Меню

Поділитись

(науковий керівник – Троцан А.І., д-р техн. наук, проф.)

Розроблено основні положення сучасної теорії металургійних шлаків, які полягають у тому, що металургійні шлаки в рідкому стані є асоціантами певного складу, існуючими у заданому температурному інтервалі; структурно-хімічний стан металургійних шлаків можна визначити на полігональних діаграмах станів у всьому інтервалі концентрацій твердих і рідких вихідних компонентів. Отримані результати дозволяють оптимізувати технологічні параметри ковшової обробки залізовуглецевих розплавів присадними матеріалами з вторинної сировини і підвищити екологічну безпеку на підприємствах чорної і кольорової металургії. Створено нові рецептури шлакоутворюючих і рафінувальних матеріалів із вторинної сировини для шлаковой обробки металургійних розплавів, які реалізуються при ви-робництві синтетичних шихтових і рафінувальних матеріалів для підприємств України. Наукові результати роботи розширюють технологічні можливості переробки промислових відходів чорної і кольорової металургії та їх використання при виробництві чавуну і сталі та покращенні екології на металургійних заводах. Розроблено технічні умови на періклаз-порошок, синтетичні сплави і компакт-матеріали, а також нові сплави, брикети, порошкові дроти, які охороняються патентами України і застосовуються в сталеплавильному виробництві.

Опубликовано