Меню

Поділитись

Який є наш університет

ПДТУ – найстаріший і найбільший виш Південного Сходу України з 90-річною історією і стійкими традиціями, з міжнародним і національним авторитетом, сучасний і розвинений.

Сторінки історії

У 2015 році університет відсвяткував ювілей – 85 років із дня заснування ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створений на базі Маріупольського металургійного інституту, який був відкритий у листопаді 1930 року. Інститут став університетом відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1993 року № 956 «Про створення Приазовського державного технічного університету».

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» атестовано за найвищим – IV рівнем акредитації в повному обсязі за всіма напрямами діяльності. Підтверджено право ДВНЗ «ПДТУ» вести підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 42 спеціальностей.
До послуг студентів ДВНЗ «ПДТУ» надано 16 навчальних будівель, 2 гуртожитки, кафе, буфети, студентська їдальня, медпункт, санаторій-профілакторій, автошкола, спортивний корпус, стадіон зі штучним покриттям, спортивно-оздоровчий табір “Олімп” на березі Азовського моря, культурно-просвітницький центр, музичний театр-студія, студентський клуб “Меотіда”, театр моди “Магія”.

Університет розташований в індустріально розвиненому регіоні. У Маріуполі працюють найбільші українські компанії: металургійні, транспортні, машинобудівні та ін. Вимоги компаній до якості підготовки випускників вищих навчальних закладів підвищуються, особливо в галузі технічних дисциплін. У 2008-му році університет створив з металургійними комбінатами Навчальні комплекси «Школа-внз-підприємство», які передбачають спеціальну поглиблену, практично-орієнтовану підготовку фахівців із замовлень підприємств-працедавців. Особливий попит в регіоні мають випускники ДВНЗ «ПДТУ» – фахівці в області IT-технологій, металургії, машинобудування, економіки, енергетики і транспорту.

5 корпус ПДТУ
5 корпус ПДТУ

Університет розвиває свою комп’ютерну і лабораторну базу, удосконалює навчальні програми для підвищення якості підготовки технічних фахівців. У 2009 (2010, 2011) році ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов аудит наглядовим суспільством «ТЮФ НОРД» (Німеччина) і отримав міжнародні сертифікати, що підтверджують відповідність системи менеджменту університету вимогам стандартів ISO 9001 (менеджмент якості) і ISO 14001 (менеджмент навколишнього середовища). ДВНЗ «ПДТУ» – єдиний ВНЗ в Україні, який має сертифікати відповідності відразу двом міжнародним стандартам.

Університет розробляє і відкриває нові спеціальності підготовки магістрів, зокрема, в області IT-технологій, будівництві, а також в галузі екології, якості, стандартизації і сертифікації. Університет прагне готувати фахівців на міжнародному рівні відповідно до вимог Болонської декларації. З цією метою широко практикується обмін студентами і викладачами із зарубіжними внз-партнерами. За останні 10 років університет отримав 5 грантів з міжнародних проектів TEMPUS, 2 гранти за проектом академічних обмінів DAAD.

ДВНЗ «ПДТУ» одним із перших в Україні створив при університеті Центр працевлаштування випускників, а також Бізнес-інкубатор, Школа малого бізнесу, які сприяють набуттю практичних навиків, працевлаштуванню студентів під година навчання і після закінчення університету.
Працевлаштування випускників ПДТУ здійснюється на підставі 46 угод, підписаних із підприємствами та установами регіону. Загальна кількість випускників, що працевлаштовані на рік складає від 70 до 95%.

Високій якості підготовки фахівців сприяє розвиток наукової роботи в ДВНЗ «ПДТУ». Наукові дослідження проводяться в рамках науково-дослідного комплексу, до якого належать проблемна, галузева і 10 міжкафедральних науково-дослідних лабораторій, а також науково-дослідні групи на кафедрах. Функціонують центр науково-технічної творчості молоді, відділи нових матеріалів і технологій, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності. Річний обсяг науково-дослідних робіт складає понад 3 млн. грн. В університеті діють три спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (146 захистів за останні п’ять років).

В університеті діє сучасний Центр комп’ютерних технологій, 46 комп’ютерних класів, 955 комп’ютерів, які об’єднані в загальноуніверситетську мережу і мають доступ до Інтернету.

Перший корпус ПДТУ
Перший корпус ПДТУ

Видавничий центр університету, оснащений сучасним поліграфічним обладнанням, забезпечує видання затверджених ВАК збірників наукових праць: «Вісник ПДТУ», «Захист металургійних машин від поломок», «Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», а також методичної літератури, навчальних посібників, монографій.

Університет має одну з найбільших у регіоні бібліотек, загальний фонд якої налічує понад 500 000 екземплярів, п’ять читальних залів на 300 місць, створено електронний варіант бібліотечних ресурсів. Всього електронна бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» налічує 12123 повнотекстових електронних документів, 8506 методичних розробок викладачів внз та 1556 назв електронних текстів статей у Інституціональному репозиторії у відкритому доступі.

Успішно розвиваються міжнародні зв’язки ДВНЗ «ПДТУ». За останні роки проведена підготовка фахівців для зарубіжних країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки, Близького Сходу. Іноземні громадяни проходять навчання на факультеті Інженерної та мовної підготовки, підготовчому відділенні і факультетах ДВНЗ «ПДТУ». Встановлено зв’язки з 70 зарубіжними вищими навчальними закладами 24 країн світу.