Меню

Поділитись

(науковий ке-рівник – Малінов Л.С., д-р техн. наук, проф.)

Мета роботи – підвищення механічних властивостей і зносостійкості низько- та еко-номнолегованих сталей до рівня, який дорівнює або перевищує аналоги, що містять нікель та інші дорогі елементи. У ХХІ столітті одним із найважливіших наукоємних напрямів в матеріалознавстві є створення в сплавах метастабільних структур, що здібні до самоорганізації в процесі навантаження. Це дозволяє створювати в матеріалах можливість адаптуватися до зовнішнього впливу та суттєво підвищувати властивості в процесі навантаження на 20 %, а зносостійкість у 1,5 рази. Для великої групи сталей, які широко застосовуються у промисловості (09Г2С, 10Г2ФБ, ЕН36, 20ГЛ, 20ГФЛ, 14Г2, 30ХГСА, 35ХМЛ, 35ХМФЛ, 60С2), розроблено енергозберігаючі технології термічної обробки (нормалізація, гартування, у тому числі ізотермічне та переривчасте), які передбачають нагрів у міжкритичний інтервал температур та одержання багатофазних структур, що містять в багатьох випадках метастабільний аустеніт, дозволяючий реалізовувати ефект самогартування при навантаженні. В результаті забезпечується рівень механічних властивостей та зносостійкості більш високий, ніж досягається у теперішній час традиційними термообробками. Показано перспективність здобуття регулярної неоднорідної структури диферен-ційованими обробками, що поєднують загальну і локальну дію на матеріал із використанням для останнього джерел концентрованої енергії. Це дозволяє в одному матеріалі отримувати різні за хімічним складом, структурою та властивостями ділянки, розташовані в заданій послідовності. Поєднання об’ємної і локальної обробок дає можливість набути в матеріалі високих механічних властивостей, а також різні фізичні характеристики (феромагнітність та парамагнітність, неоднакові коефіцієнти лінійного розширення), що відкриває нові можливості для здобуття ефективних матеріалів з регулярною неоднорідною структурою. Перевага нових технологій перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами полягає в тому, що вони забезпечують матеріалам можливість самопідвищення властивостей при експлуатації. Розроблені технології не потребують капітальних витрат при впроваджені у виробництво, і це дуже важливо. Вони можуть бути використані на ба-гатьох металургійних та машинобудівних підприємствах України зі значним економічним ефектом.

Опубликовано