Меню

Поділитись

(науковий керівник – Капланов В.І., д-р техн. наук, проф.)

Мета роботи – створення моделі процесу межового тертя для ефективного керування процесом прокатки тонких штаб з широким сортаментом по геометричним розмірам і маркам сталі на основі теорії тонколистової прокатки. У роботі теоретично пояснені явища, які відбуваються на розділяючій поверхні, і створено наукову класифікацію режимів тертя. Дана характеристика кожному елементарному виду тертя і приведені моделі граничного тертя на основі головного фактору – формування і вдосконалення шару поверхнево-активних компонентів, що створюють інте-гральну систему опору відносного ковзання частинок деформованого металу. Класифікація режимів тертя базується на найважливішій ролі поверхнево-активних речовин, динаміці дії їх на металеву поверхню, починаючи від фізичної адсорбції, потім протікаючого процесу хемосорбції, латентного періоду формування граничних шарів і, таким чином, створюючи радикально якісно новий молекулярно-фізичний шар. Дане наукове і більш точне визначення порівняно молодій міждисциплінарній науці трибоніці як комплексній науці, що об’єднує, систематизує і узагальнює основні закономірності тертя, зносу і змащування технічних систем, пов’язана з суміжними галузями фундаментальної науки. Вперше розроблено математичні моделі граничного тертя для умов листової про-катки на безперервних станах. Базові математичні моделі дозволяють досліджувати процес тертя в широкому діапазоні зміни швидкості прокатки та оптимізувати режим про-катки, заснований на цілком достовірній закономірності зміни коефіцієнта тертя залежно від швидкості прокатки. Фундаментальні розробки режимів тертя при тонколистовій прокатці в умовах високошвидкісної деформації можуть використовуватися для розвитку наукових уявлень про контактну взаємодію робочих валків з прокатуваною смугою, дозволяють вперше розроблену теорію високошвидкісної прокатки застосувати для розрахунку основних параметрів при отриманні супертонких штаб на багатоклетевих безперервних станах. Результати досліджень мають евристичну цінність і є важливими при розробці нових конструкцій прокатних станів, створенні спеціальних прокатних агрегатів-автоматів, що відрізняються високими техніко-економічними показниками листопрокатного виробництва, а також дозволяють здійснити науковий підхід до освоєння технології безперервної і безкінцевої тонколистової холодної прокатки з швидкістю до 60-75 м/с.

Опубликовано