У 2009-2011 роках ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов міжнародну сертифікацію системи менеджменту якості:

1) TUV NORD CERT GmbH:

 • 2009 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері надання послуг в галузі освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 44100091124, був дійсний до 24-06-2012);

2) TUV SUD Management Service GmbH:

 • 2010 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 1210038392 ТМS, був дійсний до травня 2013);

3) DEKRA Certification Sp.z o.o:

 • 2011 г. сертифікація системи менеджменту якості в сфері послуг вищої освіти, наукової та культурно-просвітницької діяльності відповідно до стандарту ISO 9001: 2008 (сертифікат № 321011081, був дійсний до 10-10-2014).

Освітній процес в ПДТУ

Освітній процес в ПДТУ базується на принципах Болонського процесу, Європейської кредитно-трансферної системи, з застосуванням ключових документів ЄКТС, та з використанням модульних технологій.

Болонська декларація підписана у 1999 році міністрами освіти 29 європейських держав. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є учасниками Болонського процесу. У 2005 міністр освіти Станіслав Ніколаєнко в Бергені підписав Болонську декларацію від імені України.

Мова(мови) освітнього процесу в ПДТУ – українська.

Основні цілі ПДТУ у рамках Болонського процесу:

 • підвищення якості освіти;
 • побудова європейської зони вищої освіти для розвитку мобільності громадян у працевлаштуванні;
 • забезпечення сумісності та порівнянності національних систем вищої освіти.

Параметри освітнього процесу ПДТУ:

 • Трирівнева система вищої освіти.
 • Академічні кредити ECTS.
 • Академічна мобільність учасників освітнього процесу.
 • Європейське додаток до диплому.
 • Контроль якості вищої освіти.
 • Створення єдиного європейського дослідницького простору.
 • Єдині європейські оцінки.
 • Соціальна підтримка малозабезпечених студентів.
 • Навчання впродовж життя.
 • Гармонізація змісту освіти за напрямами підготовки.
 • Нелінійні траєкторії навчання студентів, курси за вибором.
 • Модульна система.
 • Дистанційне навчання.
 • Академічні рейтинги студентів і викладачів.

Болонська трирівнева система вищої освіти:

Навчання в ПДТУ відбувається за трьома рівнями вищої освіти:

1 – бакалаврат.
2 – магістратура.
3 – докторантура.

Дотримання якості освіти

Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”Рік


Місце у загальному рейтингу 


ТОП 200 Україна


Вебометрикс/
Бал ЗНО на контракт


Scopus


Підсумковий
бал
2019 р.104 (из 240)7965/20161341
2018 р.85 (из 237)76102/17159306
2017 р.77 (из 288)8610570261
2016 р.70 (из 269)867277235
2015 р.55-56 (из 286)975269218
2014 р.53-56 (из 292)1025364219
2013 р.1075662

Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”

Відділ забезпечення якості освіти

Результати моніторингового дослідження про якість навчання

Підсумки письмового анонімного опитування студентів про якість навчання в ДНВЗ “ПДТУ”, травень 2019 року.

Дуальна освіта

Це такий вид навчання, при якому теоретична частина підготовки проходить на базі ПДТУ, а практична – на робочому місці.

Переклади:
Опубликовано:
26.11.2019
Оновлено:
28.09.2020
ЕРАЗМУС+ Працюємо на майбутнє! Новий формат співпраці бізнесу і освіти Науково-дослідний інститут Прикладних інформаційних технологій Маріупольська міська рада Міністерство освіти і науки України