Меню

Поділитись

Рейтинг складено Видавничою службою "УРАН" на замовлення Освіта.ua (дані актуальні станом на 6 квітня 2018 року)

Опубліковано черговий рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на квітень 2018 року.

ДВНЗ «ПДТУ»  посідає у ньому 59 місці серед 161 вишів України. Це на одинадцять позицій вище показників аналогічного рейтингу  2017 року.

Нагадаємо, що цей рейтинг є загальновизнаним міжнародним показником успішності наукової роботи й формується на підставі кількості цитувань і публікацій у SCOPUS та індексу Гірша. Так, за даними наукометричної бази SCOPUS, ДВНЗ «ПДТУ» має 463 публікацій, 593 цитувань, а індекс Гірша становить 12.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій та є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками.

Заклад вищої освітиКількість публікацій 2018Кількість цитувань 2018Індекс Гірша
2018
Індекс Гірша
2017
Різниця (2018-2017)
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка158898304784795
2Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна90864919165605
3 (+1)Львівський національний університет імені Івана Франка62033240055505
4 (-1)Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича30261283054513
5Одеський національний університет імені І. І. Мечникова32961749053503
6НТУУ “Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”68701944149436
7Донецький національний медичний університет1075702343403
8Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара34041203540373
9 (+1)Національний університет “Львівська політехніка”53521313438335
10 (-1)Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”32351113938362
11 (+1)Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького823474736324
12 (+4)Ужгородський національний університет2070920835 6
13 (-2)Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника553523234322
14 (-1)Сумський державний університет1934979333312
15 (+9)Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького407388032239
16 (-2)Український державний хіміко-технологічний університет862512931301
17Донецький національний університет ім. Василя Стуса1807498331274
18 (+4)Національний університет “Києво-Могилянська академія”407390030237
19 (-4)Національний медичний університет імені О.О.Богомольця546325630300
20 (-2)Харківський національний університет радіоелектроніки2609465627261
21 (-1)Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”1049392827234
22 (-3)Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки684433426233
23 (-2)Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України399353026233
24 (-1)Донецький національний технічний університет1239254024231
25 (+1)Харківський національний медичний університет446174724195
26 (-1)Національний університет біоресурсів і природокористування України621206623194
27 (new)Запорізька медична академія післядипломної освіти85518702020
28 (-1)Національний авіаційний університет1611285819172
29 (+45)Одеська національна академія харчових технологій775206219811
30Національний університет харчових технологій492160818153
31 (+21)Національний фармацевтичний університет844178617107
32 (-1)Хмельницький національний університет331123217152
33 (-5)Донбаська державна машинобудівна академія353191116151
34 (-5)Одеський національний політехнічний університет788156616151
35Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького18496916142
36 (-4)Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля603151315141
37 (-4)Національний лісотехнічний університет України164136515141
38 (+9)Буковинський державний медичний університет58393515114
39 (-5)Одеський національний медичний університет39488315141
40 (+2)Чернігівський національний технологічний університет26077715123
41 (-3)Національна металургійна академія України878106914122
42 (-6)Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського11489014131
43 (+12)Івано-Франківський національний медичний університет17875614104
44 (+14)Київська школа економіки6861514104
45 (+12)Луганський державний медичний університет9556414104
46 (-1)Криворізький національний університет30452314122
47 (-10)Київський національний університет технологій та дизайну322196013121
48 (+6)Вінницький національний технічний університет580102913103
49 (-10)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя28290213 1
50 (-4)Запорізький державний медичний університет39478713112
51 (-8)Придніпровська державна академія будівництва та архітектури21870713121
52 (-4)Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського25864813112
53 (-3)Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова24958913112
54 (-10)Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка13547113121
55 (+28)Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова4819191266
56 (-3)Київський національний університет будівництва і архітектури41780612102
57 (+3)Тернопільський національний економічний університет4987851293
58 (-17)Національний транспортний університет25577512120
59 (+11)Приазовський державний технічний університет4635931284
60 (new)Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка1775551212
61 (-2)Житомирський державний технологічний університет19943012102
62 (+3)Сумський національний аграрний університет1224201293
63 (+4)Харківська медична академія післядипломної освіти3359171183
64 (-13)Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика12888711101
65 (+4)Запорізький національний університет3406981183
66 (-17)Одеський державний екологічний університет19354711110
67 (-3)Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка1184371192
68 (-7)Запорізька державна інженерна академія2854151192
69 (+6)Донбаська національна академія будівництва і архітектури1503831183
70 (new)Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди292401111
71 (-31)Запорізький національний технічний університет6128061012-2
72 (+6)Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського5254931073
73 (+3)Харківський національний автомобільно-дорожній університет2334631082
74 (+7)Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба2414111073
75 (-12)Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова2264051091
76 (-14)Одеська державна академія будівництва та архітектури1313701091
77 (-21)Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини8724510100
78 (+26)Львівський державний університет фізичної культури1002431046
79 (-11)Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна243528981
80 (-3)Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка273440972
81 (-2)Національний університет водного господарства та природокористування285398972
82 (+4)Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу438348963
83 (-11)Луцький національний технічний університет314342981
84 (-11)Херсонський державний університет175342981
85 (+11)Чорноморський національний університет імені Петра Могили135334954
86 (-15)Українська академія друкарства90306981
87 (new)Криворізький державний педагогічний університет5826799
88 (-8)Житомирський державний університет імені Івана Франка168246972
89 (-23)Донецький державний університет управління56224990
90 (-5)Українська медична стоматологічна академія322341862
91 (new)Одеський національний економічний університет5528288
92 (new)Бердянський державний педагогічний університет9224688
93 (-5)Львівський державний університет безпеки життєдіяльності85227862
94 (-5)Українська інженерно-педагогічна академія176204862
95 (-13)Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова204203871
96 (+3)Національний університет фізичного виховання і спорту України48182853
97 (new)Харківська державна академія фізичної культури3417288
98 (-6)Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця223232761
99 (-1)Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова184221752
100 (+11)Дніпровський державний аграрно-економічний університет107184734
101 (-10)Київський національний торговельно-економічний університет224175761
102 (-5)Одеський національний морський університет119175752
103 (new)Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка601337 
104 (-20)Національний гірничий університет624395660
105 (new)Львівський національний аграрний університет7424866
106 (-19)Український державний університет залізничного транспорту175220660
107 (-13)Міжнародний Соломонів університет50202651
108 (-18)Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана210143660
109 (-3)Харківський державний університет харчування та торгівлі102138642
110 (+3)Білоцерківський національний аграрний університет43112633
111 (-9)Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”4993642
112 (-19)Міжрегіональна академія управління персоналом6190660
113 (-12)Міжнародний гуманітарний університет49122541
114 (-11)Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка2997541
115 (new)Донбаський державний педагогічний університет749355
116 (-6)Полтавський університет економіки і торгівлі8285532
117 (-17)Черкаський державний технологічний університет8877550
118 (+6)Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка6976523
119 (-12)Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка52118431
120 (-15)Центральноукраїнський національний технічний університет6675440
121 (new)Вінницький національний аграрний університет457544
122 (new)Національний університет цивільного захисту України635944
123 (new)Житомирський національний агроекологічний університет505644
124 (+10)Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва1549413
125 (new)Миколаївський національний аграрний університет554844
126 (-11)Університет банківської справи6545422
127 (new)Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького393244
128 (-33)Київський Медичний Університет УАНМ8213235-2
129 (-21)Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського1589330
130 (-21)Дніпровський державний технічний університет13976330
131 (-17)Полтавська державна аграрна академія5874321
132 (+1)Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля5544312
133 (-12)Київський Університет імені Бориса Грінченка4538321
134 (-22)Київський славістичний університет736330
135 (-10)Харківський національний університет будівництва та архітектури7635321
136 (-17)Уманський національний університет садівництва7632321
137 (new)Національний університет «Острозька академія» 262933
138 (-20)Національний університет “Одеська морська академія”1029321
139 (new)Рівненський державний гуманітарний університет352733
140 (-19)Маріупольский державний університет2227321
141 (-23)Мукачівський державний університет4624321
142 (new)Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського123022
143 (-27)Львівський торговельно-економічний університет528220
144 (new)Київський національний лінгвістичний університет162722
145 (-23)Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка6824220
146 (-19)Національна академія державного управління при Президентові України1124211
147 (-19)Одеська державна академія технічного регулювання та якості1918211
148 (-16)Таврійський державний агротехнологічний університет4016211
149 (-20)Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого3914211
150 (-26)Харківський національний університет внутрішніх справ2114220
151 (new)Київський міжнародний університет281322
152 (new)Харківська державна академія дизайну і мистецтв41322
153 (new)Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут261122
154 (new)Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя33922
155 (-26)Державний університет інформатики і штучного інтелекту58211
156 (new)Львівський інститут економіки і туризму7522
157 (-31)Національна академія Служби безпеки України976110
158 (-27)Університет економіки та права “Крок”176110
159 (new)Державний університет телекомунікацій5411
160 (-25)Національний університет “Одеська юридична академія”113110
161 (-25)Львівський університет бізнесу та права4211
162 (new)Академія праці, соціальних відносин і туризму2111
0 0 голосів
Рейтинг статті
Опубликовано
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x
()
x