Для перегляду детальної інформації натисніть на назву програми

СГф (ua) - Соціально-гуманитарний факультет

Соціально – гуманітарний факультет

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Назва дисципліниСеместрКількість кредитівФорма контролю
1Основи наукових досліджень63залік
2Правознавство33залік
3Соціологія та політологія53залік
4Фізичне виховання3-49залік
5Вступ до слов’янської філології13залік
6Орфографічний та орфоепічний практикум1-28залік
7Історія російської літературної мови73іспит
8Історія української літературної мови83іспит
9Основи охорони праці73залік
10Переклад науково-технічних текстів7-84залік
11Переклад публіцистичних текстів74залік
12Порівняльна граматика російської та української мов64залік
13Практичний курс аспектного перекладу84іспит
14Конфліктологія33залік
15Соціальна психологія23залік
16Логіка53залік
17Економічна теорія1-28залік

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Назва дисципліниСеместрКількість кредитівФорма контролю
1Основи наукових досліджень63залік
2Правознавство33залік
3Психологія23залік
4Соціологія та політологія53залік
5Фізичне виховання3-49екзамен
6Порівняльна лексикологія іноземної та української мов53залік
7Стилістика основної іноземної мови63екзамен
8Історія англійської мови23залік
9Лінгвокраїнознавство англомовних країн73екзамен
10Основи охорони праці73залік
11Практика англо-українського перекладу7-810залік
12Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі63залік
13Конфліктологія33залік
14Соціальна психологія23залік
15Орфографічний та орфоепічний практикум 53екзамен
16Економічна теорія63екзамен
17Історія основної іноземної мови23залік
18Історія української літературної мови73екзамен

231 Соціальна робота

Назва дисципліниСеместрКількість кредитівФорма контролюСкачати
1Вікова психологія3-47залік, екзамен
2Галузеві соціології3-48залік
3Девіантна поведінка та соціальний контроль74залік
4Деонтологія33екзамен
5Етносоціологія54залік
6Загальна та галузева педагогіка1.28залік, екзамен
7Історія та теорія соціології1.28екзамен
8Конфліктологія53екзамен
9Недержавний сектор в соціальній сфері82екзамен
10Основи демократії та права людини82екзамен
11Основи дефектології54залік
12Правове регулювання соціальних конфліктів74залік
13Професійна педагогіка53екзамен
14Психологія особистості3-47залік, екзамен
15Психологія праці54залік
16Риторика74залік
17Самоорганізація особистості64екзамен
18Соціальна геронтологія82залік
19Соціальна політика в Україні33екзамен
20Соціальна профілактика74залік
21Соціальне інспектування 63залік
22Соціальне партнерство54залік
23Соціальне управління 63залік
24 Соціологія організацій 3-48залік

242 Туризм

Назва дисципліниСеместрКількість кредитівФорма контролюСкачати
1Друга іноземна мова для галузі туризму86 - 7 Екзамен, залік
2Іноземна мова для галузі туризму36Залік
3Психологія (Психологія ділового спілкування для сфери обслуговування)64Екзамен
4Психологія (Вікова психологія для сфери туризму)55Екзамен
5Етика та естетика31Залік
6Комплексні системи автоматизації та бронювання33Залік
7Основи наукових досліджень для галузі туризму54Екзамен
8Туристичні ресурси Донецького регіону України52Екзамен
9PR (піар) в сфері туризму55Залік
10Волонтуризм та туристична конфліктологія в сфері туризму63Залік
11Історія туристичних мандрівок41Екзамен
12Основи банківської справи для сфери туризму4.58Екзамен
13Ринок туристичних послуг53Екзамен
14Міжнародний, курортний і лікувальний туризм57Залік
15Паломницький туризм52Залік
16Страхові послуги в туризмі3.58Залік
17Туристична логістика37Залік
18Управління якістю туристичної діяльності38Залік
19Друга іноземна мова для сфери обслуговування86 - 7 Екзамен, залік
20Іноземна мова в сфері обслуговування36Залік
21Психологія спілкування та споживача туристичних послуг64Екзамен
22Психологія розвитку для сфери туризму55Екзамен
23Світова культура та мистецтво31Екзамен
24Інформаційні технології в туризмі33Залік
25Основи наукових досліджень54Екзамен
26Туристичні ресурси України52Екзамен
27Розрахункове обслуговування туристичних підприємств4.58Екзамен
28Діяльність туристичного підприємства та організація туристичного бізнесу53Екзамен
29Історія туризму41Екзамен
30Міжкультурні комунікації та спортивний туризм63Залік
31Промисловий туризм та міжнародне, дипломатичне обслуговування57Залік
32Рекламна діяльність в туризмі55Залік
33Спеціалізований туризм (дитячий, молодіжний та релігійний туризм)52Залік
34Гарантії та тарифікація турпродукту в туризмі3.58Залік
35Управління кадрами та менеджмент конфліктів у туризмі38Залік
36Управління ризиками в туризмі37Залік


Лого Факультету інформаційних технологій

Факультет інформаційних технологій

Назва дисципліниСеместрКількість кредитівФорма контролю
1Правознавство23залік
2Основи самоосвіти та психологія34залік
3Соціологія та політологія33залік
4Іноземна мова (поглиблена)5-610залік, екзамен
5Педагогіка53екзамен
6Основи економічних теорій63залік
7Системи комп'ютерної алгебри43екзамен
8Теорія функцій комплексної змінної54залік
9Фізика2-37залік, екзамен
10Веб-дизайн та сучасні веб-технології4-5
8диф.залік, екзамен
11Електроніка і мікроелектроніка3-47.5залік,екзамен
12Інтегральні рівняння63залік
13Інтелектуальний аналіз даних74диф.залік
14Інформаційні системи управління підприємством63.5диф.залік
15Комп’ютерний дизайн23залік
16Комп’ютерні мережі43.5залік
17Крос-платформне програмування на Java53.5екзамен
18Математичне моделювання природничих процесів83залік
19Методи комп'ютерної імітації55залік
20Методи обчислень в математичній фізиці74залік
21Методи підготовки та комп'ютерної обробки даних75диф.залік
22Методи обчислень в математичній фізиці74залік
23Методи підготовки та комп'ютерної обробки даних75диф.залік
24Методика викладання математики та інформатики83залік
25Моделювання та аналіз динамічних процесів84.5диф.залік
26Об’єктно-орієнтоване програмування34екзамен
27Обробка зображень та мультимедіа23.5екзамен
28Операційні системи та системне програмування73.5екзамен
29Основи Веб-технологій54залік
30Пакети прикладних програм комп'ютерної алгебри23.5залік
31Платформи корпоративних інформаційних систем84залік
32Програмування в UNIX-подібних системах44екзамен
33Програмування комп'ютерної графіки82.5залік
34Програмування та підтримка WEB- застосувань6-77.5залік, екзамен
35Програмування та підтримка Веб-застосувань83залік
36Розробка веб-додатків ASP.NET73.5екзамен
37Статистичні методи обробки інформації53.5залік
38Стохастичне моделювання та імітація72.5залік
39Сучасні скриптові мови програмування74.5екзамен
40Теорія автоматів та оптимальне управління у комп’ютерних системах54.5екзамен
41Теорія програмування63.5екзамен
42Теорія та практика мов програмування4-59екзамен, диф.залік
43Тестування та верифікація програмного забезпечення83.5екзамен
44Технології програмування5-66.5залік, екзамен
45Технології розробки крос-платформних додатків63.5екзамен
46Технології розробки мобільних систем73.5залік
47Технології та методи оцінки програмних продуктів74залік
48Тривимірне моделювання та анімація74.5екзамен

Переклади:
Опубликовано:
27.01.2020
Оновлено:
03.02.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України