Меню

Поділитись

(науковий керівник – Чейлях О.П., д-р техн. наук, проф.)

Мета роботи – розробка економічних зносостійких метастабільних сплавів, які не містять гостродефіцитних легуючих компонентів, а також створення способів зміцнення, заснованих на формуванні гетерофазних метастабільних станів для підвищення механічних і експлуатаційних властивостей зносостійких матеріалів, поверхневих шарів та деталей, що швидко зношуються. Вперше запропонована систематизація можливих варіантів термоциклічної обробки, що включає нові схеми обробок зі змінними температурними параметрами (патент України № 48647). Систематизовано можливі варіації гетеро-фазово-структурних метастабільних комбінацій і модифікацій для конструкційних і інструментальних сталей, зносостійких білих і сірих чавунів у поверхневих зміцнених шарах, що дозволяють цілеспрямовано використовувати переваги деформаційних фазових перетворень для самозміцнення у процесі експлуатації та підвищення їх властивостей. Розроблено конкурентоспроможні сталі, зносостійкі чавуни і наплавлювальні матеріали, які не містять гостродефіцитні легуючі компоненти (Ni, Mo, Nb, W), є значно де-шевшими на $200…2300/т та одночасно мають підвищений комплекс механічних і експлуатаційних властивостей. Запропоновано також нові технології термічної та термоциклічної обробок, які забезпечують створення метастабільних станів і зміцнюючий ефект у процесі експлуатації. Нові матеріали і технології мають інноваційну привабливість для впровадження у виробництво. Результати роботи можуть використовуватися на металургійних, машинобудівних і ремонтно-механічних підприємствах України й інших країн. Перспективними є ринки збуту, такі як Єгипет, Польща, Угорщина, Російська Федерація (металургійні підприємства).

Опубликовано