Меню

Поділитись

1. Завдання бізнесу-інкубатора

 • Практичне навчання студентів ПДТУ основам підприємництва, менеджменту і маркетингу в малому бізнесі;
 • Надання консультативної допомоги студентам старших курсів ПДТУ в організації і діяльності приватних малих фірм;
 • Надання консультативної допомоги малим фірмам початківцям всіх форм власності з економіко-правових і технологічних питань в рамках постанови КМУ №38 від 20 січня 1997 р. (із змінами і доповненнями);
 • Консультації для різних категорій населення (молоді, що вчиться, зверху державного контингенту поза графіком учбово-виховного процесу; аспірантів, докторантів; підприємств і організацій різних форм власності, приватних осіб з питаннь економіки, технологій, права, організації виробництва тощо);
 • Організація інвестиційної системи, що забезпечує створення і виживання фірм малого бізнесу;
 • Трансфер передових технологій у виробництво малих і середніх підприємств.

2. Концепція роботи

 • БІ працює перш за все із студентами і випускниками ПДТУ;
 • БІ працює лише із знов створеними і фірмами початківцями, що реалізовують готові проекти;
 • Відбір фірм і проектів в реалізацію здійснюється на основі конкурсної експертизи.

3. Основні напрями діяльності

3.1. Проведення маркетингових досліджень:

 • дослідження ринку збуту,
 • дослідження потенційних споживачів,
 • дослідження конкурентів,
 • дослідження посередників,
 • дослідження товарів і цін на них,
 • дослідження руху товару і продажів,
 • дослідження системи стимулювання збуту і реклами,
 • дослідження внутрішнього середовища підприємства.

3.2. Розробка бізнес-планів фінансово-господарської діяльності підприємства:

 • опис галузі в якій реалізується проект,
 • опис проекту,
 • аналіз ринкової ситуації,
 • складання календарного плану реалізації продукції,
 • складання плану витрат,
 • складання плану фінансування проекту,
 • аналіз продуктивності проекту і терміну його окупності,
 • додаткова інформація на вимогу інвесторів.

Складання бізнес-планів та аналіз інвестиційних проектів

3.3. Складання типових договорів (у тому числі на іноземних мовах):

 • купівлі-продажу,
 • оренди,
 • найму,
 • лізингу тощо.

3.4. Обґрунтування інвестицій і пошук інвесторів.

3.5. Аналіз фінансової діяльності підприємства:

 • аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства,
 • аналіз структури джерел засобів і їх використання,
 • аналіз оборотності оборотних коштів,
 • аналіз ефективності використання майна,
 • аналіз беззбиткової підприємства.

Місце розташування: БІ займає одну кімнату площею 20 кв.м. в аудиторії 5.233 ПДТУ

Кадри: БІ складається з ініціативної групи студентів і залучає допоміжний персонал, експертів і консультантів на договірній основі.

Фінансування: Діяльність БІ заснована на самофінансуванні.

Статус: БІ є структурним підрозділом ПДТУ.