Меню

Поділитись

(науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Єфременко В.Г.)

Об’єкт дослідження – процеси фазово-структурної модифікації легованих Fe-C сплавів при зміцнювальній поверхневій обробці. Предмет дослідження – закономірності формування модифікованих поверхневих шарів з підвищеними трибологічними властивостями в легованих чавунах та сталях ледебуритного класу за рахунок поверхневої та об’ємно-поверхневої термічної обробки з використанням плазмового нагріву. Мета – підвищення трибологічних характеристик легованих білих чавунів та сталей ледебуритного класу у 1,2-1,5 рази. В роботі вперше використано підхід, що полягає у застосуванні плазмової обробки поверхні для підвищення трибологічних властивостей таких високолегованих сплавів, як білі чавуни з високим вмістом хрому/ванадію та ливарні сталі ледебуритного класу. До цього часу плазмова обробка по відношенню до цих сплавів не застосовувалась. При виконанні НДР реалізована ідея поєднання попередньої об’ємної термообробки із поверхневим гартування плазмовим струменем постійної дії для підвищення зносостійкості легованих чавунів та ледебуритних сталей шляхом диспергування структурних складових та отримання гетерогенної метастабільної структури приповерхневих шарів. При реалізації цього підходу було отримані та теоретично узагальнені нові експериментальні дані щодо особливостей механізму структуроутворення у легованих чавунах та сталях ледебуритного класу систем легування Сr-Mn-Ti, Сr-Mn-Ni-Mo-V-Ti, V-Cr-Mn-Ni, Cr-Mn-Ni-Si-B при плазмовому загартуванні без оплавлення та з оплавленням, описані закономірностей впливу температурно-часових параметрів об’ємної/поверхневої термообробки на фазово-структурний стан та зносостійкість сплавів. До прикладних наукових результатів НДР відносяться технологічні схеми поверхневої зміцнювальної та комплексної поверхнево-об’ємної зміцнювальної обробки білих легованих чавунів та сталей ледебуритного класу із використанням плазмового нагріву сталим та імпульсним плазмовим струменем, які було розроблено на рівні патентів. Відповідні технологічні рішення оформлені у вигляді проектів технологічних інструкцій «Зміцнювальна обробка виробів із білих легованих чавунів та сталей ледебуритного класу з використанням плазмового нагріву поверхні», «Комплексна поверхнево-об’ємна зміцнювальна обробка виробів із білих легованих чавунів та сталей ледебуритного класу з використанням плазмового нагріву поверхні», «Комплексна поверхнево-об’ємна зміцнювальна обробка виробів із білих легованих чавунів та сталей ледебуритного класу з використанням імпульсно-плазмової обробки». Розроблена в ході виконання НДР технологія поверхневої зміцнювальної обробки сталевих та чавунних виробів, що піддаються інтенсивному зношуванню при експлуатації, може застосовуватися на підприємствах машинобудівної та гірничо-металургійної галузей промисловості України, зокрема, при зміцненні робочих органів, елементів та деталей штампувально-ковальского, прокатного та аглодоменного виробництва, металорізального та подрібнювального обладнання тощо. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість розробок полягає в підвищенні строку експлуатації швидкозношувальних деталей машин на 20-50 %, що знизить витрати, пов’язані із їх заміною та ремонтом.

Опубликовано