Меню

Поділитись

У стипендіальній програмі компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (далі – Компанія) беруть участь студенти 1-го, 1-го скороченого терміну навчання (які вступили після коледжів) та 2-го курсів віком до 30 років включно, які навчаються за денною бюджетною або контрактною формами навчання профільних для Компанії спеціальностей, а саме:

Спеціальности

Навчально-науковий інститут сучасних технологій

 • спеціальність 136 «Металургія», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Металургія».
 • спеціальність 132 «Матеріалознавство», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Матеріалознавство», «Інженерне матеріалознавство».
 • спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
 • спеціальність 144 «Теплоенергетика», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Теплоенергетика».
 • спеціальність 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Технологія захисту навколишнього середовища».

Факультет машинобудування та зварювання:

 • спеціальність 131 «Прикладна механіка», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Прикладна механіка», «Інженерна механіка», «Зварювання».
 • спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Галузеве машинобудування», «Металорізальні верстати та системи», «Металургійне обладнання».

Факультет транспортних технологій:

 • спеціальність 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Транспортні технології на залізничному транспорті», «Організація перевезень та управління на промисловому транспорті».

Факультет інформаційних технологій:

 • спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», освітній рівень «бакалавр» – ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Рейтинги успішності факультетів

Рейтинги успішності факультетів формуються для студентів 1-го, 1-го курсу скороченого терміну навчання на осінній семестр за конкурсним балом при вступі до університету та на весняний семестр за результатами перших звідних атестаційних відомостей успішності попереднього семестру; для студентів 2-го курсу на осінній та весняний семестр за результатами перших звідних атестаційних відомостей успішності попереднього семестру.

При відборі кращих студентів Компанією враховується сумарне значення балів, які заробили студенти, за наступними критеріями:

Для студентів 1-го курсу:

 • в осінньому семестрі конкурсний бал при вступі до університету не менше 165; у весняному – бал успішності не менше 90, за результатами перших звідних атестаційних відомостей успішності попереднього семестру (є обов’язковим критерієм);
 • участь в олімпіадах, організованих Компанією для учнів 11 класів;
 • бажання працювати на підприємствах Компанії (є обов’язковим критерієм).

Для студентів 1-го курсу скороченого терміну навчання (які вступили після коледжів):

 • в осінньому семестрі мінімальний прохідний бал успішності при вступі до університету розраховується щорічно в залежності від максимально можливого та повинен бути еквівалентний 90 балам за 100-бальною шкалою; у весняному – бал успішності не менше 90, за результатами перших звідних атестаційних відомостей успішності попереднього семестру (є обов’язковим критерієм);
 • бажання працювати на підприємствах Компанії (є обов’язковим критерієм).

Для студентів 2-го курсу:

 • в осінньому та весняному семестрах бал успішності не менше 90, за результатами перших звідних атестаційних відомостей успішності попереднього семестру (є обов’язковим критерієм);
 • участь в проектах Компанії;
 • участь в тренінгах Компанії;
 • бажання працювати на підприємствах Компанії (є обов’язковим критерієм).

При невиконанні обов’язкових критеріїв Компанія не призначає студентам стипендію (винагороду).

Підстави для припинення виплати стипендії (винагороди):

 • заява студента;
 • у разі відрахування з університету;
 • у разі академічної відпустки;
 • за результатами рейтингування за підсумками семестру.

Розмір і квоти стипендій (винагород) Компанії:

 • 1-й курс (квота – до 50 кращих студентів профільних спеціальностей; розмір стипендії – 1000 грн.; період виплат: осінній семестр з вересня по січень місяць, весняний – з лютого по червень місяць);
 • 1-й курс скорочений термін навчання та 2 курс (квота – до 10 кращих студентів профільних спеціальностей, розмір стипендії – 1300 грн., період виплат: осінній семестр для 1-курсу скороченого терміну навчанняз вересня по січень місяць, для 2-го курсу з липня по січень місяць, а весняний для двох курсів – з лютого по червень місяць).

Стипендія (винагорода) призначається протоколом засідання комісії з призначення стипендій (винагород) кращим студентам за підтримки Компанії, відповідно до рейтингу з урахуванням квоти.

Розподіл квоти стипендій (винагород) за профільними факультетами здійснюється за рішенням підприємств Компанії в місті присутності й може переглядатися Комісією з призначення стипендій (винагород). Квота і розмір стипендії (винагороди) можуть змінюватися з року в рік.

Виплата стипендій (винагород) здійснюється за підтримки фонду розвитку міста один раз на місяць безготівковим способом на банківську картку стипендіата.

Списки студентів-стипендіатів ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

Запрошуємо всіх приєднатися! Поділися інформацією з однокурсниками!

Актуальна інформація про стипендіальну і інші програми Метінвесту для студентів публікується в Telegram-каналі https://t.me/mihstudents.

Списки студентів-стипендіатів ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» 2-го курсу осіннього семестру 2021-2022 навчального року

Факультет машинобудування та зварювання

Список студентів-стипендіатів факультету машинобудування та зварювання

ПІБ студентаКурсШифр групиРейтинг навчання у ПДТУ (середній бал успішності)Розмір стипендії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», грн.
Крехов Богдан Олександрович2ТіУВ-2092.61300

Факультету транспортних технологій

Список студентів-стипендіатів факультету транспортних технологій

ПІБ студентаКурсШифр групиРейтинг навчання у ПДТУ (середній бал успішності)Розмір стипендії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», грн.
Шоуба Максим Юрійович2ТТ-20-1901300

З усіма питаннями стосовно стипендіальної програми компанії МЕТІНВЕСТ звертайтесь до відділу «Центр кар’єри» ПДТУ – 5 корпус, ауд. 233; 11 корпус, ауд. 5а.

M.Student Champ

З 10.01.2022 року стартував новий сезон студентського кейс-чемпіонату M.Student Champ.

Запрошуємо взяти участь у новому сезоні чемпіонату, будемо раді спільній роботі над кейсами та відкриття нових «зірочок»!

Хто може взяти участь:

 • студенти 3-6 курсів університету
 • Учнів 4-х курсів технікумів/коледжів
 • викладачі в ролі випускників
 • |випускники до 1-го року після випуску

Профільні напрямки для вибору кейсу:

 • Безперервне вдосконалення
 • Виробництво
 • Технологія та якість
 • Інжиніринг
 • Охорона праці та екологія
 • Автоматизація
 • ІT
 • Транспорт та логістика
 • Промислове будівництво
 • Фінанси, економка
 • Управління персоналом
 • Технічний переклад

Реєстрація до 15 лютого за посиланням: M.Student Champ (mstudentchamp.com).

Онлайн відкриття чемпіонату планується 15.02.2022 року.