Меню

Поділитись

Для перегляду детальної інформації натисніть на назву програми

035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

Назва дисципліниСеместрКількість кредитівФорма контролю
1Прагматичні аспекти перекладу23залік
2Психолінгвістичні аспекти перекладу23іспит
3Методика викладання перекладу у вищій школі13іспит
4Історія перекладу13залік
5Лінгвокраїнознавство23залік
6Порівняльна стилістика російської та української мов23іспит
7Основи машинного перекладу13іспит
8Синхронний переклад24іспит
9Інтелектуальна власність13іспит
10Філософські проблеми наукового знання13залік
11Машинний переклад та його специфіка24іспит

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Назва дисципліниСеместрКількість кредитівФорма контролю
1Прагматичні аспекти перекладу23залік
2Психолінгвістичні аспекти перекладу23екзамен
3Методика викладання перекладу у вищій школі13екзамен
4Історія перекладу13залік
5Основи машинного перекладу13екзамен
6Проблеми художнього перекладу13залік
7Послідовний переклад13залік
8Світова культура і мистецтво23екзамен
9Інтелектуальна власність13екзамен
10Філософські проблеми наукового знання13залік
11Теоретичні основи синхронного перекладу13екзамен
12Машинний переклад та його специфіка13залік

231 Соціальна робота

Назва дисципліниСеместрКількість кредитівФорма контролюСкачати
1Вітчизняний та міжнародний досвід соціальної роботи1.27екзамен, залік
2Європейська соціологія14екзамен
3Менеджмент соціальної роботи 14залік
4Підприємницька та благодійна діяльність в соціальній сфері14екзамен
5Прогнозування та проектування в соціальній сфері24залік
6Соціально-психологічна допомога в кризових ситуаціях1.28екзамен, залік
7Теоретичні та практичні проблеми психології в соціальній сфері1.27залік, екзамен
8Техніка проведення соціально-психологічного тренінгу 14залік
9Технології соціальної допомоги в зарубіжних країнах 1, 2 7залік, екзамен