні спеціальності Гай Ольга Володимирівна (097) 526-28-98
 • Директор ЦЗН Щетинін Сергій Вікторович
 • (067) 688-34-18; (066) 317-25-23

Email:

Контакти співробітників факультетів та кафедр, що проводять навчання

(Відкрити мапу)


Центр заочного навчання є структурним підрозділом ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», що за заочною формою навчання готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями та освітньо-професійними програмами (ОПП):

Спеціальності

БАКАЛАВР

(на 1 курс) на основі ПЗСО – навчання 4 р. 10 міс.
Шифр спеціальності / Назва ОПП

 • 015 Професійна освіта (Будівництво)
 • 035 Філологія
 • 051 Економіка підприємства
 • 071 Облік і аудит
 • 072 Фінанси і кредит
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 122 Інформатика
 • 131 Зварювання
 • 131 Інженерна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 136 Металургія
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології
 • 192 Будівництво
 • 231 Соціальна робота
 • 275 Організація перевезень і управління на промисловому транспорті
 • 275 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 • 275 Організація міжнародних перевезень
 • 275 Логістика транспортних систем

МАГІСТР

(на 6 курс) на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра –
1 р. 4 міс.
Шифр спеціальності / Назва ОПП

 • 015 Професійна освіта (Будівництво)
 • 035 Переклад
 • 051 Економіка підприємства
 • 071 Облік і аудит
 • 072 Фінанси і кредит
 • 073 Менеджмент організацій і адміністрування
 • 075 Маркетинг
 • 076 Інтелектуальна власність
 • 122 Інформатика
 • 122 Консолідована інформація
 • 131 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
 • 131 Технології та устаткування зварювання
 • 131 Технології машинобудування
 • 132 Термічна обробка металів
 • 132 Металознавство
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Інструментальне виробництво
 • 133 Металургійне обладнання
 • 133 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • 136 Металургія чорних металів
 • 136 Обробка металів тиском
 • 141 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
 • 141 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • 141 Електротехнічні системи електроспоживання
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизоване управління технологічними процесами
 • 192 Промислове і цивільне будівництво
 • 231 Соціальна робота : Соціальна робота
 • 275 Організація перевезень і управління на промисловому транспорті
 • 275 Транспортні системи
 • 275 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 • 275 Організація міжнародних перевезень
 • 275 Логістика транспортних систем

Реквізити для плати за навчання

 • ДВНЗ “Приазовський державний технічний унверситет”
 • Р/Р: UA 2482 0172 0313 2010 0220 1005 734
 • ДКСУ м. Київ
 • МФО 820172 код ЄДРПОУ 02070812
 • Призначення платежу: за навчання ПІБ по дог ___ гр. ___